PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 4 | 11-16
Article title

Związki pomiędzy wysklepieniem podłużnym stóp a wybranymi cechami morfologicznymi studentów wybranych uczelni Podkarpacia i Podbeskidzia / Correlations between the longitudinal and chosen morphological characteristics in students of colleges in Podkarpackie Province and Podbeskidzkie Region

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stopa ludzka jest dystalnym elementem podporowo-nośnym narządu ruchu i w rezultacie stanowi o ogolnej sprawności organizmu. Przegląd obszernego piśmiennictwa poświęconego uwarunkowaniom budowy i funkcji stopy u osob w rożnym wieku i z rożnych środowisk pozwala twierdzić, że wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ktore cechy morfologiczne mają pierwszorzędne znaczenie dla wysklepienia podłużnego ocenianego kątem Clarke’a. Celem pracy była analiza związkow pomiędzy wysklepieniem podłużnym stop a wybranymi cechami morfologicznymi studentow. Badaniami objęto 130 losowo wybranych studentow Uniwersytetu Rzeszowskiego i Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu, w wieku 20-28 lat. Przeprowadzono pomiary wybranych cech morfologicznych. Wysklepienie podłużne określono na podstawie wskaźnikow: kąt Clarke’a (Cl), wskaźnik Sztritera- -Godunowa (KY), wskaźnik głębokości wysklepienia podłużnego stopy (Wgwp), wskaźnik Chippaux-Smirak (CSI). Plantogramy wykonano techniką niebrudzącą, przyrządem pomysłu Ślężyńskiego. Do oceny związkow pomiędzy wysklepieniem podłużnym stop a wybranymi cechami morfologicznymi zastosowano korelację liniową Pearsona. Wspołczynniki korelacji liniowej między wysklepieniem podłużnym stopy a cechami morfologicznymi badanych mężczyzn nie osiągnęły najniższego założonego poziomu istotności statystycznej. Wysklepienie podłużne stop badanych mężczyzn nie wykazuje związkow z cechami budowy ciała.
EN
The human foot is an important supporting element and a driving mechanism and therefore contributes to the general fitness of the whole body. A review of studies and researches concerning the built and functions of the foot in people of all ages and in various environments allows one to state that the research results do not provide clear answer to the question which morphological characteristics are of primary significance for the longitudinal foot arch evaluated by means of the Clarke’s angle. The aim of the study was to evaluated the correlations between the longitudinal arch of the foot and chosen morphological characteristics in academic students. A cross-sectional study was carried out in a group of 130 academic students aged 20-28 randomly selected from The University of Rzeszow and Beskidy Higher School of Skills in Żywiec. The chosen morphological characteristics were examined. The longitudinal arch was evaluated by means of Clark’s angle (CL), Sztriter-Godunow index (KY), index of the depth of the longitudinal arch of the foot (Wgwp) and Chippaux-Smirak (CSI) index. The prints of the feet were obtained by means of the non-stain technique invented by Ślężyński. In order to evaluate the correlations between the longitudinal arch of the foot and the chosen morphological characteristics the Pearson’s linear correlation was employed. Slight correlations between the longitudinal arch of foot and the chosen morphological characteristics did not reach the lowest anticipated level of statistical significance. The longitudinal arch in the examined men shows no correlations with the chosen morphological characteristics.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
11-16
Physical description
Dates
published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego / Faculty of Medicine, Institute of Physiotherapy University of Rzeszów, ewalizis@poczta.onet.pl
References
 • [1] Puszczałowska-Lizis E. Ocena rzetelności pomiarowejoryginalnych wskaźników plantograficznych. Prz. Med. Uniw. Rzesz., 2010, 8, 2, 176-181.
 • [2] Puszczałowska-Lizis E. Trafność doboru wskaźnikówdo oceny ukształtowania stopy w świetle analizy czynnikowej. Ortop. Traumatol. Rehab., 2012, 14, 1, 61-70.
 • [3] Mickle K. J., Steele J. R., Munro B. J. The feet of overweightand obese young children: are they flat or fat? Obesity, 2006, 14, 11, 1949-1953.
 • [4] Villaroya M. A., Esquivel J. M., Toma’s C., Buenafe A., Moreno L. Foot structure in overweight and obese children. Int. J. Pediatr. Obes., 2007, 17, 1-7.
 • [5] Ślężyński J., Rottermund J. Cechy plantograficzne stópkobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakterupracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych. Wych. Fiz. Sport., 1999, 4, 41-67.
 • [6] Dowling A. M., Steele J. R., Baur L. A. Does obesity influencefoot structure and plantar pressure patients inprepubescent children. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord., 2001, 25, 6, 845-852.[Crossref]
 • [7] Anil A., Peker T., Turgut H. B., Ulukent S. C. An examinationof the relationship between foot length footbreath, ball girth, height and weight of Turkish Universitystudents aged between 17-25. Antropologischer Anzeiger, 1997, 55, 1, 79-87.
 • [8] Peker T., Turgut H. B., Anil A., Ulukent S. C. An examinationof the relationship between foot length. Tolengths ankle circumference and calf circumference of Turkish University students aged between 17 and 25. Morphologie, 1997, 254, 81, 13-18.
 • [9] Trzcińska D., Tabor P., Olszewska E. Stopy studentówAWF w Warszawie - ocena plantograficzna. Wych. Fiz. Zdrow., 2007, 3, 12-17.
 • [10] Hills A. P., Henning E. M., Mc Donald M., Bar-Or O. Plantar pressure differences between obese and non--obese adults: a biomechanical analysis. Int. J. Obes., 2001, 25, 11, 1674-1679.
 • [11] Tsung B. Y., Zhang M., Fan Y. B., Boone D. A. Quantitativecomparision of plantar foot shapes under differentweight-bearing conditions. J. Rehabil. Res. Dev., 2003, 40, 6, 517-526. [Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0028-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.