Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 1 | 107-115

Article title

Development and First Year Operation of Extended Wastewater Treatment Plant in Dobron

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the investigation was characterizing and operation assessment of the wastewater treatment plant in Dobron taking into consideration its flow capacity, before (350 m3/d) and after development including building of the second technological pipe with the same flow capacity (350 m3/d), finished in September, 2009. Concise description of the applied wastewater treatment technology and results of investigations concerning flow rates of wastewater within last few years, are presented. Example results of wastewater composition analysis and reached treatment conversion are described. Analysis results of screenings, sand removed from sand traps and stabilized sludge are shown.
PL
Celem pracy była charakterystyka i ocena funkcjonowania oczyszczalni w gminie Dobroń (biorąc pod uwagę jej przepustowość) przed rozbudową (~350 m3/d) i po rozbudowie o drugą nitkę technologiczną (także 350 m3/d), zakończoną we wrześniu 2009 r. Oprócz zwięzłego opisu realizowanej technologii oczyszczalnia ścieków, przedstawiono wyniki badań natężenia ich przepływu z ostatnich kilku lat. Ukazano także przykładowe rezultaty analiz składu ścieków surowych oraz uzyskane stopnie ich oczyszczenia. Przedstawiono rezultaty analizy składu skratek, piasku usuwanego z piaskowników i ustabilizowanego osadu ściekowego.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

107-115

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
8 - 11 - 2011

Contributors

 • Institute of General and Ecological Chemistry, Technical University of Lodz, ul. S. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Poland
author
 • Municipality Office of Dobroń, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń, Poland

References

 • Rozbudowa i Pierwszy Rok Pracy Powiększonej Oczyszczalni ścieków w Dobroniu
 • Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Dymaczewski Z, Sozański M, editors. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Poznaniu; 1997. ISBN: 83-902173-5-X.
 • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski; 2003. ISBN: 8391425231.
 • Łomotowski J, Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Warszawa: Arkady; 2002. ISBN: 832134139X.
 • Sabliy L, Kuzminskiy Y, Gvozdyak P, Łagód G. Anaerobic treatment of wastewater of milk plants. Proc ECOpole. 2009;3(2):373-378.
 • De-Bashan LE, Bashan Y. Recent advances in removing phosphorus from wastewater and its future use as fertilizer (1997-2003). Water Res. 2004;38(19):4222-4246. DOI: 10.1016/j.watres.2004.07.014.[Crossref]
 • ---
 • [PubMed]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DzU 2006, Nr 137, poz. 984.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. DzU 2006, Nr 136, poz. 964.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. DzU 2009, Nr 27, poz. 169.
 • Kabaciński Z, Szczepaniak E. Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń na lata 2008-2012. Wójt Gminy Dobroń; 2008.
 • ---
 • Witczak P. Rozbudowa i pierwsze miesiące pracy gminnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu [Praca dyplomowa magisterska]. Łódź: IChOiE, Politechnika Łódzka; 2010.
 • Rezultaty pomiarów ilości przyjmowanych ścieków, a także wyniki okresowych analiz składu ścieków i odpadów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu (unpublished).
 • Żarczyński A, Witczak P. Development and activation of the second technological pipe in the wastewater treatment of plant in Dobron. Proc ECOpole. 2011;5(1):139-143.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0011-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.