Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 3 | 405-413

Article title

Effectiveness of Removal of Humic Substances and Heavy Metals from Landfill Leachates During their Pretreatment Process in the SBR Reactor

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the paper the removal efficiency of heavy metals as well as humic compounds, in the treatment of leachate mixed with municipal waste in a sequencing batch reactor was studied. Also, the accumulation of those metals in the activated sludge was examined. It has been shown that the removal efficiency of contamination with humic compounds, for Bx ranging from 0.23 to 0.45 mg COD mg-1 d.m. can reach 71÷74%. An increase in the concentrations of heavy metals in the activated sludge was recorded for Bx in the range 0.23÷1.64 mg COD mg-1 d.m. The amount of heavy metals in the effluent of the SBR in carrying out the process at Bx = 0.23÷0.96 mg COD mg-1 d.m. does not limit their discharge into water and sewer system.
PL
W pracy badano efektywność usuwania metali ciężkich oraz substancji humusowych podczas procesu oczyszczania odcieków zmieszanych ze ściekami bytowymi w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Ponadto, zbadano proces akumulacji tych metali w osadzie czynnym. Stwierdzono, że efektywność usuwania zanieczyszczeń zawierających substancje humusowe osiągała 71÷74% przy Bx w zakresie 0,23÷0,45 mg ChZT/mg s.m. Zwiększenie stężenia metali ciężkich w osadzie czynnym odnotowano dla Bx w przedziale 0,23÷1,64 mg ChZT/mg s.m. Ilość metali ciężkich w odpływie z SBR podczas trwania procesu przy Bx = 0,23÷0,96 mg ChZT/mg s.m. nie ogranicza ich odprowadzania do wód i kanalizacji miejskiej.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

405-413

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
16 - 7 - 2012

Contributors

 • Faculty of Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, Poland

References

 • Zadroga B, Olańczuk-Neyman K. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Gdańsk: Wyd Politechniki Gdańskiej; 2001.
 • Szyc J. Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska; 2003.
 • Surmacz-Górska J. Degradacja związków organicznych zawartych w odciekach z wysypisk. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; Lublin: 2001.
 • Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2006.
 • Wenzel A, Gahr A, Niessner R. TOC-removal and degradation of pollutants in the leachate using a thin-film photoreactor. Water Res. 1999;33:937-946.[Crossref]
 • Monje-Ramirez I, Orta de Velasquez MT. Removal and transformation of recalcitrant organic matter from stabilized saline landfill leachates by coagulation-ozonation coupling processes. Water Res. 2004;38:2358-2366.
 • Ketchum LH. Design and physical features of sequencing bath reactors. Water Sci Techn. 1997;35:11-18.
 • Grabińska-Łoniewska A, Korniłłowicz-Kowalska T, Wardzyńska G, Boryń K. Occurrence of fungi in water distribution system. Polish J Environ Stud. 2007;16:539-547.
 • Klimiuk E, Wojnowska-Baryła I. The influence of hydraulic retention time on the effectiveness of phosphate compound removal in the Phoredox System. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (Acta Academiae Agriculturae ac technical olstensis). 1996;21:21-40.
 • BN-90-9567-18/08 Determination of humic acids by colorimetry method.
 • PN-ISO-8288 2002. Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 • Sletten RS, Benjamin MM, Horng JJ, Ferguson JF. Physical-chemical treatment of landfill leachate for metals removal. Water Res. 1995;29:2376-2386.[Crossref]
 • Urase T, Salequzzaman M, Kobayashi S, Matsuo T, Yamamoto T, Yamamoto K, Suzuki N. Effect of high concentration of organic and inorganic matters it landfill leachate on the treatment of heavy metals in very low concentration level. Water Sci Techn. 1997;36:349-356.
 • White C, Gadd GM. An internal sedimentation bioreactor for laboratory-scale removal of toxic metals from soil leachates using biogenic sulphide precipitation. J Industrial Microbiol Biotechnol. 1997;18:414-421.
 • Jensen D, Christensen TH. Colloidal and dissolved metals in leachates from four Danish landfills. Water Res. 1999;33:2139-2147.[Crossref]
 • Calace N, Liberatori A, Petronio BM, Pietroletti M. Characteristics of different molecular weight fractions of organic matter in landfill leachate and their role in soil sorption of heavy metals. Environ Pollution. 2001;113:331-339.[Crossref]
 • Kalyuzhnyi S, Gladchenko M, Epov A, Appanna V. Removal of chemical oxygen demand, nitrogen, and heavy metals using a sequenced anaerobic-aerobic treatment of landfill leachates at 10-30°C. App. Biochem Biotechnol. 2003;109:181-196.
 • Ettler V, Matura M, Mihaljevič M, Bezdička P. Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate. Environl Geology. 2005;49:610-619.
 • Oygard JK, Gjengedal E, Royset O. Size charge fractionation of metals in municipal solid waste landfill leachate. Water Res. 2007;41(1):47-54.[Crossref][PubMed]
 • Karwowska E. Usuwanie wybranych metali ciężkich ze ścieków przy zastosowaniu osadu czynnego. Warszawa: WN PW; 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0030-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.