Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 19 | 1 | 29-38

Article title

Wet Oxidation of Dairy Sewage

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu PO2 = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.

Publisher

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

29-38

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2012
online
8 - 11 - 2011

Contributors

 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Lodz, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, Poland
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Lodz, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, Poland
 • Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Lodz, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, Poland

References

 • Jandal JM. Comparative aspects of goat and sheep milk. Small Rumin Res. 1996;22:177-185. DOI: 10.1016/S0921-4488(96)00880-2.[Crossref]
 • Kolaczkowski ST, Plucinski P, Beltran FJ, Rivas FJ, McLurgh DB. Wet air oxidation: a review of process technologies and aspects in reactor design. Chem Eng J. 1999;73:143-160. DOI: 10.1016/S1385-8947(99)00022-4.[Crossref]
 • Bhargava SK, Tardio J, Prasad J, Föger K, Akolekar DB, Grocott ST. Wet oxidation and catalytic wet oxidation. Ind Eng Chem Res. 2006;45(4):1221-1258. DOI: 10.1021/ie051059n.[Crossref]
 • Khan Y, Anderson GK, Elliott DJ. Wet oxidation of activated sludge. Water Res. 1999;33(7):1681-1687. DOI: 10.1016/S0043-1354(98)00387-X.[Crossref]
 • Genc N, Yonsel S, Dagasan L, Onar AN. Wet oxidation: a pre-treatment procedure for sludge. Waste Manage. 2002;22(6):611-6. DOI: 10.1016/S0956-053X(02)00040-5.[Crossref]
 • Mucha J, Zarzycki R. Analysis of wet oxidation process after initial thermohydrolysis of excess sewage sludge. Water Res. 2008;42:3025-3032. DOI:10.1016/j.watres.2007.11.012.[Crossref]
 • Imbierowicz M, Chacuk A. The advanced kinetic model of the excess activated sludge wet oxidation. Polish J Chem Technol. 2006;8(2):16-19.
 • Suárez-Ojeda ME, Metcalfe IS, Font J, Carrera J. Calibration of a kinetic model for wet air oxidation (WAO) of substituted phenols: Influence of experimental data on model prediction and practical identifiability. Chem Eng J. 2009;150:328-336. DOI: 10.1016/j.cej.2009.01.006.[Crossref][WoS]
 • García-Molina V, Kallas J, Esplugas S. Wet oxidation of 4-chlorophenol: Kinetic study. Chem Eng J. 2007;126(1):59-65. DOI: 10.1016/j.cej.2006.05.022.[Crossref]
 • Li L, Chen P, Gloyna EF. Generalized kinetic model for wet oxidation of organic compounds. AIChE J. 1991;37(11):1687-1697. DOI: 10.1002/aic.690371112.[Crossref]
 • Chia YN, Latusek MP, Holles JH. Catalytic wet oxidation of lactose. Ind Eng Chem Res. 2008;47(12):4049-4055. DOI: 10.1021/ie701779u.[Crossref]
 • Murzina EV, Tokarev AV, Korda's K, Karhu H, Jyri-Pekka Mikkola, Murzin DY. D-lactose oxidation over gold catalysts. Catal Today. 2008;131:385-392. DOI: 10.1016/j.cattod.2007.10.080.[Crossref]
 • Patrick A, Abraham M. Evaluation of a monolith-supported Pt/Al2O3 catalyst for wet oxidation of carbohydrate-containing waste streams. Environ Sci Technol. 2000;34:3480-3488. DOI: 10.1021/es000887z.[Crossref]
 • Hendriks HEJ, Kuster BFM, Marin GB. The effect of bismuth on the selective oxidation of lactose on supported palladium catalysts. Carbohydr Res. 1990;204:121-129. DOI: 10.1016/0008-6215(90)84027-R.[Crossref]
 • Marquardt D. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM J Appl Math. 1963;11:431-441. DOI: 10.2478/v10216-011-0004-0[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0003-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.