Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 52 | 1 | 69-79

Article title

Lifestyle and Living Standards of Elderly Men in Eastern Hungary

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This present study intends to deal with the lifestyles and living standards of elderly men. The health-related lifestyle was examined including a closer look at how elderly people value their own living standards, and how it is connected to the present state of their condition and activities. Our main goal was to highlight all lifestyle elements, because such an age, lifestyle has a decisive role in improving living standards. It seems reasonable to take several aspects - physical activity, change of lifestyle, and age differences - into consideration when health-cultural behaviour is examined because all of them can influence elderly people's lifestyles and quality of life. Data were collected in eastern Hungary, in Hajdú-Bihar County, among elderly males above 60 years old (N=1,269; M=70.23; min: 60; max: 99; SD±7.095) through questionnaires. Our survey contained questions in three main topics: demographic profile (age, sex, education, financial status, living conditions, and occupation), health status (subjective health status, health awareness, mental health status), and health behaviour (physical exercise, smoking, and alcohol consumption). Different sub-patterns were examined during the analysis: different qualifications, age, and settlement types.

Publisher

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

69-79

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2011
online
31 - 10 - 2011

Contributors

 • Faculty of Child and Adult Education, University of Debrecen, Hajdúböszörmény
 • Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Semmelweis University, Budapest
author
 • Faculty of Teacher Training and Knowledge Technology, Eszterházy Károly College, Eger
author
 • Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Semmelweis University, Budapest
 • Institute of Physical Education and Sport Sciences, Eszterházy Károly College

References

 • Andorka, R. (1997). Bevezetés a szociológiába /Introduction into sociology/. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata /The practice of the social science/. Budapest: Balassi Kiadó.
 • Beregi, E. (1999). Egészségben megöregedni /Healthy aging/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.
 • Blaskovich, E. (2005). Az EU-konform komplex időgyógyászati modell hazai tapasztalatai /The Hungarian observations of complex EU conform time model/. Hippocrates 2, 130-134.
 • Brukner, P. D. & Brown, W. J. (2005). Is exercise good for you? Medical Journal of Australia, 183, 10, 538-541.
 • Dobossy, I., S. Molnár, E., Virágh, E. (2003). Öregedés és társadalmi környezet /Aging and social environment/ (pp. 136-160). Műhelytanulmányok 3. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet.
 • Falus, I., Ollé, J. (2000). Statisztikai módszerek pedagógusok számára /Statistical methods for teacher/. Budapest: Okker Kiadó.
 • Galetta, F., Franzoni, F., Femia, F. R., Rocella, N., Pentimone, F. and Santoro, G. (2005). Lifelong physical training prevents the age-related impairment of heart rate variability and exercise capacity in elderly people. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45(2), 217-221.
 • Gauchard, G. C., Jeandel, C. & Perrin P. P. (2001). Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerontology, 47, 263-2270.
 • Ivan, L. (2004). Öregedés: örök ifjúság? /Aging: forever young/. Mindentudás Egyeteme http://mindentudas.hu/eloadasok/szemeszter/itemlist/extrafield.html?extrafield=2&extrafieldval ue=4&theme=eloadasok&page_title=IV.+szemeszter
 • Ivan, L (2005). Az idősödés és időskor, mint az edzettség próbája /Aging, third age is the test of sport level/. In J. Gy. Némethné (Ed.), Aktivitás - mozgás - sport a harmadik életszakaszban (pp. 7-18). Győr: Szenior Könyvek.
 • Kopp, M. (2006). A lelkiállapot és az egészség összefüggései /The connections between mood and health/. In R. Ádány (Ed.), Megelőző orvostan és népegészségtan (pp. 516-522). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.
 • Kopp, M., Pikó, B. (2006). Az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichológiai, szociológiai és kulturális dimenziói /Psychological, social and cultural dimensions of health related quality of life/. In M. Kopp, M. E. Kovács (Eds.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 10-17). Budapest: Semmelweis Kiadó.
 • Kovács, K. (2006). Egészség-esélyek /Chances for health/. KSH Népegészségtudományi Kutatóintézet Életünk fordulópontjai, Műhelytanulmányok 5.
 • Kováts, F. (1979). Egészséges élet - derűs öregség /Healthy living - cheerful aging/. Budapest: Medicina könyvkiadó.
 • Kullmann, L., Harangozó, J. (1999). Az Egészségügyi Világszervezet életminőség vizsgáló módszerének hazai adaptációja /The Hungarian adaptation of WHO quality of life models for health examinations/. Orvosi Hetilap, 140, 1947-1952.
 • Losonczi, Á. (1977). Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben /Lifestyle in time, in objects and in values/. Budapest: Gondolat Kiadó.
 • Majercsik, E. (2004). Idősek a mában /Elderly today/.
 • Monostori, J. (2009). Öregedés /Aging/. In J. Monostori, P. őri, E. S. Molnár, Zs. Spéder (Eds.), Demográfiai portré (pp. 79-88). Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet.
 • Olvasztóné, B.ZS., Huszár, A., Konczos, Cs. (2007). Az egészségkulturális magatartás és elemzése /Assessment of health conscious behavior/. Kalokagathia, XLV, 1-2, 111-125.
 • Ottawai Karta (WHO) (2010).
 • Pihl, E., Matsin, T., Jürimae, T. (2002). Physical activity, musculoskeletal disorders and cardiovascular risk factors in male physical education teachers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 42(4), 466-471.
 • Pikó, B. (2006). Orvosi szociológia /Medical sociology/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.
 • Plette, R., Grónai, é. (2006). A lelki egészség kérdései Magyarországon /Questions about mental health/. Foglalkozás-egészségügy, 1, 24-33.
 • Prohaska, T., Belansky, E., Belza, B., Buchner, D., Marshall, V., McTigue, K., Satariano, W., Wilcox, S. (2006). Physical Activity, Public Health, and Aging: Critical Issues and Research Priorities. The Journal of Gerontology, 61B(5), 267-273.
 • Sima, Á., Pikó, B., Horváth J. K. (2006). A mentálhigiéné, mint egészségfejlesztési prioritás: középiskolások lelki egészségének, életmódjának kockázati magatartásának vizsgálata /Mental hygiene as topics of improving health: assess the lifestyle and risk factors in secondary schools/. Egészségfejlesztés, 1-2, 33-37.
 • Tringer, L. (2002). A mentális betegségek megelőzésének és ellátásának korszerű szemlélete (The modern approach for prevention and medical attendance of mental diseases). Orvostovábbképző Szemle IX. 9. 12-21.
 • Tróznai T., Kullmann L. (2007). Az idős emberek életminőségének és idősödéssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata /Assessment of elderlies' quality of life and their attitudes toward aging/. LAM, 17, 2, 137-143.
 • Valló, Á. (2006). Együtt élni az öregedéssel /Live together aging/. Patika magazine, 5.
 • World Health Organization. Constitution. WHO, 1984.
 • ---

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10141-011-0016-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.