PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 2 | 16-20
Article title

Trening w wodzie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi / Training in water in patients with cardiovascular disease

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Środowisko wodne stwarza ogromne możliwości wszechstronnego oddziaływania na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz specjalne, bardzo korzystne, warunki do kinezyterapii. Regularne ćwiczenia fizyczne to jeden z podstawowych elementow rehabilitacji kardiologicznej; zwykle prowadzone są one w formie marszu na bieżni lub jazdy na ergometrze rowerowym. Ćwiczenia w wodzie najczęściej proponowane są pacjentom, ktorzy mają dolegliwości stawow utrudniające im ćwiczenie na lądzie. Niewiele jest prac oceniających możliwość zastosowania treningu w wodzie u pacjentow kardiologicznych, chociaż w ostatnich latach problem ten budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie. Dotychczasowe proby oceny skuteczności i bezpieczeństwa treningu w środowisku wodnym przeprowadzone były u pacjentow po przebytym zawale serca i operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej, pacjentow z chorobą wieńcową oraz z przewlekłą niewydolnością serca, a także u osob starszych. Odpowiedni dobor temperatury wody podczas ćwiczeń oraz poziomu zanurzenia pacjenta determinuje efekty prowadzonej terapii, niezbędne jest także monitorowanie parametrow hemodynamicznych u ćwiczących. Bardzo istotna jest jakość wspołpracy z pacjentem i jego subiektywne odczucia podczas zajęć.
EN
The water environment presents great opportunities for a comprehensive impact on functioning of the human body and special, very favourable conditions for kinesiotherapy. Regular exercises belong the key elements of rehabilitation, they are usually conducted in the form of walking on a treadmill or riding on an exercise bike. Exercises in water are usually offered to patients who have arthritis pain hindering them to exercise on land. There few studies evaluating the possibility of training in water for cardiac patients, although in recent years, this problem is arousing increasing interest throughout the world. Previous attempts to assess the efficiency and safety training in the water environment have been carried out in patients after myocardial infarction and surgical treatment of coronary artery disease in patients with coronary artery disease and chronic heart failure, and the in elderly. Choosing the water temperature accurately for exercising and the level of immersion of the patient determine the effects of the therapy. It is also necessary to monitor hemodynamic parameters in the class. The quality of collaboration with the patient and his subjective feelings during the course are vital
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
16-20
Physical description
Dates
published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu / The Chair of Conservative and Operative Medicine, The University of Physical Education In Wroclaw
 • Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu / The Chair of Conservative and Operative Medicine, The University of Physical Education In Wroclaw
 • Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu / The Chair of Conservative and Operative Medicine, The University of Physical Education In Wroclaw
References
 • [1] Rożański P., Dorosz A. Zdrowotny wpływ środowiskawodnego na organizm osoby rehabilitowanej. Rocznik Naukowy, 2002, 9, 213-220.
 • [2] Brody L., Geigle P. Aquatic Exercise for Rehabilitationand Training. Human Kinetics, 2009.
 • [3] Janiszewski M., Pieszyński I. Formy aktywności ruchoweju pacjentów z chorobami serca. Medycyna Sportowa, 2004, 20, 3, 162-168.
 • [4] Pechter U., Ots M., Mesikepp S. i wsp. Beneficial effectof water-based exercise in patients with chronic kidneydisease. International Journal of Rehabilitation Research 2003, 26, 153-156.[Crossref]
 • [5] Weisgerber M. C., Guill M., Weisgerber J. M., Butler H. Benefits of swimming in astma: effect of a session ofswimming lesson on symptoms and PFTs with reviewof the literature. Journal of Astma, 2003, 40, 453-464.
 • [6] Ivy J. L., Zderic T. W., Fogt D. L. Prevention and of noninsulin-dependent diabetes mellitus. Exercise and Sport Sciences Reviews. 1999, 27, 1-35.[PubMed]
 • [7] Dolbow D. R., Farley R. S. et al. Oxygen Consumption,Heart Rate, Rating of Perceived Exertion, end SystolicBlood Pressure With Water Treadmill Walking. Journal of Aging and Physical Activity, 2008, 16, 14-23.
 • [8] Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Folia Cardiologica, 2004, 11, supl. A, A1-A3.
 • [9] Thompson P. Exercise Prescription and Proscription forPatients With Coronary Artery. Circulation, 2005, 112, 2354-2363.[Crossref]
 • [10] Alpert J. A Water-Based Exercise Program for Patientswith Coronary Artery Disease. Editional Comment. Cardiology, 2008, 111, 254-256.[Crossref]
 • [11] Mayer K., Leblane M.C. Aquatic therapies in patientswith compromised left ventricular function and heartfailure. Clinical and Investigative Medicine, 2008, 90- -97.
 • [12] Dobroszkiewicz-Wasilewska B., Baranowski R. i wsp. Porównanie efektów treningu interwałowego i treninguw wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnymleczeniu choroby wieńcowej - wyniki wstępne. Folia Cardiologica, 2004, 11, 11, 831-837. training in cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease (with low risk), after myocardial infarction and after surgically treated coronary disease, in patients with heart failure and in the elderly. Further research is, however, needed in order to establish physiological adaptation changes to exercising in water in other patients with heart diseases [12-16]. At present there are more and more studies on cardiac rehabilitation and training in water, however, there are still no answers for the following questions: when can such training begin and whether long-term training leads to deterioration of the heart efficiency in severe cases of circulatory system diseases [11]. PiśmiennictwoReferences
 • [13] Volaklis K., Spassis A. et al. Land versus water exercisein patients with coronary artery disease: effects onbody composition, blood lipids, and physical fitness. American Heart Journal, 2007, 154, 3, 561-566.
 • [14] Tokmakidis S., Spassis A., et al. Training, Detrainingand Retraining Effects after a Water-Based ExerciseProgram in Patients with Coronary Artery Disease. Cardiology, 2008, 111, 257-264.[Crossref][PubMed][WoS]
 • [15] Cider A., Schaufelberger M. et al. Hydroterapy - a newapproach to improve function in the older patient withchronic heart failure. The European Journal of Heart Failure, 2003, 5, 527-535.[Crossref]
 • [16] Svealv B. G., Cider A. et al. Benefit of warm water immersionon biventricular function in patients with chronicheart failure. Cardiovascular Ultrasound, 2009, 7, 33.[Crossref]
 • [17] Tei C., Horikiri Y. et al. Acute hemodynamic improvementbythermal vasodilation in congestive heart failure. Circulation, 1995, 91, 2582-2590.[PubMed][Crossref]
 • [18] Cider A., Svealv B. G. et al. Immersion in warm waterinduces improvement in cardiac function in patientswith chronic heart failure. European Jouran of Heart Failure, 2006, 8, 308-313.
 • [19] Carvalho V. O., Bocchi E. A., Guimaraes G. V. TheBorg Scale as an Important Tool of Self-Monitoringand Self-Regulation of Exercise Prescription in HeartFailure Patients During Hydrotherapy A RandomizedBlinded Controlled Trial. Circulation Journal, 2009, 73, 1871-1876.[Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0010-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.