Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 2 | 2 | 139-143

Article title

Gymnasts' Special Quickness-Force Abilities and the Indicators of Jump from a Springboard

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of this research is to find a relation between one's special quickness-force abilities, recorded in laboratory conditions, and physical values, revealed during a gymnastic jump in a real sports contest.Material/Methods: The tests were made on gymnasts, aged 15-18 years, from the Academic Sports Association (AZS) in Gdansk. The gymnasts were a selected group of 8 people who had already practised sport for 9-12 years as contestants. The project was carried out in the Physical Effort Laboratory at the Academy of Physical Education and Sport (AWFiS) in Gdansk, using of the Kistler tensometric platform to measure and analyse the ground reaction forces. The strength of leg muscles and pelvic girdle were checked. The measurements of quickness and force abilities of sportsmen were based on the assessment of power of their take-off and the time in which they contacted the ground. The results were compared with the result analysis of jumps achieved by the contestants in the Individual Polish Championships (Iława 2005). The measurement of the mechanical quantities during the take-off at the springboard was done using the photogrammetric method.Results: The statistically highest and important correlation between the results of gymnasts in the quantity of the take-off power, checked on the tensometric platform and at the springboard was with the value being r=0.916 for p≤0.05. A crucial correlation was also observed for the time of the contestant's contact with the ground in laboratory tests and the same parameter measured during the contestant's taking off the springboard (r = 0.668).Conclusions: The analysis of test results reveals a strict correlation between the level of one's abilities in quickness and force in laboratory conditions and physical values revealed during the take-off from a springboard in an actual contest.The measurement of the quickness-force abilities (the power of take-off) in laboratory conditions can be used as the measurement of the sportsmen's preparation for the gymnastic jump.

Publisher

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

139-143

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
20 - 12 - 2010

Contributors

author
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

References

 • Gaverdovskij JK, Smolevskij VM. Sportivnaya gimnastika [Sports gymnastics]. Moskva: FiS; 1979 [in Russian].
 • Karniewicz J, Kochanowicz K, Sawczyn S. Technika wykonania i metodyka nauczania gimnastycznych skoków przez konia [Technique and methodology of teaching gymnastic horse vault]. Gdańsk: AWF; 1993 [in Polish].
 • Kochanowicz K. Kompleksowa kontrola w gimnastyce sportowej [The comprehensive control in artistic gymnastics]. Gdańsk: AWF; 1998 [in Polish].
 • Sawczyn S, Kruczkowski D. Analiza porównawcza gimnastycznych programów szkoleniowych wybranych krajów świata na etapie przygotowania początkowego (8-12 lat) [A comparative analysis of training programmes applied in the chosen countries at the praparation stage]. In: Sydney 2000 - efektywność programów szkolenia w sporcie. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spała 24-26 listopada 1997 [Syndey 2000 - efficiency of training programmes in sport. International Scientific-Methodological Conference Spała 24-26 Nov. 1997]. Warszawa: PTNKF; 1997: 40 [in Polish].
 • Zasada M. Przygotowanie fizyczne i funkcjonalne gimnastyków w wieloletnim procesie treningowym [Physical and functional preparation of gymnasts in a many-year training process]. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; 2007 [in Polish].
 • Arkayev LYa. Integralnaya podgotovka gimnastov (na primiere sbornoy komandy strany) [Integrated preapration of gymnasts (on a aexample of a state reprezentation]. PhD Dissertation. Moskva: IKF; 1994 [in Russian].
 • Cools AM, Geerooms E, Van den Berghe DFM, Cambier DC, Witvrouw EE. Isokinetic scapular muscle performance in young elite gymnasts. J Athl Train 2007; Oct-Dec;2(4):458-463.
 • Koperski A, Słodkowski C. Rozwój zdolności siłowych jako wskaźnik kształtowania mistrzostwa sportowego gimnastyków na etapie specjalnym [Development of strength skills as a coefficient of creating sports championship at a special stage]. In: Umiastowska D, editor. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. t. 12 [Physical activity in elderly persons]. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros"; 2008: 244-250 [in Polish].
 • Kraemer WJ, Fleck SJ. Strength training for young athletes. Champaigne: Human Kinetics; 1993.
 • Raczek J. Teoria motoryczności (antropomotoryka) w systemie nauk o kulturze fizycznej [A motor theory (anthropomotorics) in sciences on physical culture]. Antropomotoryka 1989;1:5-18 [in Polish].
 • Sawczyn S. Podstawy kontroli obciążeń treningowych w gimnastyce sportowej [Basics of training loads control in sports gymnastics]. Gdańsk: AWFiS; 2008 [in Polish].
 • Kochanowicz K, Sawczyn S, Kruczkowski D, Mikołajek P. Dynamika rozwoju sprawności fizycznej gimnastyków na różnych szczeblach zaawansowania sportowego [Dynamics of physical fitness development at various stages of sports advancement]. Trening 1997;2:147-152 [in Polish].
 • Staszkiewicz R, Ozimek M. Związek wyników sportowych i parametrów biomechanicznych charakteryzujących sprinterów wysokiej klasy. [Relation between sports results and biomechanical parameters]. In: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, editor. Trening sportowy na przełomie wieków [Sports training at the turn of centuries]. Warszawa: AWF; 2002: 138-142 [in Polish].
 • Szot Z, Koperski A, Dargiewicz R, Blanik L. Parameters of horse vault technique at the champion's level In: World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. Magdeburg: the Otto von Guericke University; 2008: 223.
 • Ruchlewicz T, Staszkiewicz R. W czym tkwi tajemnica dalekich skoków Małysza? [What is the secret of Małysz'es jumps?]. Sport Wyczynowy 2001;9-10:13-21 [in Polish].
 • Zaporozhanov VA, Platonov VN. Prognozovanije i modielirovanije v sportie. Teoria sporta [Forecasting and modelling in sport. Theory of sport]. Kiev: Visha Shkola; 1985: 350-371 [in Russian].
 • Kochanowicz A, Kochanowicz K, Sawczyn S. Special fitness and the effectiveness of technical preparation in gymnastic vault event in athletes at the directed stage. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2009;1:65-72.
 • Levit A, Dargiewicz R, Dancewicz T, Kruczkowski D, Mikołajek P. Ocena sędziowska wobec kinematycznej oceny wybranych zawodników zakwalifikowanych do finału podczas skoku na ME w gimnastyce sportowej [Judges' assessment and the kinematic assessment of selected athletes qualified for the vault finals in the European Championship in artistic gymnastics]. Trening 2000;2-3:271-273 [in Polish].
 • Kochanowicz A. Sprawność fizyczna a efektywność przygotowania technicznego gimnastyków na etapie ukierunkowanym. Rozprawa doktorska [Physical fitness vs. efficiency of technical preparation at the directed stage. PhD Dissertation]. Gdańsk: AWFiS; 2010.
 • Menkhin JuV. Fizicheskaya podgotovka v gimnastikie [Physical preparation in gymnastics]. Moskva: FiS; 1989 [in Russian].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-0014-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.