Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 4 | 4 | 258-276

Article title

Proposal of an Observation Sheet for Basketball Players’ Performance Assessment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of this study was to develop a research tool used for an assessment of basketballplayers’ performance.Material/Methods: First, research of the subject literature was made and a preliminary outline of an assessmentsheet for basketball players was developed. Next, after causing test observation,the final model of the observation sheet was prepared, and its reliability wasevaluated. To measure the inter-observer agreement three experts independentlyviewed the same game, where they had to assess different components of gameperformance using the newly developed instrument. The inter- and intra-observeragreement was calculated by means of the kappa-values.Results: In their study, the experienced observers exhibited 98% of intra-observer reliability.For inter-observer reliability three inexperienced observers registered relatively low(3%) and high (1%) levels of observational errors.Conclusions: An observation sheet for basketball players’ performance assessment (Basketball Performance Assessment Instrument - BPAI) meets scientific requirements.

Publisher

Year

Volume

4

Issue

4

Pages

258-276

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2012
online
28 - 12 - 2012

Contributors

 • Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

References

 • 1. Szwarc A. Metody oceny techniczno-taktycznych działań piłkarzy nożnych [In Polish] [Methods of assessing the efficacy of soccer players’ technical-tactical capabilities]. Gdańsk: AWFiS; 2003.
 • 2. Panfil R. Prakseologia gier sportowych [In Polish] [Praxeology of sports games]. Wrocław: AWF; 2006.
 • 3. Szwarc A. Modele poznawcze odwzorowujące sprawność działania w grach w piłkę nożną [In Polish] [Cognitive models mapping the efficiency in football games]. Gdańsk: AWFiS; 2008.
 • 4. Szwarc A. Identyfikacja sprawności działania w grze piłkę nożną graczy i zespołów najwyższego poziomu sportowego [In Polish] [Identification of the efficiency of actions of elite soccer players and teams]. Olecko: WM; 2011.
 • 5. Kłyszejko W. O wskaźnikach skuteczności gry w koszykówce kobiet [In Polish] [On indices of effectiveness of game in women’s basketball]. Kultura Fizyczna 1972;1:6-11.
 • 6. Ulatowski T. Próba obiektywnej oceny gry w koszykówce [In Polish] [An attempt at an objective assessment of basketball game]. Kultura Fizyczna 1972;1:5-7.
 • 7. Klimontowicz W. Próba pomiaru wydajności gry zespołu koszykówki mężczyzn [In Polish] [An attempt at measuring the efficiency of game of a men’s basketball team]. Sport Wyczynowy 1976;5:27-31.
 • 8. Klimontowicz W. Charakterystyka przebiegu gry w piłkę koszykową w meczach wygranych i przegranych [In Polish] [A characteristic of the course of a basketball game in won and lost matches]. SportWyczynowy 1982;12:15-26.
 • 9. Oszast H, Żak S. Próba analizy poziomu gry koszykarek I ligi w latach 1968-78 [In Polish] [An attempt at an analysis of the level of game of female basketball players of the first division in 1968-78]. SportWyczynowy 1980;6:35-37.
 • 10. Sroka E. Metoda oceny gry zespołu koszykówki [In Polish] [Methods of game assessment for a basketball team]. Sport Wyczynowy 1991;1/2:50-56.
 • 11. Mikołajec K, Zając A. Próba ilościowej i jakościowej oceny gry koszykarza [In Polish] [An attempt at a quantitative and qualitative evaluation of a basketball player’s game]. Trening 1993;3:48-54.
 • 12. Ważny Z, Kubań J, Kowalczyk K, Krupiński T. Basketball Expert - informatyczny „asystent” trenera [In Polish] [Basketball Expert - a coach’s computer "assistant"] Sport Wyczynowy 1994;1/2:67-73.
 • 13. Pluta B. Kategoryzacja i monitoring koszykarskich akcji meczowych i ich analiza statystycznymi testami serii dla profesjonalnego zespołu żeńskiego. Dysertacja doktorska) [In Polish] [Categorization and monitoring of basketball match actions and their analysis with statistical tests of series for a professional female team. Doctoral dissertation]. Poznań: AWF; 1996.
 • 14. Badora J. Wskaźnik aktywności startowej zawodników w koszykówce, jako próba całościowej oceny gry zawodnika [In Polish] [Basketball players’ starting activity index as an attempt at a comprehensive assessment of a competitor’s game]. Trening 2000;3:24-29.
