Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 2 | 273-279

Article title

Assessment of Content of Fat and Tocopherols in Seeds of Amaranthus in Relation to Diversified Fertilization with Macroelements

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study is based on the field experiment carried out in the years 2007-2008, on an individual farmer's field in Bodaczow, near Zamosc. The aim of the experiment was to determine the influence of different dosages of NPK on the content of fat and homologous tocopherols in the seeds of two varieties of amaranth: Rawa and Aztek. The experiment was started on brown soil made from loess, with high content of P, K and Mg, and slightly acidic reaction (pH in l mol KCl·dm-3 - 5.8). The experiment was started with split-plot method in three repetitions, and involved: two varieties of amaranthus (Rawa and Aztek), and 4 variants of fertilization with macroelements NPK (kg · ha-1) (1 - object without any fertilization, 2 - 70 N, 50 P2O5, 50 K2O; 3 - 90 N, 60 P2O5, 60 K2O; 4 - 130 N, 70 P2O5, 70 K2O). The content of fat was marked in the seed with Soxhlet's method, and α-, β-, γ- and Δ-tocopherol with high performance liquid chromatography (HPLC). The study reveals that the amount of accumulated fat in the seeds of amaranthus largely depended on the variety of the plant and variant of fertilization with macroelements. Significantly high content of fat in the seeds was found at the fourth (the highest) level of fertilization with NPK. Higher content of fat in the seeds was determined in Aztec variety than Rawa. The varieties of amaranthus varied considerably in the content of: α-, β-tocopherol and their total amount. Higher content of α-tocopherol and its higher total amount was found in the seeds of Aztek variety, rather than Rawa. The seeds of Rawa variety had significantly more β-tocopherol than Aztek variety. Fertilization with growing dosages of NPK had a significant, positive influence only on the amount of α-tocopherol and its total amount.
PL
Podstawę pracy stanowi doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2007-2008 na polu rolnika indywidualnego w miejscowości Bodaczów k. Zamościa. Celem doświadczenia było określenie wpływu różnych dawek NPK na zawartość tłuszczu oraz homologów tokoferolu w nasionach dwóch odmian amaranthusa: Rawa i Aztek. Eksperyment założono na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, o dużej zasobności w P, K i Mg oraz lekko kwaśnym odczynie (pH w l mol KCl·dm-3 - 5,8). Doświadczenie założono metodą split-plot w trzech powtórzeniach. W doświadczeniu przyjęto następujące czynniki: dwie odmiany szarłatu (Rawa i Aztek) oraz 4 warianty nawożenia makroelementami NPK (kg·ha-1) (1 - obiekt bez nawożenia, 2 - 70 N, 50 P2O5, 50 K2O; 3 - 90 N, 60 P2O5, 60 K2O; 4 - 130 N, 70 P2O5, 70 K2O). W nasionach oznaczono zawartość tłuszczu metodą Soxhleta oraz α-, β-, γ- i Δ-tokoferol metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Z przeprowadzonych badań wynika, iż ilość zgromadzonego tłuszczu w nasionach amaranthusa była statystycznie istotnie uzależniona od odmiany oraz wariantu nawożenia makroelementami. Szczególnie dużą zawartość tłuszczu w nasionach uzyskano przy czwartym najwyższym poziomie nawożenia NPK. Większą zawartością tłuszczu w nasionach cechowała się odmiana Aztek niż Rawa. Odmiany amaranthusa statystycznie istotnie różniły się między sobą zawartością: α-, β-tokoferolu i całkowitą ich ilością. Większą zawartością α-tokoferoli oraz całkowitą jego ilością cechowały się nasiona odmiany Aztek niż Rawa. Nasiona odmiany Rawa miały statystycznie istotnie więcej β-tokoferolu niż odmiany Aztek. Nawożenie wzrastającymi dawkami NPK miało statystycznie istotny, dodatni wpływ tylko na ilość α-tokoferolu.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

