Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 3 | 451-460

Article title

Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

451-460

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
16 - 7 - 2012

Contributors

 • Department of Chemical Apparatus and Theory of Machines, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
author
 • Department of Chemical Technology, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
 • Department of Chemical Apparatus and Theory of Machines, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

References

 • Aylon E, Murillo R, Fernandez-Colino A, Aranda A, Garcia T, Callen MS, Mastral AM. J Anal Appl Pyrolysis. 2007;79:210-214.
 • Laresgoiti MF, Marco I, Torres A, Caballero B, Cabrero MA, Chomon MJ. J Anal Appl Pyrolysis. 2000;55:43-54.
 • Straka P, Bucko Z. Fuel Process Technol. 2009;90:1202-1206. DOI:10.1016/j.fuproc.2009.05.021.[Crossref]
 • Basau P. Biomass Gasification and Pyrolysis, Practical Design and Theory. Oxford: Oxford Elsevier Ltd.; 2010.
 • Roy C, Chaala A. Resour Conserv Recycl. 2001;32:1-27.
 • Kyari M, Cunliffe A, Williams P. T. Energy Fuel. 2005;19:1165-1173. DOI: 10.1021/ef049686x.[Crossref]
 • Murillo R, Aranda A, Aylon E, Callen MS, Mastral AM. Ind Eng Chem Res. 2006;45:1734-1738.
 • Arion A, Baronnet F, Lartiges S, Birat JP. Chemosphere. 2001;42:853-859. DOI: 10.1016/S0045-6535(00)00260-5.[Crossref]
 • Demirbas A. J Anal Appl. Pyrolysis. 2004;72:97-102. DOI: 10.1016/j.jaap.2004.03.001.[Crossref]
 • Dębek C, Magryta J, Sobczak M, Szewczuk M. Przem Chem. 2010;8:242-245.
 • Murena F, Garufi E, Smith R, Gioia F. J Hazard Mater. 1996;50:79-98.
 • Benallal B, Roy C, Chabot S, Poirier MA. Fuel. 1995;74:1589-1594.
 • Lewandowski W, Kondlewski T, Klugmann-Radziemska E, Lewandowski L, Ryms M, Meler P. The patent application No. P 388394 2009.
 • Łuksa A, Olędzka E, Sobczak M. Elastomers. 2005;5:30-36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0035-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.