Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 1 | 1 | 70-78

Article title

Special Fitness and the Effectiveness of Technical Preparation in Gymnastic Vault Event in Athletes at the Directed Stage

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of the study was to determine the correlation between individual profiles of leading traits of special fitness with athletes' technical preparation in the gymnastic vault event at the directed stage of training.Material/Methods: The study involved 60 gymnasts aged 11-13 practising artistic gymnastics at the stage of directed training.The study was carried out in laboratory, training and sports competition conditions in years 2003 - 2007.Results: An analysis of results enabled determining the most informative indices having a significant relation with the sports results in gymnastic vault. Quantitative criteria of special fitness and technical preparation in six-month macrocycles of the training process have been worked out. Individual profiles of special fitness with indication of their changeable character in the three-year period of the study have been presented.Conclusions: The research led to the following conclusions: - an objective quantitative assessment creates a possibility to optimise the training process of the examined competitors through an appropriate selection of training means and methods; - working out the structure of athletes' special preparation with consideration for the curricular requirements in subsequent six-month macrocycles will enable optimising the training process directed not only at the all-round events but also at the possibilities to specialise in selected gymnastic events; - the above study can also stimulate a further development of the theory and methodology of training in artistic gymnastics.

Publisher

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

70-78

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
3 - 11 - 2009

Contributors

 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland

References

 • Drozdowski S. Rozwój fizyczny dzieci w wieku 7-10 lat [in Polish] [Physical development of children aged 7-10 years]. Monografie AWF Poznań; 1980, No 139.
 • Drozdowski Z. Filogenetyczny rozwój motoryczności człowieka [in Polish] [Philogenetic development of a human being's motorics]. In: Osiński W, editor. Motoryczność człowieka - jako struktura, zmienność i uwarunkowania [Motorics of a human - its structure, alternation and conditions]. Monografie, Podręczniki i Skrypty AWF Poznań; 1994, No 310.
 • Ważny Z. System szkolenia sportowego [in Polish] [Sports training system]. Warszawa: RCMSzKFiS; 1987.
 • Wolański N, Parizkowa J. Sprawność fizyczna człowieka [in Polish] [Physical fitness of a human]. Warszawa: Sit; 1976.
 • Woynarowska B. Wybrane problemy sportu dzieci i młodzieży [in Polish] [Chosen issues on sport in children and youth]. In: Medycyna Sportu [Medicine of Sport]. Warszawa: PTMS; 1991, 234-279.
 • Cichalewska A, editor. Dobór, selekcja i rozwój dziewcząt uprawiających gimnastykę [in Polish] [Selection and development of girls training gymnastics]. Zeszyt Naukowy AWF Kraków; 1983.
 • Dancewicz T, Dancewicz D, Kruczkowski D, Mikołajek P. Próba kinematycznej oceny skoku przez konia w finale IO Sydney 2000 [in Polish] [An atempt of kinematic eveluation of horse vault in Sydney 2000 Olympic Games]. In: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, editors. Trening sportowy na przełomie wieków [Sports training at the turn of the century]. Warszawa; 2000, 139-142.
 • Karniewicz. J. Charakterystyka morfologiczna a sprawność fizyczna czołowych gimnastyków polskich na tle wybranych zespołów europejskich [in Polish] [Morphological characteritics and physical fitness of elite polish gymnasts]. Ph. D. dissertation Poznań: AWF; 1970.
 • Kochanowicz K. Podstawy kierowania procesem szkolenia sportowego w gimnastyce [in Polish] [Basics of directing of sports training process in gymnastics]. Gdańsk: AWFiS; 2006.
 • Kruczkowski D. Dobór i selekcja na etapie wszechstronnego i ukierunkowanego treningu chłopców w wieku 7-10 lat uprawiających gimnastykę sportową [in Polish] [Selection at the all-round and directed stage of training of 7-10-year-old boys]. Ph. D. dissertation, Gdańsk AWF; 1998.
 • Sawczyn S. Podstawy kontroli obciążeń treningowych w gimnastyce sportowej [in Polish] [Basics of training loads control in artistic gymnastics]. Gdańsk: AWFiS; 2008.
 • Zasada M. Przygotowanie fizyczne i funkcjonalne gimnastyków w wieloletnim procesie treningowym [in Polish] [Physical and functional preparation of gymnasts in a long-term training process]. Bydgoszcz: UKW; 2007.
 • Ziemińska A. Sport dzieci i młodzieży, uwarunkowanie i konsekwencje [in Polish] [Sport of children and youth, conditions and results]. Warszawa: AWF; 1987.
 • Arkayev LJ, Suchilin NT. Metabiologicheskiye osnovy sovriemiennoy sistemy podgotovki sportsmienov wyzhschego klassa [in Russian] [Metabiological basisc of the contemporary system of training of elite sportsmen]. Teoriya i Metodika Fizicheskoy Kultury 1997;11:17-25.
 • Starosta W. Motoryczne zdolności koordynacyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie [in Polish] [Motoric capabilities of coordination. Importance, structure, conditions, shaping]. Warszawa: Instytut Sportu; 2003.
 • Zaciorski WM. Kształtowanie cech motorycznych sportowca [in Polish] [Shaping the motoric features of a sportsman]. Warszawa: Sport i Turystyka; 1970.
 • Mienchin JW. Fizicheskaya podgotovka v gimnastikie [in Russian] [Physical training in gymnastics], Moskva: Fizkultura i Sport; 1989.
 • Gavierdovskij JK. Obuczenie sportivnym uprazhnienijam. Biomechanika, metodologija, didaktika, [in Russian] [Sports trainin. Biomechanics, methodology, didactics]. Moskwa: Fizkultura i Sport; 2007.
 • Smolevskij VM, Gavierdovskij JK. Sportivnaya gimnastika [in Russian] [Artistic gymnatics]. Kiev: Olimpijskaja Literatura; 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-009-0008-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.