Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 52 | 1 | 49-60

Article title

Social Aspects of Physical Education and Sport in Schools

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper entitled Social Aspects of Physical Education and Sport in Schools follows the tradition of social research on physical culture, focusing on the evolution of physical education and sport in schools. The subject is analysed using terms and theories that are characteristic of sociology, most notably the sociology of physical culture, historical sociology and the sociology of culture. Individual subsections look at physical education and sport from the angle of cultures and societies, analysing them in the context of their presence in different schooling systems. Questions of physical education and sport in schools are presented with regards to the following concepts: institutionalisation of education, pre-modern societies, developing modern societies, and developed modern societies. In the closing section, the paper discusses the situation of physical education and sport in schools during the final phase of modern societies, including in Poland.

Publisher

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

49-60

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2011
online
31 - 10 - 2011

Contributors

 • Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

References

 • Berger, P. (1986). The Capitalist Revolution. New York: Basic Books.
 • Domański, H. (1994). Społeczeństwo klasy średniej /Middle class society/. Warsaw: IFiS PAN.
 • Fischer, R. J., Van Guten, T., Loopstra, O. (1997). Physical Education from a European point of view. Ghent: Annual EUPEA.
 • Dziubiński, Z. (1996). Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne /Somatic culture of clergy. Sociological study/. Warsaw: ChAT et al.
 • Dziubiński, Z. (2000). Studencka kultura fizyczna na przełomie wieków. Próba diagnozy i propozycje zmian. /Physical culture among students at the turn of the century: An attempt of a diagnosis and a proposal for changes/. In Z. Dziubiński, B. Gorski (Eds.), Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce /Physical culture among students during a period of transition of higher education in Poland/. Warsaw: Politechnika Warszawska.
 • Gaj, J., Hądzelek, K. (1997). Dzieje kultury fizycznej w Polsce /History of physical culture in Poland/. Poznań: AWF.
 • Krawczyk, Z. (1997). Kultura fizyczna /Physical culture/. In Z. Krawczyk (Ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna, sport /Encyclopedia of Polish culture of the 20th century. Physical culture, sport/. Warsaw: Instytut Kultury.
 • Laporte, W. (1998). Physical Education in the European Union in a harmonization process. Gent: Annual EUPEA.
 • Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu /The philosophy of Olympism/. Warsaw: Sprint.
 • Lipoński, W. (2000). Olimpizm dla każdego. Popularny zarys wiedzy o historii, organizacji i filozofii ruchu olimpijskiego /Olympism for everyone: a popular outline of knowledge of the history, organization, and philosophy of the Olympic movement/. Poznań: AWF.
 • Obodyński, K. (1992). Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce /Development of the physical culture of students in Poland/. Rzeszów: WSP.
 • Podstawa programowa z komentarzem. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa /The core curriculum with comments: physical education and education for safety/ (2009). Warsaw: MEN.
 • Ponczek, M. (1997). Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej /Physical culture in Polish Catholic youth organizations of the Second Republic of Poland/. Katowice: AWF.
 • Pośpiech, J. (2006). Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań /Research results on the quality of European physical education/. Racibórz: PTNKF, PWSZ.
 • Tomik, R. (2007). Znaczenie działalności uczniowskich klubów sportowych /Importance of students sport clubs/. In Z. Dziubiński (Ed.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki /The paths and rocky roads of sport and tourism/. Warsaw: AWF, SALOS RP.
 • Wroczyński, R. (2003). Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu /Universal history of physical education and sport/. Wrocław: BK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10141-011-0014-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.