Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 3 | 423-431

Article title

Distillation Cleanup Preceded GC Determination of Short-Chain Monocarboxylic Acids in Aqueous and Solid Samples of Wastewater Origin

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Short-chain monocarboxylic acids (SCMAs) (C2-C5) formed in the process of aerobic biodegradation of larger organic molecules should often be monitored to optimize wastewater biological treatment and study the processes of converting organic waste matter into methane, etc. Gas chromatography (GC) seems a method of choice for such a task. Majority of samples require clean up before they can be injected into GC system. In this work a special refluxing apparatus is applied to concentrate and clean up the troublesome environment samples before injection into GC. To optimize separation of SCMAs in aqueous sample a special arrangement of two capillary columns, of very different polarity was used. The operational parameters of sample preparation were optimized and enrichment factors determined. The procedure developed was applied to determine SCMAs in troublesome aqueous and solid samples of wastewater treatment origin.
PL
Krótkołańcuchowe kwasy monokarboksylowe (KKM) (C2-C5), powstające w procesie biodegradacji tlenowej większych cząsteczek organicznych, powinny często być monitorowane w celu optymalizacji biologicznego oczyszczania ścieków i zbadania procesów przekształcania odpadowej materii organicznej na metan itp. W przypadku oznaczania KKM w różnego rodzaju próbkach środowiskowych chromatografia gazowa (GC) wydaje się być metodą stosowaną z wyboru. Większość próbek wymaga oczyszczania przed ich wprowadzeniem do systemu chromatograficznego. W niniejszej pracy zastosowano specjalne urządzenie pozwalające na wzbogacenie i oczyszczenie kłopotliwych próbek środowiskowych przed analizą chromatograficzną. W celu optymalizacji rozdzielenia KKM w wodnym roztworze zastosowano specjalny układ dwóch kolumn kapilarnych o bardzo różnej polarności. Etap przygotowania próbki oraz parametry wzbogacania zostały zoptymalizowane. Opracowaną procedurę zastosowano do oznaczania KKM w próbkach wodnych o złożonej matrycy oraz stałych pochodzących z oczyszczalni ścieków.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

423-431

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
16 - 7 - 2012

Contributors

author
 • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology (GUT), ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
author
 • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology (GUT), ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
 • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology (GUT), ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
 • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology (GUT), ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

References

 • Cruwys JA, Dnsdale RM, Hawkes FR, Hawkes DL. J Chromatogr A. 2002;945:195-209.
 • Peldszus S. Organic acids. Chromatographic analysis of the environment, Nollet LML editor. Boca Raton, USA: CRC/Taylor & Francis; 2006.
 • Bozkurt S, Moreno L, Neretnieks I, Sci Total Environ. 2000;250:101-121. DOI: 10.1016/S0048-9697(00)00370-3.[Crossref]
 • Siedlecka EM, Kumirska J, Ossowski T, Glamowski P, Gołębiowski M, Gajdus J, Kaczyński Z, et al. Polish J Environ Stud. 2008;17:351-356.
 • Sosnowski P, Klepacz-Smolka A, Kaczorek K, Ledakowicz S. Biores Technol. 2008;99:5731-5737. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.10.019.[Crossref]
 • Water and waste water. Special tests for sediments and in water from above sediment by method distillation in steam. 1975, Polish Committee for Standardization PN-75/C-04616.
 • Feng L, Gu Y, Zheng X. Environ Sci Technol. 2009;43:4373-4380. DOI: 10.1021/es8037142.[Crossref]
 • Jurado-Sanchez B, Ballesteros E, Gallego M. J Chromatogr A. 2010;1217:7440-7447. DOI: 10.1016/j.chroma.2010.09.075.[Crossref]
 • Lou DW, Lee X, Pawliszyn J. J Chromatogr A. 2008;1201:228-234. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.02.066.[Crossref]
 • Senturk E, Ince M, Engin OG. J Hazard Mater. 2010;176:843-848. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.113.[Crossref]
 • Zhang P, Chen Y, Huang T, Zhou Q. Chem. Eng. J. 2009;148:348-353. DOI: 10.1016/j.cej.2008.09.007.[Crossref]
 • Alkaya E, Kaptan S, Ozkan L, Uludag-Demirer S, Demirer GN. Chemosphere. 2009;77:1137-1142. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2009.08.027.[Crossref]
 • Banel A, Wasielewska M, Zygmunt B. Anal Bioanal Chem. 2011;399:3299-3303. DOI 10.1007/s00216-010-4415-z.[Crossref]
 • Feng L, Huang Y, Wang H. J Chromatogr Sci. 2008;46:577-584.
 • Yuan Q, Baranowski M, Oleszkiewicz JA. Chemosphere. 2010;80:445-449. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2010.04.026.[Crossref]
 • Cermak SC, John AL, Evangelista RL. Ind Crop Prod. 2007;26:93-99. DOI: 10.1016/j.indcrop.2007.02.001.[Crossref]
 • Zygmunt B, Banel A. Chemia Analityczna. 2009;54:339-348.
 • Pan L, Adams M, Pawliszyn J. Anal Chem. 1995;67:4396-4403. DOI: 10.1021/ac00119a031.[Crossref]
 • Pan L, Pawliszyn J. Anal Chem. 1997;69:169-205. DOI: 10.1021/ac9606362.[Crossref]
 • Morin-Couallier E, Bleton J, Lameloise ML, Tchapla A. Anal Chim Acta. 2007;259-265. DOI: 10.1016/j.aca.2006.10.024.[Crossref]
 • Peng F, Sheng L, Liu B, Tong H, Liu S. J Chromatogr A. 2004;1040:1-17. DOI: 10.1016/j.chroma.2004.03.057.[Crossref]
 • Jerković I, Kovacević D, Subarić D, Marijanović Z. Food Chem. 2010;119:813-822. DOI: 10.1016/j.foodchem.2009.07.024.[Crossref]
 • Peters TL. Anal. Chem. 1980;52:211-213. DOI: 10.1021/ac50051a054.[Crossref]
 • Banel A, Jakimska A, Wasielewska M, Wolska L, Zygmunt B. Anal Chim Acta. 2012;716:24-27. DOI: 10.1010/j.aca.2011.02.059[Crossref]
 • Konieczka P, Namieśnik J. Metod Validation. In: Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory - a Practical Approach. Lochmuller CH, editor. CRC/Taylor & Francis: Boca Raton, USA; 2009; p. 131-216. DOI: 10.2478/v10216-011-0033-8[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0032-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.