Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 1 | 20-27

Article title

Charakterystyka rozwoju funkcji społecznych dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową pod wpływem indywidualnie dobranego programu terapii zajęciowej / Characteristics of the development of social functions in children with myelomeningocele under the influence of the individually chosen program of occupational therapy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Professional care of a child with myelomeningocele is well known, yet in Poland Occupational Therapy is rarely used for improving the quality of live. In the Care and Treatment Centre for Children in Jaszkotle a pioneering concept of Occupational Therapy (OT) based on American programmes of Occupational Therapy is practiced [1]. The aim of the paper is to evaluate the influence of the individually adjusted programme of occupational therapy on social development of a five year old child with myelomeningocele staying at the Care and Treatment Center in Jaszkotle. The paper presents a planned and purposeful way of carrying out the occupational therapy, ways of monitoring the therapeutic progress, modifying and planning the goals of the therapeutic process. The main rule of the occupational therapy is considering current needs and abilities of the patient. The method which was employed to evaluate the effects of the therapy was PPAC inventory by H.C. Gunzburg modified by Witkowski. Conclusion: properly planned programme of assisting the child during the occupational therapy which considers the person, their environment and occupation (PEO) makes it possible to improve their social development and thus influences the quality of life.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

20-27

Physical description

Dates

published
1 - 01 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Jaszkotlu / Care and Treatment Centre for Children in Jaszkotle
 • Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / Faculty of Physiotherapy, The University of Physical Education in Wroclaw
 • Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / Faculty of Physiotherapy, The University of Physical Education in Wroclaw

References

 • [1] Schoenmakers MAGC., Gulmans VAM. Spina bifida atthe sacral level: more than minor gait disturbances. Clinical Rehabilitations, 2004, 18, 178-185.
 • [2] Hellbrügge T., von Wimpffen J. H. Pierwsze 365 dniżycia dziecka. „Promyk Słońca” Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Warszawa 1995.
 • [3] Smyczek A. Terapia zajęciowa jako powinność wobecdzieci z zaburzeniami rozwoju. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, 4, 81-85.
 • [4] Schoenmakers MAGC., Uiterwaal CSPM. Determinntsof functional independence and quality of life in childrenwith spina bifida. Clinical Rehabilitations, 2005, 19, 677-685.
 • [5] Florczak-Nowak Z. Warsztaty terapii zajęciowej jakoforma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych, 2009, 12, 4-12.
 • [6] Godlewska A. Czym jest terapia zajęciowa? Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 2, 32-39.
 • [7] Żurek A., Dębska U., Kubiś F. Przystosowanie społecznedzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością, [w:] W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtyka (red.) Dziecko ze specyficznymipotrzebami edukacyjnymi w ekosystemie.Wyd. Akademii Świętokrzyskiej 2005.
 • [8] Szewc T. Organizacja warsztatów terapii zajęciowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 3, 51-66.
 • [9] Mazanek E. Wykorzystanie terapii zajęciowej w wyrównywaniudeficytów psychomotorycznych u dzieciz mózgowym porażeniem dziecięcym. Wspólne Tematy, 2004, 1, 10-18.
 • [10] Nelson A., Allison H. A visiting occupational therapyservice to indigenous children in school: results of a pilotproject. Australian Journal of Indigenous Education, 2004, 33, 55-60.
 • [11] Kaźmierczak A. Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemierehabilitacji. Wspólne Tematy, 2004, 6, 18-23.
 • [12] Loots G., Malshaert E. The use in Belgium of developmentalmovement according to the work of VeronicaSherborne: a developmental psychology view. Eur. J. of Special Needs Education, 14, 3, 1999, 221-230.
 • [13] Ainscough K. The therapeutic value of activity in childpsychiatry. British Journal of Occupational Therapy, 1998, 61,5 223-226.
 • [14] Witkowski T. Podręcznik do inwentarza PPAC Gunzburgado oceny postępu w rozwoju społecznym upośledzonychumysłowo. Warszawa 1988.
 • [15] Brasic Royeen Ch., Gorga D. Occupational Therapy InPediatric Rehabilitation. