Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 46 | 1 | 208-219

Article title

Human Body, Consciousness and Identity in the Mirror of Life Interviews with Female Coaches

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the recurring themes when conducting life-interviews with women coaches is their confrontation with the fact that their physique does not correspond to the body-frame considered to be ideal in their respective sports disciplines. Since they can preserve their athletic identity only with the help of their physique, the course of their careers depends on the solution they find to this problem. The study presents this decision-making process using Luhmann's systems theory: as an environmental interaction between a neurophysiological (the body), a psychological (the identity of women coaches) and a social (sports) system. It looks upon this situation as a communication between female athletes and competitive sport as a social system, in which observation is accorded an outstanding role. Assuming the role of an observer, female athletes see the series of movements and solutions that their coach does not recognize. Instead of physical perfection, they develop the individual perfection of movement execution.

Publisher

Year

Volume

46

Issue

1

Pages

208-219

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2009
online
31 - 12 - 2009

Contributors

author
 • Faculty of Physical Education and Sport sciences, Semmelweis University, Budapest, Hungary

References

 • Andrews, D. L., Mason, D. S., Silk, M. L. (Eds.) (2005). Qualitative methods in sports studies. New York: Berg.
 • Bahtyin, M. (1982). Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest: Európa.
 • Bodnár, I. (2003). A nők és az edzői pálya avagy a nőket megedzik. In Pető Andrea (szerk.) Társadalmi nemek képe és emlékezet Magyarországon a 19-20. században. Budapest: Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 221-245.
 • Bodnár, I. (2006). Sikeres edzőnők pályaválasztásának és pályakezdésének elemzése. Kalokagathia, 44. (1-2): 106-116.
 • Bourdieu, P. (1978). Hevenyészett megjegyzések a test társadalmi észleléséről. In Bourdieu, P. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat, 151-164.
 • Buber, M. (1991). Én és Te. Budapest: Európa.
 • Eichberg, H. (1994). The narrative, the situational, the biographical. Scandinavian sociology of body culture trying third way. Review for Sociology of Sport, 29. (1): 99-113.
 • Eichberg, H. (1995). Problems and future research in sports sociology: A revolution of body culture? Review for Sociology of Sport, 30. (1): 1-17.[Crossref]
 • Foucault, M. (1990). Felügyelet és büntetés. Budapest: Gondolat.
 • Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press
 • Giulianotti, R. (2005). Sport: A critical sociology. Cambridge: Polity Press.
 • Harsányi, L. (2000). Edzéstudomány. I. köt. Budapest - Pécs: Dialóg Campus.
 • Kende, A. (2002). Testazonosság és identitás. A különböző testfelfogások szerepe az önelfogadásban. In: Csabai Márta - Erős Ferenc (szerk.) Test-beszédek. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 61-83.
 • Kudar, K. (1994). Az egyes testrészek és testtájak tudatossági szintje a testképben, és ezek személyiségtulajdonságokkal való összefüggésének vizsgálata férfi sportolókon. Kandidátusi értekezés. Budapest: MTA.
 • Luhmann, N. (1995). Social system. Stanford: Stanford University Press.
 • Luhmann, N. (1999). Látom azt, amit te nem látsz. Budapest: Osiris.
 • Luhmann, N. (2006). Bevezetés a rendszerelméletbe. Budapest: Gondolat.
 • Schilder, P. (1978). The image and appearance of the human body. Oxford: Blackwell.
 • Shogan, D. (1999). The making of high-performance athletes: Discipline, diversity, and ethics. Toronto: University of Toronto Press.
 • Szántó, Z. (2006). A strukturális kiegyensúlyozottság elmélete. In Szántó Z. Analitikus szemléletmódok a modern társadalomtudományban. Budapest: Helikon, 159-170.
 • Tangen, J. O. (2004). Embedded expectations, embodied knowledge and the movements that connect. A system theoretical attempt to explain the use and non-use of sport facilities. Review for Sociology of Sport, 39. (1): 7-25.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10141-009-0018-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.