Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 54 | 1 | 86-102

Article title

Philosophy of Sport in Poland: Observations

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The presented paper has a polemic and an explanatory nature. It refers to some of the inaccuracies contained in the text authored by Ivo Jirásek and Peter Hopsicker. The aforementioned authors presented the achievements of various prominent philosophers of sport from Slavic countries, including the achievements of some Polish thinkers. My observations are focused mainly on issues related to the birth and development of the philosophy of sport in Poland. I would like to thank Professor Ivo Jirásek and Professor Peter Hopsicker for addressing the topic of Polish philosophy and for their research efforts. I also would like to ask the authors to receive my comments with the good intentions with which I composed them, and hope my comments may enrich their cognitive project.

Publisher

Year

Volume

54

Issue

1

Pages

86-102

Physical description

Dates

published
1 - 6 - 2012
online
21 - 6 - 2012

Contributors

 • Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland

References

 • Gadacz, T., Milerski, B. (Eds.) (2003). Religia /Religon/ (Vol. 6). Warsaw: PWN.
 • Hegel, G.W.F. (1963). Fenomenologia ducha /Phenomenology of spirit/ (Vol. 1). Warsaw: PWN.
 • Jan Paweł II (1981). Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku". O Jana Pawła II teologii ciała /Male and female he created them: Christ refers to the "beginning." John Paul II's theology of the body/. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jan Paweł II (1983). Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "zmartwychwstania". O Jana Pawła II teologii ciała /Male and female he created them. Christ refers to the "resurrection." John Paul II's theology of the body/. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jan Paweł II (1986). Odkupienie a sakramentalność małżeńska /Redemption and the sacramental marriage/. Vatican.
 • Jan Paweł II (1987). Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "serca". O Jana Pawła II teologii ciała /Male and female he created them. Christ refers to the "heart." John Paul II's theology of the body/. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Jirásek, I. Hopsicker, P.M. (2010). Philosophical Kinanthropology (Philosophy of Physical Culture, Philosophy of Sport) in Slavonic Countries: The Culture, The Writers, and the Current Directions. Journal of The Philosophy of Sport, 27(2), 258-2260.
 • Kosiewicz, J. (1983). The Lost Paradigm: Human Motoricity. International Review of Sport Sociology, 1(18), 101-104.
 • Kosiewicz, J. (1992). Czełowiek i jego tieło w ranniechristianskoj fiłosofii i doktrinie cerkwi. Moscow: Diepon. INION Rasijskaja Akademia Nauk, 46258.
 • Kosiewicz, J. (1997). Bóg, cielesność i przemoc /God, carnality and violence/. Warsaw: Aletheia.
 • Kosiewicz, J. (1998). Bóg, cielesność i miłość /God, carnality and love/. Warsaw: Aletheia.
 • Kosiewicz, J. (1998). Karl Rahner-teologiczny wymiar cielesności i seksualności ludzkiej. In Bóg, cielesność i miłość /Karl Rahner: a theological dimension of carnality and the human sexuality. In God, carnality and love/ (pp. 126-133). Warsaw: Aletheia.
 • Kosiewicz, J. (1998). Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała /Early Christian and Catholic thought on the body/. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Witmark."
 • Kosiewicz, J. (2005). Tourism and sacrum. European Journal for Sport and Society, 2(1), 7-12.
 • Kosiewicz, J. (2008). The anthropological background of the philosophical reflection on nature and tourism. European Journal for Sport and Society, 5(2), 143-151.
 • Kosiewicz, J. (2010a). On Methodology and Hypothesis. In Sport and Philosophy: From Methodology to Ethics (pp. 87-140). Warsaw: Wydawnictwo BK.
 • Kosiewicz, J. (2010b). Social and Biological Context of Physical Culture and Sport. Physical Culture and Sport. Studies and Research, L, 5-31. DOI: 10.2478/v10141-010-0021-1.[Crossref]
 • Kowalczyk (2002). Elementy teologii i filozofii sportu /Elements of theology and philosophy of sport/. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Krzemień, W. (1979). Filozofia w cieniu prawosławia /Philosophy in the shadow of the Orthodox Church/. Warsaw: KiW.
 • Łyko, Z. (2003). Filozofia rekreacji, sportu i turystyki /Philosophy of recreation, sports and tourism/. Warsaw: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Michaluk, T. (2011). Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu /Semiotic and pragmatic questions of the theory of sport/. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Mylik, M. (1997). Podstawy filozofii sportu. Podręcznik ruchu parafiadowego /The basics of philosophy of sport: manual of the ‘Parafiada’ movement/. Warsaw: ATK.
 • Mosz, J. (2003). Sfilmować ruch. Sport w filmie krótkometrażowym /Filming the movement: sport in the genre of short films/. Warsaw: Wydawnictwo AWF.
 • Pezdek, K. (2010). Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona /Elements of the system's approaches in the works of Henri Bergson/. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Przyłuska-Fiszer, A., Misiuna, B. (1993). Etyczne aspekty sportu /Ethical aspects of sports/. Warsaw: Wydawnictwo AWF.
 • Rahner, K. (1979). Bóg stał się człowiekiem. Medytacje /God become man: meditations/. Poznań: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Sahaj, T. (2007). Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania /Football fans: social-historical study of the phenomenon of rooting/. Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Salamon-Krakowska, K. (2007). Malowanie słowami: rzecz o filozofii Bolesława Micińskiego /Painting with words: on the philosophy of Bolesław Miciński/. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Wohl, A. (1965). Słowo i ruch /The word and the movement/. Warsaw: Wydawnictwo AWF.
 • Wojtyła, K. (1968). Osoba i czyn /The acting person/. Kraków: Znak.
 • Zaruski, M. (1958). Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy /Tatras off-road: tours, impressions, and descriptions/. Warsaw: Sport i Turystyka.
 • Zaruski, M. (1958). Z harcerzami na "Zawiszy Czarnym" /The scouts on "Zawisza Czarny"/. Warsaw: Sport i Turystyka.
 • Zieliński, K. (2004). Teoria wychowania fizycznego w świetle antropologii Karola Wojtyły-Jana Pawła II /The theory of physical education in light of the anthropology of Karol Wojtyła-Pope John Paul II. In Człowiek i wychowanie fizyczne /In Man and physical education/ (pp. 171-232). Warsaw: Wydawnictwo AWF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10141-012-0010-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.