Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 3 | 3 | 176-185

Article title

The Range of Thoracic-Lumbar Segment of Spine Mobility in Saggital and Transverse Plane among Young Men Divided into Three Groups Differing in the Current Commitment to Physical Activity

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of the study was to compare the mobility of the thoracic-lumbar segment of the spine and the mobility of its separate segments - the thoracic and lumbar ones in the saggital and transverse plane among young men divided into three groups that differ in the current commitment to physical activity.Material/Methods: 135 young men - students of Physical Education Faculty and of Tourism and Recreation Faculty at the Academy of Physical Education and Sport in Gdansk as well as students from the University of Gdansk aged 21-22 who did not participate actively in any sports discipline were involved in the study. In the saggital plane in the range of bending the torso forwards the flexibility of the thoracic-lumbar segment of the spine was tested according to Wolański's assumptions, the flexibility of the thoracic segment of the spine with Otto and Wurm's test and the lumbar segment of the spine with Schober's test. In the transverse plane in the range of torso twist to the right and to the left the mobility of the thoracic-lumbar segment of the spine and the lumbar segment were examined with the usage of Pavelek's tests.Results: In the saggital plane of the body among men from individual groups, the mobility of the thoracic-lumbar and lumbar segments of the spine during bend forwards was in the norm and above it, whereas the mobility of the thoracic segment of the spine was above the norm. In the transverse plane the range of the spine movement in the thoracic-lumbar and the lumbar spine to the right and left was similar among all the tested men, whereas the range of the thoracic-lumbar segment movement was above and of the lumbar segment below the norm. The students from Physical Education Faculty were characterised as having the highest flexibility of the thoracic-lumbar segment of the spine in the saggital plane in comparison with other students' flexibility. Against the background of the other groups the students of Tourism and Recreation Faculty demonstrated the highest mobility of the lumbar spine in the saggital plane. The stated differences were statistically significant.Conclusions: Higher frequency of participation in physical exercises and their longer duration among the students of Physical Education (PE) in comparison with the other groups did not influence significantly the range of their spine mobility apart from the range of bend forwards of the whole thoracic-lumbar segment of the spine in the saggital plane.

Publisher

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

176-185

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
20 - 10 - 2011

Contributors

 • Department of Postural Studies and Methodology of Corrective Exercises, Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk, Poland
 • Department of Postural Studies and Methodology of Corrective Exercises, Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk, Poland

References

 • Osiński W. Antropomotoryka [in Polish] [Anthropomotorics]. Poznań: AWF; 2000.
 • Raczek J. Koordynacyjne zdolności motoryczne (podstawy teoretyczno-empiryczne i znaczenie w sporcie) [in Polish] [Coordination motor skills (theoretical and empirical bases and their meaning in sport)]. Sport Wyczynowy 1991;5-6:8-19.
 • Szopa J, Mleczko E, Żak S. Podstawy antropomotoryki [in Polish] [Fundamentals of anthropomotorics]. Kraków: AWF; 1996.
 • Heyward VH. Advanced fitness assessment exercise prescription. 3rd ed. Champaign IL: Human Kinetics; 1997.
 • Kutzner-Kozińska M, Olszewska E, Popiel M, Trzcińska D. Proces korygowania wad postawy [in Polish] [Process of posture defects correction]. Warszawa: AWF; 2004.
 • Ślężyński J. Cechy somatyczne, sprawność fizyczna i gibkość kręgosłupa studentów [in Polish] [Somatic features, physical fitness and flexibility of students' spines]. Warszawa; 1991.
 • Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Cz. I [in Polish] [Human Anatomy. Vol. 1]. Warszawa: PZWL; 1990.
 • Kiwerski J. Schorzenia i urazy kręgosłupa [in Polish] [Illnesses and injuries of the spine]. Warszawa: PZWL; 2001.
 • Świderski G, Świderska K, Bielecki M. Gibkość kręgosłupa i jej pomiary za pomocą spondylogoniometru [in Polish] [Spine flexibility and its measurements with the usage of spondylogoniometer]. In: Pamiętnik XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Warszawa; 1973, 76-767.
 • Drabik J. Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego [in Polish] [Pedagogical control of positive indicators of physical health]. Gdańsk: AWFiS; 2006.
 • Bouchard C, Shepard RJ. Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts. In: Bouchard C, Shepard RJ, Stephens, editors. Physical activity, fitness, and health. Champaign IL: Human Kinetics Publishers; 1994, 77-88.
 • Anshel MH, Freedson P, Hamill J, Haywood K, Horvat M, Plowman SA. Dictionary of the sport and exercise sciences. Champaign IL: Human Kinetics Books; 1991.
 • Cabak A, Woynarowska B. Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i innych krajach w 2002 roku [in Polish] [Physical activity of teenagers at the age 11-15 in Poland and other countries in the year 2002]. Wychowanie Fizyczne i Sport 2004;4:355-360.
 • Buckup K. Clinical tests in the researches of bones, joints and muscles. Research, symptoms, tests. Warszawa: PZWL; 1998.
 • Malewicz J, Sipko T. Metody pomiaru zakresu ruchu zginania i prostowania odcinka lędźwiowego kręgosłupa [in Polish] [Methods of measurement of the range of bending and straightening movement of the lumbar segment of the spine]. Fizjoterpia 1995;3(1):47-48.
 • Rosławski A. Badania czynnościowe w kinezyterapii [in Polish] [Functional research in kinesiotherapy]. Wrocław: AWF; 1978.
 • Schober P. The lumbag vertebral column in backache. Munch Med Wschr 1937;84:336-338.
 • Wolański N. Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży [in Polish] [Methods of control and norms for children and teenagers' development]. Warszawa: PZWL; 1965.
 • Zembaty A. Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii [in Polish] [Diagnostics for the needs of kinesiotherapy]. In: Zembaty A, editor. Kinezyterapia. Kraków: Wydawnictwo Kasper; 2002.
 • Zeyland-Malawka E, Erdmann WS. Określenie ruchomości tułowia na podstawie względnych wartości pomiarów linijnych [in Polish] [Determination of torso's mobility on the basis of relative values of linear measurements]. Fizjoterapia 1998;6(3):33-35.
 • Borms J, Van Roy P. Flexibility. In: Eston R, Reilly T, editors. Kinanthropometry and exercise physiology. Laboratory manual. London: E&FN Spon; 1996, 115-144.
 • Ślężyński J, Żedzicki Z. Gibkość kręgosłupa i siła mięśni grzbietu zapaśników [in Polish] [Spine flexibility and muscles strength of wrestlers' torsos]. Wychowanie Fizyczne i Sport 1984;1:23-37.
 • Chodemicka J, Golema M, Jezierski R. Analiza związków pomiędzy zakresami ruchomości w poszczególnych stawach [in Polish] [The analysis of connections between the ranges of mobility in individual joints]. Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971;8:3-20.
 • Gilewicz Z. Teoria wychowania fizycznego [in Polish] [Theory of physical education]. Warszawa: SiT; 1964.
 • Wright V. Stiffness: a review of its measurement and physiological importance. Physiotherapy 1973;59:107-111.
 • Świderska K. Zdrowie tancerzy [in Polish] [Health of dancers]. Wrocław: AWF; 1996.
 • Wuest DA, Bucher CA. Foundations of physical education and sport. 11th ed. St. Louis: Mosby Year Book; 1991.
 • Skinner JS, Oja P. Laboratory and field tests for assessing health related fitness. In: Bouchard C, Shepard RJ, Stephens T. editors. Physical activity, fitness, and health. Champaign IL: Human Kinetics Publishers; 1994, 160-179.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0018-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.