PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 4 | 17-25
Article title

Poziom motywacji osób starszych a efekty rehabilitacji / Motivational predictors of successful rehabilitation in elderly patients

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem badania było wykazanie związku między poziomem motywacji pacjentów w wieku podeszłym a wynikami rehabilitacji. Grupa 30 osób w wieku 60-82 lat uczestniczyła w badaniu z wykorzystaniem Skali Motywacji Osób Starszych (EMS-72), Skali Cantrila oraz oceny wybranych parametrów przyjętych za wyznaczniki pomyślnego rezultatu rehabilitacji: stan zdrowia, jakość życia, zadowolenie z przebiegu rehabilitacji oraz zamiar kontynuacji ćwiczeń. Wykazano istotne zależności między poziomem motywacji a wyznacznikami skuteczności rehabilitacji. Pacjenci o wyższej motywacji wewnętrznej lepiej ocenili stan swojego zdrowia i jakość życia, byli bardziej zadowoleni z przebytej rehabilitacji oraz deklarowali większą chęć kontynuacji ćwiczeń we własnym zakresie. Wraz z wiekiem rośnie poziom amotywacji, co skutkuje gorszą oceną stanu zdrowia i satysfakcji życiowej.
EN
The purpose of this study was to evaluate the influence of patients’ motivation on rehabilitation outcome. A group of 30 patients, between the ages of 60 and 82 was examined by using Elderly Motivation Scale (EMS-72), Cantril’s ladder and by means of the author’s own survey in which the specific parameters of successful rehabilitation were evaluated: health and life quality assessment, satisfaction with the rehabilitation and willingness to maintain exercise. The study revealed significant correlations between motivation and the determinants of successful rehabilitation. Higher level of intrinsic motivation is associated with better assessment of individuals health and life quality, higher level of satisfaction with rehabilitation and a greater willingness to maintain regular exercise. The level of amotivation increases with age, resulting in worse health assessment and lower life satisfaction
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
17-25
Physical description
Dates
published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
author
 • Katedra Podstaw Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / Chair of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Wroclaw
References
 • [1] Grindley E. J., Zizzi S. J. Using a multidimensionalapproach to predict motivation and adherence to rehabilitationin older adults. Top. Geriatr. Rehabil., 2005, 2l, 3, 182-193.
 • [2] Stewart D. G. et al. Geriatric rehabilitation: Psychiatricapproach to the older adult. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2004, 85, 3, 7-11.[Crossref]
 • [3] Kowalik S. Motywacja do rehabilitacji osób w starszymwieku. Kwart. Pedagog.-Terapeut., 2008, 1-2, 29-30, 14-25.
 • [4] Chantoin S. et al. Development of a scale for assessinglack of motivation in elderly persons. Encephale, 2001, 27, 5, 450-458.[PubMed]
 • [5] Phillips E. M. et al. Motivating elders to initiate andmaintain exercise. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2004, 85, 3, 52-57.[Crossref]
 • [6] Hazif-Thomas C., Thomas P. Loss of motivation in dependentelderly subjects. Psychol. Neuropsychiatr. Vieli., 2004, 2, 2, 93-105.
 • [7] Resnick B. Geriatric rehabilitation: The influence of efficacybeliefs and motivation. Rehabil. Nurs., 2002, 27, 4,152-159.[PubMed][Crossref]
 • [8] Resnick B. Efficacy beliefs in geriatric rehabilitation. J. Gerontol. Nurs., 1998, 24, 7, 34-44.[Crossref][PubMed]
 • [9] Deci E. L., Ryan R. M. Self- determination theory andthe facilitation of intrinsic motivation, social development,and well being. Am. Psychol., 2000, 55, 1, 68-78.
 • [10] Vallerand R. J. Deci and Ryan’s self-determination theory:A view from the hierarchical model of intrinsic andextrinsic motivation. Psychol Inq, 2000, 11, 4, 312- -319.
 • [11] Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic and extrinsic motivations:classic definitions and new direcitons. Cotemp. Educ. Psychol., 2000, 25, 54-67.
 • [12] Thomas P. et al. Loss of motivation in the elderly. Rev. Pratic., 2008, 58, 12, 295-302
 • [13] Łój G. Rehabilitacja a jakość życia osób w starszymwieku. Gerontol. Pol., 2007, 15, 4, 153-157.
 • [14] Głębocka A, Szarzyńska M. Wsparcie społeczne a jakośćżycia ludzi starszych. Gerontol. Pol., 2005, 13, 4, 255-259.
 • [15] Susułowska M. Zadowolenie z życia i bilans życiowy ludzistarych, [w:] Psychologia starzenia się i starość. PWN, Warszawa 1989, 302-327.
 • [16] Deci E. L, Ryan R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol. Inq., 2000, 11, 4, 227-268.[Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0029-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.