Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 3 | 393-403

Article title

Determination of PAH in the Black Sea Water by GC/MS Following Preconcentration with Solid-Phase Extraction

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Determination of PAHs in marine coastal waters has to be carried out with great care to avoid serious losses occurring during the sampling and storage stage. This is due to the hydrophobic properties of PAHs, and their tendency to be adsorbed to surfaces they are in contact with, including suspended particulate matter. The best technique to separate PAHs is gas chromatography with mass spectrometer. Because of low concentration levels to be quantified in water samples, an enrichment step is needed before chromatographic analysis. For PAHs, several preconcentration techniques have been used, but the most concentration technique is solid-phase extraction (SPE). The main objective of this work is to adapt and implement a relatively simple and rapid method for gas chromatographic determination of individual PAHs in samples of coastal and running waters. The present work analyses the yield and precision of extraction of PAHs by solid phase extraction with using different sorbents for SPE (Bond Elut: C18 and Plexa SPE discs), the two most common methods used for aqueous samples.
PL
Oznaczanie WWA w przybrzeżnych wodach morskich należy przeprowadzać z wielką starannością, aby uniknąć dużych strat w trakcie pobierania próbek i ich przechowywania. Wynika to z właściwości hydrofobowych WWA i ich skłonności do adsorpcji na powierzchniach, z którymi mają kontakt. Najlepszą techniką rozdziału WWA jest chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową. Z powodu małych stężeń WWA w próbkach wody konieczne jest ich zatężenie przed analizą chromatograficzną. Stosuje się kilka technik zatężania WWA, jednak najlepsze wyniki daje ekstrakcja do fazy stałej (SPE). Głównym celem pracy było dostosowanie i wdrożenie stosunkowo prostej i szybkiej metody chromatografii gazowej do oznaczania poszczególnych WWA w próbkach wód przybrzeżnych i wód płynących. W pracy przeanalizowano wydajność i precyzję ekstrakcji WWA przez zatężanie w fazie stałej z wykorzystaniem dwóch różnych sorbentów (Bond Elut: C18 i dysków Plexa SPE), najczęściej stosowanych w analizie próbek wodnych.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

393-403

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
16 - 7 - 2012

Contributors

author
 • Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS, Y. Gagarin str. 2, Sofia 1113, Bulgaria
 • Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS, Y. Gagarin str. 2, Sofia 1113, Bulgaria
author
 • Institute of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS, Y. Gagarin str. 2, Sofia 1113, Bulgaria

References

 • Dabestani R, Ivanov IN. Photochem Photobiol. 1999;70:10-34. DOI: 10.1111/j.1751-1097.1999.tb01945.x.[Crossref]
 • Braga RS, Barone PMVB, Galvao DS. J Mol Struct. 1999;464:257-266. DOI: 10.1016/S0166-1280(98)00557-0.[Crossref]
 • Jones KC, Stratford JA, Waterhouse KS, Vogt NB. Environ Sci Technol. 1989;23:540-550. DOI: 10.1021/es00063a005.[Crossref]
 • Futoma DJ, Smith S, Smith TE, Tanaka J. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water Systems. Boca Raton: CRC Press; 1983. P. 25.
 • Pensado L, Blanco E, Casais MC, Mejuto MC, Martinez E, Carro AM, Cela R. J Chromatogr A. 2004;1056:121-30. DOI: 10.1016/j.chroma.2004.04.066.[Crossref]
 • Method 550.0, Washington: US Environmental Protection Agency; 1990.
 • Van de Merbel NC, Hageman JJ, Brinkman UATh. J Chromatogr. 1993;634:1-29. DOI: 10.1016/0021-9673(93)80308-U.[Crossref]
 • Carabias-Martınez R, Rodrıguez-Gonzalo E, Paniagua-Marcos PH, Hernández-Méndez J. J Chromatogr A. 2000;869:427-439. DOI: 10.1016/S0021-9673(99)01218-2.[Crossref]
 • Hennion MC. J Chromatogr A. 1999; 856: 3.-54. DOI: 10.1016/j.bbr.2011.03.031.[Crossref]
 • Carabias-Martınez R, Rodrıguez-Gonzalo E, Domınguez-Álvarez J, Hernández-Méndez J. J Chromatogr A. 2000;869:451-461. DOI: 10.1016/S0021-9673(99)01273-X.[Crossref]
 • Buchholtz KD, Pawliszyn J. Anal Chem. 1994;66:160-167. DOI: 10.1021/ac00073a027.[Crossref]
 • Boyd-Boland AA, Magdic S, Pawliszyn J. Analyst. 1996;121:929-937. DOI: 10.1039/AN9962100929.[Crossref]
 • Díaz Ramos MC, Suárez A, Rúbies A, Companyó R. Laboratori de l'Agencia de Salut, Publica de Barcelona, Spain; Determination of 24 PAHs in Drinking Water; Application Note. 2011.
 • Qingling L, Xiaoqin X, Lee Chun-Sen Fr, Xiaoru W. Science in China Series B: Chem. 2006;49:481-491. DOI: 10.1007/s11426-006-2026-5.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0029-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.