Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 3 | 4 | 311-324

Article title

The Modulation of Verbal Information As a Factor Stimulating Conscious Differentiation of Kinaesthetic Sensations in the Aquatic Environment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: This study aims to find a relationship between the amplitude and duration of verbal information, and a conscious reaction to the kinaesthetic learner.Material/Methods: Research participants in this study consisted of 40 children from elementary school No. 1 in Swidnica (Poland). The group consisted of 16 boys and 24 girls. The respondents' age ranged from 9 to 10 years. Children regularly attended swimming classes 3 times a week for 45 minutes. The method used for the research was the laboratory experiment method, where the aim was to assess the level of differentiation of kinaesthetic sensations in the aquatic environment. Study participants had to perform 10 repetitions of force differentiation of their upper limb adduction movements, under the influence of water resistance felt on the surface of the palm of their hands. The task was to move from the slightest perceptible drag force of water (sensory threshold), through intermediate values to the maximum strength.Results: The results confirmed the hypothesis that the intentional modulation of verbal information affects the level of conscious differentiation force in the aquatic environment. The magnitude of the force registered during the measurements significantly correlated with the intensity of the amplitude of individual words and their duration.Conclusions: The participants' conscious reactions were therefore a response to the teacher's intentional and planned actions. This issue is worth addressing in more detail in subsequent studies. Verbal information should be supplemented with suitably chosen content and then evaluated in terms of its effectiveness relating to the teaching process.

Keywords

Publisher

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

311-324

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
3 - 1 - 2012

Contributors

 • Department of Physical Activity in the Aquatic Environment, Wroclaw University of Physical Education, Wroclaw, Poland
 • Department of Physical Activity in the Aquatic Environment, Wroclaw University of Physical Education, Wroclaw, Poland
author
 • Department of Physical Activity in the Aquatic Environment, Wroclaw University of Physical Education, Wroclaw, Poland

