Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 3 | 4 | 286-292

Article title

The Level of Physical Development and Physical Fitness in 6-7-Year-Old Children from School and Pre-School Institutions in Gdansk

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Interest in the development of a 6-7-year-old child derives among other things from the necessity to evaluate child's readiness to take up a regular educational process. Physical development and physical fitness of the child are components of school maturity.The purpose of the study was to show similarities and differences in the level of physical development and fitness of children attending school and pre-school institutions in the years 2005-2009 in Gdansk.Material/Methods: 15,578 children (8,006 boys and 7,572 girls) from Gdansk were subject to research in the years 2005-2009. The measurements of the height, body mass and 5 skin folds were carried out. BMI and %BF were calculated. To determine the physical fitness level, the following tests were applied: sit and reach, standing broad jump, sit-ups and a 3-min step-test.Results: In pre-schools children higher values of body height were observed in the investigated period (2005-2009) but, at the same time, there were no differences in body mass between children from pre-schools and schools. Nor did the children differ in the amount of fat deposition. In the fitness level the biggest differences between the results achieved by children from schools and pre-schools were noted in the test of standing broad jump on both feet. Both boys and girls from pre-schools got higher scores in this test and their post-effort HR was lower in comparison with their peers from schools.Conclusions: Differences in the level of physical fitness, especially its manifestations depending on everyday physical activity, reflect well on conditions created for children in pre-schools.

Publisher

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

286-292

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
3 - 1 - 2012

Contributors

 • Promotion of Health Department, Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland
 • Promotion of Health and Child's Fitness Center, Gdansk, Poland

References

 • Szuman S. Dojrzałość szkolna [in Polish] [School maturity]. Nowa Szkoła 1962;46:19.
 • Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka [in Polish] [Biological development of a human being]. Warszawa: PWN; 1986.
 • Osiński W. Wielokierunkowe związki zdolności motorycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu stratyfikacji społecznej[in Polish] [Multidirectional relationships between motor skills and morphological parameters. Studies on urban children and youth with consideration for the level of social stratification]. Poznań: AWF; 1988.
 • Przewęda R. Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne [in Polish] [Health promotion through physical education]. In: Karski J, editor. Promocja zdrowia [Promotion of Health]. Warszawa: IGNIS; 1999, 196-210.
 • Malina RM. Anthropology and Physical Activity: a Lifespan Perspective. Medicina Sportiva 2001;5:E69-E75.
 • Kopczyńska-Sikorska J. O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii [in Polish] [On child's development in view of auxology]. Kultura Fizyczna 2004;1-2:1-5.
 • Pawłucki A. Szkolna dojrzałość motoryczna dzieci 6- i 7-letnich a osiągnięcia ucznia klasy pierwszej [in Polish] [School maturity of 6- and 7-year-old children and achievements of a first-grade pupil]. Praca doktorska [PhD dissertation]. Warszawa: AWF; 1977.
 • Hurlock EB. Rozwój dziecka [in Polish] [Child's development]. Warszawa: PWN; 1985.
 • Przetacznikowa M. Wiek przedszkolny [in Polish] [Pre-school age]. In: Żebrowska M, editor. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży [in Polish] [Developmental psychology of children and youth]. Warszawa; 1972, 246.
 • Szumilas EM, editor. Sześciolatki w Polsce. Raport z badań 2006 [Six-year-olds in Poland. A report from studies 2006]. Kielce 2007.
 • Malinowski A. Pomiary somatometryczne [Somatometric measurements], (W:) Podstawy antropometrii [Basics of anthropometry], A.Malinowski i W. Bożiłow (red.), PWN 1997, 158-180.
 • Piechaczek H., Metody oceny składników tkankowych ciała [in Polish] [Methods of assessment of tissue components of the body]. (W:) Antropologia [Anthropology], AWF, Warszawa 1999.
 • Siri W.E. Body composition from the fluid spaces and density. Donner Lab. Med. Physic. (Univ. California), Report of March 1956, 19.
 • Durnin J., Rahaman M.M. The assessment of the amount of fat in the human body measurements of skinfolds thickness. British Journal of Nutrition 1967, 21, 681-684.
 • Kasch F.W. A comparison of the exercise tolerance of post-rheumatic and normal boys. Journal of the Association for Physical and Mental Rehabilitation 1961, 15, 35-40.
 • Kuntzleman Ch.T. Fitness Discovery Activities. Reston, AAHPERD 1990.
 • Radzińska M., Starosta W., Współzależność poziomu skoczności i koordynacji globalnej [in Polish] [A correlation between the level of jumping abilities and global coordination]. (W:) Znaczenie, rodzaje i struktura skoczności oraz jej uwarunkowania [Significance, types and structure of jumping ability and its determinants], Gorzów 2002, 170-175.
 • Żak S. Zdolności koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskich na tle wybranych uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej [in Polish] [Coordination skills of children and youth from urban populations in view of selected somatic determinants and motor activity]. Kraków: Wyd. Mon. AWF.
 • Bouchard C, Shephard RJ. Physical activity, fitness, and health: The model and key concepts. In: Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T, editors. Physical Activity, Fitness, Health. Champaign: Human Kinetics; 1994, 77-88.
 • Stodolny J. Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa, ich funkcja i znaczenie w mechanizmach powstawania i profilaktyki przeciążeń [in Polish] [Anatomic-functional syndromes of the spine, their function and significance in the mechanisms of occurrence and prophylaxis of strains]. Medycyna Sportowa 2000;12:12-16.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0028-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.