PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 3 | 3-8
Article title

Związki wyskiepienia podłużnego z architekturą poprzeczną i przednią strefą podparcia stopy u młodzieży akademickiej / Correlations between the longitudinal and the transverse arch and the front support area of the foot in students numer

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Stopa ludzka jest ważnączęściąstatyczno-dynamicznąnarządu ruchu. Zjednej strony jest elementem podporowym i w warunkach statyki umożliwia zrównoważenie ciała w położeniu przestrzennym, z drugiej pełni rolę mechanizmu napędowego, nadającego ciału propulsję w trakcie lokomocji. Celem pracy jest ocena związków wyskiepienia podłużnego z architekturą poprzeczną i przednią strefą podparcia stopy u młodzieży akademickiej. Badaniami przekrojowymi objęto Iosowowybranągrupę280studentówwwieku 20-28 lat. Metodąbadawcząbyła plantograficzna ocena stóp w warunkach statycznych. Odbitki stóp wykonano techniką niebrudzącą przyrządem pomysłu Ślężyńskiego. Do oceny związków pomiędzy wysklepieniem podłużnym a architekturą poprzeczną i przednią strefą podparcia stopy zastosowano korelację liniową Pearsona. Wyniki u kobiet odnotowano słabe związki jedynie między wskaźnikiem głębokości wyskiepienia podłużnego stopy (W ) a kątem piętowym. U mężczyzn nie stwierdzono związków między parametrami wyskiepienia podłużnego a wysklepieniem poprzecznym i parametrami przedniej strefy podparcia stopy. Wnioski: wysklepienie podłużne nie wykazuje związków z architekturą poprzeczną i przednią strefą podparcia stopy u kobiet i mężczyzn w wieku 20-28 lat.
EN
The human foot is an important static and dynamic part of the motion organ. On the one hand it is a supporting ele­ment and in static conditions enables one to balance the body in a spatial position. On the other hand it is a driving mechanism of the body which gives it propulsion during movement. Aims: to evaluate the correlations between the longitudinal and transverse arch of the foot and the frontal support area of the foot in academic students. A cross- sectional study was carried out in 2008-2009 in a group of 280 academic students aged 20-28 randomly selected from The University of Rzeszów and Beskidy Higher School of Skills in Żywiec. The method used in the study was plantographic evaluation of the feet in static conditions. The prints of the feet were obtained by means of the non- stain technique invented by Ślężyński. In order to evaluate the correlations between the longitudinal and transverse arch of the foot and the frontal support area the Pearson's linear correlation was employed. Results: slight cor­relations between the longitudinal depth index (W w ) and the heel angle were observed in the examined group of women. There were no correlations between the longitudinal and transverse arch and the frontal support area ob­served in men. Conclusions: the longitudinal arch shows no correlations with the transverse arch and the the frontal support in the examined students aged 20-28.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
3-8
Physical description
Dates
published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego / Institute of Physiotherapy Faculty of Medicine University of Rzeszów, ewalizis@poczta.onet.pl
References
 • [1] Niedźwiedzki Т., Kubicz-Czachurska Μ. Urazy stopy i ich leczenie. Cz. I: Złamania kości stopy. Rehab. Med., 2003, 7, 4, 9.
 • [2] Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i le­czenie. Kasper, Kraków 2004, 64.
 • [3] Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie roz­woju progresywnego człowieka. AWF Wrocław, Studia i Monografie, 2003, 66, 95-100, 105-108.
 • [4] Parcou A. Przednia metatarsalgia mechaniczna i nie­domoga środkowych kości śródstopia. Koncepcja, główne aspekty, [w:] W. Dega. (red.) Biomechanika i profilaktyka statycznych zniekształceń stóp. PZWL, Warszawa 1981, 15-30.
 • [5] Marecki B. Anatomia funkcjonalna w zakresie stu­diów wychowania fizycznego. AWF Poznań, 2000, 108-111.
 • [6] Brugger A. Lehrbuch der funktionellen Storungen des Bewegungssystems. Brugger-Verlag. Zollikon/Ben- glen, 2000, 112-119.
 • [7] Ślężyński J., Dudar B. Przyrząd do odbitek plantogra­ficznych stóp, [w:] J. Ślężyński (red.) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. AWF Katowice, 1992, 275-276.
 • [8] Puszczałowska-Lizis E. Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych. Przegl. Med., 2010, 8, 2, 176-181.
 • [9] Buchanan K. R., Davis I. The relationship betwe­en forefoot, midfoot and rearfoot static alignment in pain-free individuals. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 2005, 35, 9, 559-566.
 • [10] Nadolska-Ćwikła I. Wysklepienie stóp u zapaśniczek kadry Polski pod wpływem treningu, [w:] D. Umiastow- ska (red.) Aktywność fizyczna ludzi w różnym wieku. Albatros, Szczecin 2000, 280-283.
 • [11] Trzcińska D., Tabor P., Olszewska E. Stopy studentów AWF w Warszawie - ocena plantograficzna. Wych. Fiz. i Zdrów., 2007, 3, 12-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0018-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.