273-279

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
24 - 5 - 2012

Contributors

 • The Faculty of Agricultural Sciences in Zamosc, The University of Life Sciences in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland

References

 • Rutkowska J. Amaranthus - roślina przyjazna człowiekowi. Przegl. Piekar. i Cukier. 2006;1:6-10 (in Polish).
 • Skwaryło-Bednarz B, Nalborczyk E. Uprawa i wykorzystanie amaranthusa. Wieś Jutra. 2006;4(93):52-55 (in Polish).
 • Bobrzecka D, Wojciechowska B, Procyk Z, Wojtas A. Zawartość oraz jakość tłuszczu z nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.) w zależności od nawożenia miedzią. Rośliny Oleiste. 2000;XXI(10):301-308 (in Polish).
 • Grajeta H. Wartość odżywcza i wykorzystanie szarłatu (rodzaj Amaranthus). Bromat Chem Toksykol. 1997;30:17-23 (in Polish).
 • Skwaryło-Bednarz B, Brodowska MS. Amaranth (Amaranthus cruentus L.) as a plant with pro-health properties. In: Pierwiastki, środowisko i życie człowieka. Pasternak K, editor; Lublin: Wyd. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne; 2009:280-287.
 • Prokopowicz D. Właściwości zdrowotne szarłatu (Amaranthus cruentus L.). Medycyna Wet. 2001;57(8):559-562 (in Polish).
 • Skwaryło-Bednarz B, Krzepiłko A. The effect of various NPK fertilizer doses on total antioxidant capacity of soil and amaranth leaves (Amaranthus cruentus L.). Int Agrophys. 2009;23(1):61-66.
 • Januszewska-Jóźwiak K, Synowiecki J. Charakterystyka i przydatność składników szarłatu w biotechnologii żywności. Biotechnologia. 2008;3(82):89-102 (in Polish).
 • Bartnik M, Filipek A. Badanie nad wybranymi wskaźnikami wartości odżywczej nasion i liści amarantusa. Żyw Człow Metabol. 1999;26: 229-241 (in Polish).
 • Szot B. Właściwości agrofizyczne amaranthusa. Acta Agrophys. 1999;18:7-73 (in Polish).
 • Songin H. Szarłat. [In:] Szczegółowa uprawa roślin. Part I. Jasińska Z, Kotecki A, editors; Wrocław: Wyd. AR; 1999:235-262 (in Polish).
 • Dodok L, Modhir AA, Halásová G, Poláček I, Hozová B. Importance and utilization of amaranth in food industry Part I. Characteristic of grain and average chemical constitution of whole amaranth flour. Molec Nutri & Food Res. 1994;38(4):378-381. DOI: 10.1002/food.19940380405.[Crossref]
 • Jahaniaval F, Kakuda Y, Marcone MF. Fatty acid and triacylglycerol composition of seed oils of five Amaranthus accessions and their comparison to other oils. J Amer Oil Chemists Soc. 2000;77:847-852. DOI: 10.1007/s11746-000-0135-0.[Crossref]
 • Nalborczyk E, Wróblewska E, Marcinkowska E, Roszewski R. Amaranthus - perspektywy uprawy i wykorzystania. Warszawa: Wyd. SGGW; 1994 (in Polish).
 • Sabeena-Farvin KH, Anandan R, Hari Senthil Kumar S, Shiny KS, Mathew S, Sankar TV, Viswanathan Nair PG. Cardioprotective effect of squalene on lipid profile in isoprenaline-induced myocardial infarction in rats. J Med Food. 2006;9:531-536. DOI: 10.1089/jmf.2006.9.531.[Crossref]
 • Paśko P, Bednarczyk M. Szarłat (Amaranthus spp.) - możliwości wykorzystania w medycynie. Bromat Chem Toksykol. 2007;XL(2):217-222 (in Polish).
 • Lehmann JW. Case history of a grain amaranth as an alternative crop. Cereal Foods World. 1996;41:399-411.