 • 15. Jóźwiak J, Wagner W. Wskaźnik kompleksowej efektywności gry koszykarzy [In Polish] [Index of comprehensive effectiveness of game of basketball players]. Człowiek i Ruch 2001;3:48-51.
 • 16. Huciński T, Tymański R, Kocięda K. Próba weryfikacji arkuszy obserwacji gry w koszykówce [In Polish] [Index of comprehensive effectiveness of game of basketball players]. Trening 2001;2:92-103.
 • 17. Huciński T, Tymański R. Efektywność zawodnika grającego na pozycji rozgrywającego w koszykówce [In Polish] [The effectiveness of a play maker position in basketball]. Rocznik Naukowy 2001;10:39-54.
 • 18. Huciński T, Czerlonko M. Ocena efektywności walki sportowej zespołu w koszykówce [In Polish] [An assessment of the effectiveness of a sports fight of a basketball team]. Rocznik Naukowy 2001;10:27-37.
 • 19. Dembiński J. Analiza działań w profesjonalnej koszykówce, na przykładzie ligi włoskiej i polskiej [In Polish] [An analysis of actions in professional basketball, on the example of the Italian and the Polish league]. In: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, eds. Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej.[In Polish] [Directions of improving training and sports fight]. Warszawa: PTNKF; 2003, 55-59.
 • 20. Dembiński J. Modelowanie działań koszykarzy na podstawie oceny ich indywidualnej skuteczności w grze [In Polish] [Modeling of basketball players’ actions based on an assessment of their individual effectiveness in game]. In: Dembiński J, Naglak Z, eds. Sprawność działania zawodników w grach sportowych.[In Polish] [The efficiency of competitors’ action in sports games]. Wrocław: WTN; 2003, 17-22.
 • 21. Pluta B. Metody zobiektywizowanego identyfikowania liderów w zespołowych grach sportowych na przykładzie koszykówki [In Polish] [Methods of objectified identification of leaders in team sports games on the example of basketball]. Poznań: AWF; 2008.
 • 22. Furokawa M. A study of the characteristics of basketball games seemed from players fight at the Tokyo and Mexico Olympic Games. Research of Physical Education 1974;6:351-356.
 • 23. Smith D. Basketball, multiple offense and defense by Dean Smith with a special section on the Shuffle Offense by Bob Spear. New Jersey: ENJC; 1982.
 • 24. Valensky M. Pocitacovy monitorovaci system pro basketball [In Czech] [Computer monitoring system for basketball]. Trener 1990;9:534-536.
 • 25. Peterson D, Hruby G. The European Basketball Register - 1998 Edition. Milan: Libreria Dello Sport/ Jumpo Julius Scouting; 1998.
 • 26. Oliver D. Basketball on Paper, Rules and Tools for Performance Analysis. Virginia: Potomac Books. Inc. Dulles; 1999.
 • 27. Trninić S, Dizdar D. System of the performance evaluation criteria weighted per positions in the basketball game. International Journal Collegium Antropologicum 2000;24:217-234.
 • 28. Stonkus S. The retrospective attack structure analysis of top basketball teams. Physical Education andSport 2002;1:65-71.
 • 29. Losin BE. Ocenka sorevnovatelnoj dejatelnosci baskietbolistov [In Russian] [An assessment of the efficiency basketball players’]. Sankt-Petersburg: ST; 2003.
 • 30. Ibanez SJ, Perez MA, Macias M. Software for the basketball player’s evaluation in real time. InternationalJournal of Performance Analysis in Sport 2003; 3(2):145-155.
 • 31. Perez MA, Macias M, Ibanez SJ, Feu S. Software for planning sport training: basketball application. InternationalJournal of Performance Analysis in Sport 2003; 3(2):79-89.
 • 32. Balciunas M, et al. Computer software for the evaluation player’s performance during basketball game in real time. In: Bergier J, editor. Obserwacja i ocena działań zawodników w zespołowych grach sportowych. Wrocław: MTNGS; 2004, 5:21-26.
 • 33. Sampaio J, Janeira M, Ibanez S, Lorenzo A. Discriminant analysis of game-related between basketball guards, forwards and centres in three professional leagues. Eur J Sport Sci 2006;6:173-178.[Crossref]
 • 34. Międzynarodowa Federacja Koszykówki - FIBA. Oficjalne przepisy gry w koszykówkę [In Polish] [Official Rules of Basketball by FIBA]. Warszawa: WOGRAF; 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-012-0026-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.