PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 1 | 107-115
Article title

Development and First Year Operation of Extended Wastewater Treatment Plant in Dobron

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the investigation was characterizing and operation assessment of the wastewater treatment plant in Dobron taking into consideration its flow capacity, before (350 m3/d) and after development including building of the second technological pipe with the same flow capacity (350 m3/d), finished in September, 2009. Concise description of the applied wastewater treatment technology and results of investigations concerning flow rates of wastewater within last few years, are presented. Example results of wastewater composition analysis and reached treatment conversion are described. Analysis results of screenings, sand removed from sand traps and stabilized sludge are shown.
PL
Celem pracy była charakterystyka i ocena funkcjonowania oczyszczalni w gminie Dobroń (biorąc pod uwagę jej przepustowość) przed rozbudową (~350 m3/d) i po rozbudowie o drugą nitkę technologiczną (także 350 m3/d), zakończoną we wrześniu 2009 r. Oprócz zwięzłego opisu realizowanej technologii oczyszczalnia ścieków, przedstawiono wyniki badań natężenia ich przepływu z ostatnich kilku lat. Ukazano także przykładowe rezultaty analiz składu ścieków surowych oraz uzyskane stopnie ich oczyszczenia. Przedstawiono rezultaty analizy składu skratek, piasku usuwanego z piaskowników i ustabilizowanego osadu ściekowego.
Publisher
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
107-115
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2012
online
8 - 11 - 2011
Contributors
 • Institute of General and Ecological Chemistry, Technical University of Lodz, ul. S. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Poland
author
 • Municipality Office of Dobroń, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń, Poland
References
 • Rozbudowa i Pierwszy Rok Pracy Powiększonej Oczyszczalni ścieków w Dobroniu
 • Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Dymaczewski Z, Sozański M, editors. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Poznaniu; 1997. ISBN: 83-902173-5-X.
 • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski; 2003. ISBN: 8391425231.
 • Łomotowski J, Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Warszawa: Arkady; 2002. ISBN: 832134139X.
 • Sabliy L, Kuzminskiy Y, Gvozdyak P, Łagód G. Anaerobic treatment of wastewater of milk plants. Proc ECOpole. 2009;3(2):373-378.
 • De-Bashan LE, Bashan Y. Recent advances in removing phosphorus from wastewater and its future use as fertilizer (1997-2003). Water Res. 2004;38(19):4222-4246. DOI: 10.1016/j.watres.2004.07.014.[Crossref]
 • ---
 • [PubMed]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DzU 2006, Nr 137, poz. 984.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. DzU 2006, Nr 136, poz. 964.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DzU 2009, Nr 27, poz. 169.
 • Kabaciński Z, Szczepaniak E. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń na lata 2008-2012. Wójt Gminy Dobroń; 2008.
 • ---
 • Witczak P. Rozbudowa i pierwsze miesiące pracy gminnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu [Praca dyplomowa magisterska]. Łódź: IChOiE, Politechnika Łódzka; 2010.
 • Rezultaty pomiarów ilości przyjmowanych ścieków, a także wyniki okresowych analiz składu ścieków i odpadów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu (unpublished).
 • Żarczyński A, Witczak P. Development and activation of the second technological pipe in the wastewater treatment of plant in Dobron. Proc ECOpole. 2011;5(1):139-143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0011-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.