References

 • Ziaja J. Wpływ intonacji na zapamiętanie przekazu werbalnego [in Polish] [The effect of intonation on remembering the verbal massage]. Investigationes Linguisticae 2003;10:34-43.
 • Leonard LB. The role of intonation in the recall of various linguistic stimuli. Language and Speech 1973;16(4):327-335.
 • Tarasiewicz B. Mówię i śpiewam świadomie [in Polish] [I speak and sing consciously]. Kraków: Universitas; 2003.
 • Knop P. Relationship of specified instructional teacher behaviors to student gain tennis. Journal of Teaching in Physical Education 1986;5:71-79.
 • Masser L. The effect of refinement of student achievement in a fundamental motor skill in grades K through 6. Journal of Teaching in Physical Education 1990;6:174-182;
 • Zatoń K. Przekaz słowny na lekcjach wychowania fizycznego. [The verbal message during lessons of physical education]. Studia i Monografie 48. Wrocław: AWF; 1995.
 • Zatoń K, Klarowicz A. Mowa jako czynnik uświadamiający wrażliwość kinestetyczną w procesie nauczania-uczenia się czynności ruchowych w pływaniu [in Polish] [Speech as a factor causing the awareness of kinesthetic sensibility in the process of teaching-learning of motor function in swimming]. Człowiek i Ruch 2003;2(8):45-53.
 • Srokosz W. Psychospołeczne uwarunkowania czynności lekcyjnych nauczyciela kultury fizycznej. [in Polish] [Psychosocial determinants of the physical education teacher's actions]. Kraków: AWF; 1993.
 • O'Connor J, Seymour J. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego [in Polish] [An Introduction to neurolinguistic programming]. Poznań: Zysk i S-ka; 1998.
 • Szczepankowski B. Niesłyszący-głusi-głuchoniemi [in Polish] [Deaf-deaf and mute]. In: Szczepankowski B, editor. Wyrównywanie szans [Equal opportunities], Warszawa: WSiP, 1999, 122-127.
 • Hall ET. Ukryty wymiar [Event Horizon] [in Polish]. Warszawa: PIW; 1976.
 • Antas J, Załazińska A. Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć [in Polish] [Mental Body. Gestures as a sign of tame words]. In: Szpila G, editor. Język trzeciego tysiąclecia IV (seria Język a komunikacja) [The language of the third millenium], Kraków: Tertium, 2006.
 • Zatoń M, Wołk R. Zdolność różnicowania kinestetycznego i uczenie się motoryczne [in Polish] [The ability of kinesthetic differentiation and motor learning]. In: Zatoń M, Jethon Z, editors. Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych [Physical activity in the light of physiological research]. Wrocław: AWF; 2002, 163-200.
 • Rostkowska E, Dworak L, Kmiecik K, Kokoszko J. Siła maksymalna kończyn oraz umiejętność różnicowania jej parametrów w ruchu wiosłującym u pływaków [in Polish] [Maximum force of limbs and the ability to differentiate its parameters in the rowing motion of swimmers]. Antropomotoryka 2003;25:15-23.
 • Herzyk A. Osobliwości w działaniu mózgu [in Polish] [Peculiarities in the brains activities]. In: Jodzio K, editor. Neuronalny świat umysłu [The neuronal world of the mind]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2005, 66-67.
 • Klarowicz A, Zatoń K. Changes in kinesthetic differentiation during program of fitness swimming for students. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodoska Lublin - Polonia section D Medicina l 2006;LX(16):258-261.
 • Bobrowski C. Fizyka - krótki kurs [in Polish] [Physics - short course]. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; 2004.
 • Kilias J, Kostrzyński T, Wojciechowski S. Podstawy fizyki dla studentów informatyki [in Polish] [The fundamentals of physics for the students of computer science]. Warszawa: WAT; 2000.
 • Zatoń M, Błacha R, Jastrzębska A. Ocena zdolności różnicowania kinestetycznego: metodyka pomiaru [in Polish] [Kinesthetic differentiation capability assessment: measurement methodology]. In: Horst W, Dahlke G, editors. Bezpieczeństwo pracy kierowców: Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne [Safety of drivers: Psychological and ergonomic conditions]. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej; 2008, 240-250.
 • Zatoń K, Klarowicz A, Chrobot M, Kwaśna A. Rozwój zdolności różnicowania kinestetycznego w wodzie u dzieci w młodszym wieku szkolnym [in Polish] [The development of kinesthetic differentiation capacity in water in younger school age children]. Sporty Wodne i Ratownictwo 2009;2:12-17.
 • Zatoń M, Zatoń K, Zygadło A. (2008) Changes in kinesthetic differentiation capacity in the ski learning process. Antropomotoryka 2008;18(44):37-49.
 • Mayen J. O stylistyce utworów mówionych [in Polish] [Stylistics of oral texts]. Wrocław: PWN; 1972.
 • Bonvillian JD, Raeburn VP, Horan EA. Talking to children: The effects of rate, intonation, and length on children's sentence imitation. Journal of Child Language 1979;6:459-467.
 • Rouhana J, Ferry F, Toussaint L, Boulinguez P. Knowledge of results and explicit instruction: efficiency of learning the crawl stroke in swimming. Perceptual and Motor Skills 2002;95:895-896.[Crossref]
 • Winstein CJ. Schmidt RA. Reduced frequency of knowledge of results enhances motor skill learning. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 1990;16:677-691.
 • Janelle Ch, M, Champenoy, J, D, Coombes S, A, Mousseau M, B. Machanisms of attentional cueing during observational learning to facilitate motor skill acquisition. The Journal of Sport Science 2003, 21(10): 825-838.
 • Stefaniak T. Dokładność odtwarzania zadanej siły przez zawodników sportów walki [in Polish] [Precision in reproducing of a set power by combat sports athletes]. Studia i Monografie. Wrocław: AWF; 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0031-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.