Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 4 | 3-10

Article title

Częstość wad postawy ciała u dzieci z Zagłębia Miedziowego / Prevalence of postural disorders in children from copper basin in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Unhealthy lifestyle and limited physical activity tend to be main factors adversely affecting the development of the young generation. The aim of this study was to evaluate the prevalence of postural disorders in the sagittal plane as well as to compare posture types taking into consideration physical activity of the examined children. The data was gathered in 2002 and 2008 in Polkowice. The examined group consisted of 2398 children - boys and girls aged 7 to 11. Body posture was measured by means of the photogrammetric method with the use of Moire pattern. A questionnaire was used to gather information concerning the amount of time outside of school spent on physical activity, watching TV or playing computer games. While comparing the prevalence of postural disorders in 2002 and 2008 an overall increase was observed - higher in girls than in boys. The posture types distribution was comparable in both studies. Kyphotic and balanced posture types were predominant in boys, whereas in girls lordotic and balanced types were more frequent. The questionnaire showed that between 2002 and 2008 physical activity after school decreased.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

4

Pages

3-10

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Katedra Biostruktury AWF we Wrocławiu / Chair of Biostructure, The University of Physical Education in Wrocław
 • Katedra Biostruktury AWF we Wrocławiu / Chair of Biostructure, The University of Physical Education in Wrocław
 • Katedra Biostruktury AWF we Wrocławiu / Chair of Biostructure, The University of Physical Education in Wrocław

