PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 2 | 43-46
Article title

Estetyczna samoprezentacja autentycznego ciała / Esthetic self-presentation of the authentic body

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hannah Arendt, wbrew metafizycznym przesądom, przekonuje nas o „niepowierzchowności” powierzchni ludzkiego ciała. Człowiek, jak inne wyższe zwierzęta, ma potrzebę pokazania swej indywidualności. Autentyczność tej zmysłowej samoprezentacji jest jednak stale zagrożona przez ideologiczne indoktrynacje. We współczesnej kulturze ta ideologiczna przemoc wobec cielesności nasila się, zwłaszcza w sferze medialno-marketingowej. W cynicznej strategii rynkowej reklamuje się rzekomą konieczność nieustannej, radykalnej automodyfikacji. Zmieniająca się w zawrotnym tempie moda reguluje, a w zasadzie rozregulowuje, psychofizyczną wrażliwość konsumentów celowo pogrążanych w stan medialnej anestezji. Dlatego tak ważne jest wzbudzenie krytycznej i emancypującej świadomości somaestetycznej, która pozwoliłaby powstrzymać narastające zmysłowe wyobcowanie.
EN
Hannah Arendt, going against the metaphysical superstitions, postulates the non-superficiality of the surface of the human body. Humans, similarly to the other primates, needs to express their individuality. The authenticity of this sensual self-presentation is constantly threatened by the ideological indoctrination. In the contemporary culture this violence against the body becomes more and more visible in the media market. The cynical marketing strategies advertise the apparent necessity for the constant, radical self-modification. The demands of the ever changing fashion regulate, or rather, deregulate the psycho-physical sensitivity of the consumers intentionally submerged in the medial anesthesia. In this context, it appears to be crucial to awaken the critical, emancipating somaesthetic awareness capable of inhibiting the growing sensual alienation.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
43-46
Physical description
Dates
published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / The University of Physical Education In Wroclaw
References
  • [1] Arendt H. Myślenie. Czytelnik, Warszawa 2002, 63.
  • [2] Waskul D., Vannini P. (eds.) Body/embodiment: symbolicinteraction and the sociology of the body. Ashgate, Hampshire 2006.[WoS]
  • [3] Shusterman R. Estetyka pragmatyczna. Żywe pięknoi refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, 350.
  • [4] Jones G. Beauty Imagined. A history of the globalbeauty industry. Oxford University Press Inc., New York 2010.
  • [5] Featherstone M. Consumer culture and postmodernism. SAGE, London 2007.
  • [6] Blum V. L. Flesh wounds: the culture of cosmetic surgery. University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London 2003.
  • [7] Baudrillard J. The Transparency of Evil. Verso, London 1993, 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0012-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.