 • Berganza BE, Moran AW, Rodriguez GM, Coto NM, Santamaria M, Bressani R. Effect of variety and location the total fat, fatty acids and squelene content of amaranth. Plant Foods Human Nutr. 2003;58:1-6. DOI: 10.1023/B:QUAL.0000041143.24454.0a.[Crossref]
 • Słowiński M, Gątarz J. Effect of amaranth flour on quality characteristic of finely comminuted sausages. Rocz Inst Przem Mięsn i Tłuszcz. 2007;XLV(2):79-86.
 • Bruni R, Medici A, Guerrini A, Scalia S, Poli F, Muzzoli M, Sacchetti G. Wild Amaranthus caudatus seed oil, a nutraceutical resource from Ecuadorian flora. J Agric Food Chem. 2001;49:5455-5460. DOI: 10.1021/jf010385k.[PubMed][Crossref]
 • Szymańska R, Nowicka B, Kruk J. Witamina E - metabolizm i funkcje. Kosmos. 2009;58(1-2):199-210 (in Polish).
 • Li Y, Wang Z, Sun X, Tang K. Current opinions on the functions of tocopherol based on the genetic manipulation of tocopherol biosynthesis in plant. J Int Plant Biol. 2008;50:1057-1069. DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00689.x.[WoS][Crossref]
 • Wijtmans M, Pratt DA, Valgimigli L, Dilabio GA. 6-amino-3-pyridinols: towards diffusion-controlled chain-breaking antioxidants. Angew Chem Int Ed Engl. 2003;42:4370-4373. DOI: 10.1002/anie.200351881.[Crossref][PubMed]
 • Nogala-Kałucka M, Lampart-Szczapa E, Krzyżostaniak I, Siger A. Natywne antyoksydacyjne biokomponenty preparatów łubinowych. Żywn Nauka, Techn, Jakość. 2009;4(65):70-78 (in Polish).
 • Tömösközia S, Baracskaia I, Schönlechnerb R, Berghoferb E, Lásztitya R. Comparative study of composition and technological quality of amaranth. Gross chemical composition, amino acid and mineral content. Acta Aliment. 2009;38(3):341-347. DOI: 10.1556/AAlim.38.2009.3.8.[Crossref][WoS]
 • Bressani R. Composition and nutritional properties of amaranth. In: Amaranth - Biology, Chemistry and Technology. Paredes-Lopez O, editor; London: CRC Press; 1994:185-206.
 • Skwaryło-Bednarz B. Zawartość tłuszczu oraz tokoferoli w nasionach krajowych odmian szarłatu (Amaranthus cruentus L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia makroelementami. Acta Agrophys. 2010;15(2):407-415 (in Polish).
 • Ratusz K, Wirkowska M. Charakterystyka nasion i lipidów amarantusa. Oilseed Crops. 2006;XXVII(2):243-250 (in Polish).
 • Gajewska R, Lebiedzińska A, Malinowska E, Szefer P. Ocena jakości zdrowotnej szarłatu (amarantusa). Roczn PZH. 2002;53(2):141-147 (in Polish).
 • Bressani R, Gonzales JM, Elias LG, Melgar M. Effect of fertilizer application on the yield, protein and fat content, and protein quality of raw and cooked grain of three amaranth species. Plant Foods for Human Nutr. 1987;37:59-67. DOI: 10.1007/BF01092301.[Crossref]
 • Gunstone FD, Harwood JL, Dijkstra AJ. The Lipid Handbook. CRC Press, Taylor & Francis Group; 2007.
 • Lehmann JW, Putnam DH, Qureshi AA. Vitamin E isomers in grain amaranth (Amaranthus spp.). Lipids. 1994;29(3):177-181. DOI: 10.1007/BF02536726.[Crossref]
 • Leon-Camacho M, Garcia-Gonzalez DL, Aparicio R. A detailed and comprehensive study of amaranth (Amaranthus cruentus L.) oil fatty profile. Eur Food Res Technol. 2001;213:349-355. DOI: 10.1007/s002170100340.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0021-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.