References

 • [1] Black K. M., McClure P., Polansky M. The influence ofdifferent sitting positions on cervical and lumbar posture. Spine, 1996, 1, 21, 1, 65-70.
 • [2] Muszkieta R. Styl życia i aktywność fizyczna dziecii młodzieży. Kult. Fizy., 1999, 9-10, 9-11.
 • [3] Kazimierczak U., Hagner W. Częstość występowaniawad postawy i sposób spędzania czasu wolnego przezuczniów Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. Fizjoterapia, 2003, 11, 4, 2-15.
 • [4] Nowotny J., Czupryna K., Rudzuńska A., Nowotny- -Czupryna O. Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciulatach nauki szkolnej. Fizjoter. Pol., 2008, 4, 8, 378-383.
 • [5] Grabara M. Zróżnicowanie postawy ciała dziewcząti chłopców w wieku 8-13 lat w ocenie metodą fotogrametryczną. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 2005, LX, suppl. XVI, 129, 87-91.
 • [6] Kutzner-Kozińska M. (red.) Proces korygowania wadpostawy. AWF, Warszawa, 2001.
 • [7] Nissinen M., Heliovaara M., Tallroth K., Poussa M. Trunk asymmetry and scoliosis, Anthropometric measurementsin prepubertal school children. Acta Paed. Scand., 1989, 78, 5, 747-753.
 • [8] Nissinen M., Heliovaara M., Ylikoski M., Poussa M. Trunk asymmetry and screening for scoliosis: a longitudinalcohort study of pubertal school children. Acta Paed., 1993, 82, 1, 77-82.
 • [9] Suder A., Kościsk T., Połosz J. Częstość występowaniawad postawy ciała chłopców krakowskich w wiekuod 4 do 18 - stan aktualny i zmiany w ostatnim trzydziestoleciu. Pediat. Pol., 78, 2003, 2, 123-130.
 • [10] Woynarowska B., Mazur J., Szymańska M. Zachowaniazdrowotne młodzieży - raport WHO. Wych. Fizy. Zdrow., 2000, 47, 128-134.
 • [11] Cabak A., Wojnarowska B. Physical activity of youthsaged 11-15 years in year 2002 in Poland and in othercountries. Phys. Educ. Sport, 2004, 48, 361-366.
 • [12] Maddison R., Foley L., Ni Mhurchu C., Jiang Y., Jull A., Prapavessis H., Hohepa M., Rodgers A. Effects of activevideo games on body composition: a randomizedcontrolled trial. Am. J. Clin. Nutr., 2011 [Epub ahead of print].
 • [13] Kasperczyk T. Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. „Kasper”, Krakow 1998.
 • [14] Ostojic S. M., Stojanovic M. D., Stojanovic V., Maric J., Njaradi N. Correlation between fitness and fatness in6-14-year old Serbian school children. J. Health, Popul. Nutr., 2011, 29, 1, 53-60.
 • [15] Zeyland-Malawka E. Drogi, rozdroża i drogowskazyw kierunku prawidłowej postawy ciała. Adv. Clin. Exper. Med., 2002, 11. 1, 91-96.
 • [16] Adair I. V., Van Wijk M. C., Armstrong G.W. Moire topographyin scoliosis screening. Clin. Orthop. Relat. Res., 1977, 129, 165-171.
 • [17] Tokarczyk R., Mazur T. Fotogrametria, zasady działaniai zastosowanie w rehabilitacji. Rehab. Med., 2006, 4, 31-38.
 • [18] Zeyland-Malawka E. Klasyfikacja i ocena postawy ciaław modyfikacjach metody Wolańskiego i NowojorskiegoTestu Klasyfikacyjnego. Fizjoterapia, 1999, 7, 4.
 • [19] Wolański N. Typy postawy ciała i ich określanie. Kul. Fiz., 1957, 7.
 • [20] Dega W. (red.) Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa,
 • 1996.
 • [21] Garbara M. Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym. Wych. Fiz. Zdrow., 2004, 12, 14-17.
 • [22] Cabak A., Woynarowska B. Aktywność fizyczna młodzieżyw wieku 11-15 lat w Polsce i w innych krajachw 2002 roku. Wych. Fiz. Sport, 2004, 48, 355-360.
 • [23] Chabros E., Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Wajszczyk B., Chwojnowska Z., Fabiszewska J. Małaaktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitaniasprzyja rozwojowi otyłości. Probl. Hig. i Epidemiol., 2008, 89, 1, 58-61.
 • [24] Charzewska J., Wajszczyk B., Chabrom E., Rogalska- -Niedźwiedź M. Aktywność fizyczna w Polsce w rożnychgrupach według wieku i płci, [w:] M. Jarosz (red.) Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna i zdrowie Polakow. IŻŻ, Warszawa 2006, 317-339.
 • [25] Woynarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A. Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społecznemłodzieży w krajach Unii Europejskiej. Wydz. Pedagogiczny UW, IMiDz, 2005.
 • [26] Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H. Zdrowie subiektywne,styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieżyszkolnej w Polsce. Raport techniczny z badańHBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka. Zakład Epidemiologii, Warszawa 2007.
 • [27] Europejski System dot. Informacji o Środowisku i Zdrowiu ENHIS. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. http://www.enhis.pl/, 2006.
 • [28] Przewęda R., Dobosz J. Kondycja fizyczna polskiejmłodzieży. AWF, Warszawa 2004.
 • [29] Adamczak I. Analiza częstości występowania wadpostawy ciała dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat wybranychmiejscowościach w województwie kujawsko--pomorskim. Scripta Period., 2000, III, 2, supl. 1, 185-191.
 • [30] Barczyk K., Demczuk-Włodarczyk E., Bieć E. Kształtowaniesię krzywizn przednio-tylnych kręgosłupau 12--15-letnich dzieci. Fizjoterapia, 1997, 1, 15-18.
 • [31] Chromik K., Rohan-Fugiel A., Śliwa D., Fugiel J. Częstość występowania typów postawy ciała chłopcówi dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Acta Bio- -Optica et Informat. Med., 2009, 15, 4, 346-347.
 • [32] Fugiel J., Sławińska T. Postawa ciała dzieci wczesnejspecjalizacji sportowej. Antropomotoryka, 2011, 53, 1-5.
 • [33] Gorniak K. Postawa ciała dziewcząt i chłopców wiejskich, [w:] M. Skład (red.) Wybrane wskaźniki rozwojubiologicznego dziewcząt i chłopców wiejskich z Podlasia. IWFiS, Biała Podlaska, 2000, 303-336.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0025-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.