Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 1 | 77-87

Article title

Quality Evaluation of Biogas and Selected Methods of its Analysis

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
There were presented technological and ecological aspects of biogas quality evaluation and introduced an overview of the limits of its selected parameters. There were characterized analytical methods for determining the basic composition of biogas, hydrogen sulfide, ammonia, condensation, dust, oils, siloxanes, and aggregated content of sulfur, chlorine and fluorine. The result of comparative analysis and literature studies are proposes of the most adequate to the studies of biogas - analytical methodologies.
PL
Przedstawiono technologiczne i ekologiczne aspekty oceny jakości biogazu oraz zaprezentowano przegląd granicznych wartości jego wybranych parametrów. Scharakteryzowano metody analityczne oznaczania składu podstawowego biogazu, siarkowodoru, amoniaku, kondensatu, pyłów, olejów, siloksanów oraz sumarycznych zawartości związków siarki, chloru i fluoru. Efektem przeprowadzonych analiz porównawczych i badań literaturowych są propozycje metodyk analitycznych najbardziej adekwatnych do badań biogazu.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

77-87

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
8 - 11 - 2011

Contributors

 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
author
 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
author
 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
 • Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

References

 • Piechocki J. Możliwości otrzymywania i wykorzystania biogazu w rolnictwie. Instal. 2000;7/8:38-41.
 • Oniszk-Popławska A, Zowsik M, Wiśniewski G. Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Gdańsk - Warszawa: EC BREC/IBMER; 2003.
 • Rasi S, Veijanen A, Rintala J. Trace compounds of biogas from different biogas production plants. Energy. 2007;32:1375-1380. DOI: 10.1016/j.energy2006.10.018.[WoS][Crossref]
 • Gaj K, Cybulska H, Knop F, Mech J, Mendyka B, Robaszkiewicz J. Składowiska odpadów komunalnych jako źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Ecol Chem Eng. 1999;4:337-344.
 • Appels L, Baeyens J, Degreve J, Dewil R. Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge. Prog Energy Combust Sci. 2008;34:755-781. DOI: 10.1016/j.pecs.2008.06.002.[Crossref][WoS]
 • Ciupryk M, Gaj K. Ekologiczne przesłanki utylizacji biogazu składowiskowego. Energetyka. 2004;2:123-126.
 • Brzuzy LP, Hites RA. Global mass balance for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans. Environ Sci Technol. 1996;30:3646-3648.
 • Molenda J, Steczko K. Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, Warszawa: WNT; 2000.
 • Chvatal D. Jakość gazu pędnego. Instrukcja Techniczna nr 1000-0300. GE Jenbacher; 2005.
 • Heinze U, Rockmann G, Sichting J. Energetische Verwertung von Biogasen. Bauen für die Landwirtschaft. 2000;3:25-29.
 • Arnold M, Kajolinna A. Development of on-line measurement techniques for siloxanes and other trace compounds in biogas. Waste Manage. 2010;30(6):1011-1017. DOI: 10.1016/j.wasman.2009.11.030.[WoS][Crossref]
 • Dewil R, Appels L, Bacyens J. Energy use of biogas hampered by the presence of siloxanes. Energy Convers Manage. 2006;47:1711-1722; DOI: 10.1016/j.enconman.2005.10.016.[Crossref]
 • Ajhar M, Travesset M, Yüce S, Melin T. Siloxane removal from landfill and digester gas - A technology overview. Bioresource Technol. 2010;101:2913-2923. DOI: 10.1016/j.biortech.2009.12.018.[Crossref][WoS]
 • Dewil R, Appels L, Bacyens J, Buczynska A, Van Vaeck L. The analysis of volatile siloxanes in waste activated sludge. Talanta. 2007;74:14-19. DOI: 10.1016/j.talanta.2007.05.041.[WoS][Crossref][PubMed]
 • Rasi S. Biogas composition and upgrading to biomethane. Jyväskyla: University of Jyväskyla; 2009.
 • Schweigkofler M, Niessner R. Removal of siloxanes in biogases. J Hazard Mater. 2001;B83:183-196.[PubMed]
 • McBean EA. Siloxanes in biogases from landfills and wastewater digesters. Can J Civ Eng. 2008;35:431-436.[WoS]
 • Guidance on gas treatment technologies for landfill gas engines. Bristol: UK Environment Agency; 2004.
 • Deublein D, Steinhauser A. Biogas from Waste and Renewable Resources. Weinheim: Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA; 2008.
 • Matsui T, Imlamura S. Removal of siloxane from digestion gas of sewage sludge. Bioresour Technol. 2010;101(1), supplement 1:S29-S32. 10.1016/j.biortech.2009.05.037.[WoS]
 • Gaj K, Cybulska-Szulc H, Knop F. Method of simultaneous measurement of total sulphur, chlorine and fluorine content in biogas. Environ Protect Eng. 2011;1:23-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0008-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.