Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 2 | 21-27

Article title

Kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych chłopców z dysfunkcją narządu wzroku – eksperyment pedagogiczny / For motion of motor coordination abilities in boys with visual impairment – pedagogical experiment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this study was to determine whether a specially designed exercise program might significantly improve the development of motor coordination abilities in visually impaired children during physical education lessons. Blind and visually impaired boys aged 13-14 years participated in the study. The experimental (E) and the control (C) groups consisted of 9 boys. During each physical education class, a set of specific exercises was applied to develop four motor coordination abilities in the experimental group: space-time orientation, dynamic balance, speed of reaction, frequency of movements. The program was implemented during a 6 months period. Physical education classes enriched with a program to assist the development of motor coordination abilities in boys with visual dysfunction significantly improved space-time orientation and speed of reaction. Changes in balance and frequency of movement were insignificant.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

21-27

Physical description

Dates

published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Zakład Korektywy i Wychowania Fizycznego Specjalnego, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach / Department of Corrective and Special Physical Education, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
 • Zakład Korektywy i Wychowania Fizycznego Specjalnego, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach / Department of Corrective and Special Physical Education, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

References

 • [1] Cabak A. Usprawnianie ruchowe i sprawność fizycznadzieci z zaburzeniami narządu wzroku. Postępy Rehabilitacji, 2000, 3.
 • [2] Bolach E. Sprawność fizyczna wszechstronna dziecii młodzieży niewidomej i widzącej, [w:] Sport szansążycia niepełnosprawnych. PSON, Kraków 1997.
 • [3] Sipko T. i in. Wpływ chwilowej i trwałej utraty kontroliwzrokowej położenia ciała w przestrzeni na proces regulacjirównowagi ciała w pozycji stojącej. Fizjoterapia, 1997, 2.
 • [4] Horvat M. i wsp. A comparison of isokinetics musclestrength. Isocinetics and Exercise Science, 2003, 12.
 • [5] Bolach E. Sportowe gry zespołowe w usprawnianiu niewidomychi niedowidzących. AWF, Wrocław 1999.
 • [6] Colak T. i wsp. Physical fitness levels of blind and visuallyimpaired goalball teams players. Isocinetics and Exercise Science, 2004, 12.
 • [7] Miszko T. i wsp. Tai chi for people with visual impairments:a pilot study. Journal of Visual Impairment and Blindness, 2004, 1.
 • [8] Jung R. Kontrollubungen zur Erfasung KoordinativerFahigkeiten im Schulsport. Universitat Greissfald, E-MA Universitat 1985.
 • [9] Raczek J. i wsp. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnychzdolności motorycznych. AWF, Katowice 2003.
 • [10] Mekota K. Motoricke testy telesny vychovy. SPN, Praha 1983.
 • [11] Zuchora K. Indeks sprawności fizycznej. KAW, Warszawa 1982.
 • [12] Juras G. i wsp. Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczneaspekty koordynacyjnych zdolności motorycznych. Studia nad motorycznością ludzką 3. AWF, Katowice 1998.
 • [13] Blume D. Der Sportmotorische Test Forschungsmethode. Theorie und Praxis der Korperkultur, 1986, 6.
 • [14] Schmidt R. Motor control and learning. Champaign, Human Kinetics 1988.
 • [15] Nawarro J. Balance and motor coordination are not fulldeveloped in 7 years old blind children. Arquivos de Neuro-Psiquiatra 2004, 3 a.
 • [16] Sleeuwenhoek i wsp. Perceptual-motor performanceand the social development of visually impaired children. Journal of Visual Impairment and Blindness, 1995, 1-2.
 • [17] Brambring M. Divergent development of blind andsighted children in four developmental areas. Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Pedagogische, Psychologie, 2006.
 • [18] Raczek J. i wsp. Koordynacyjne zdolności motorycznedzieci i młodzieży. Struktura wewnętrzna i zmiennośćosobnicza. AWF, Katowice 1992.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0015-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.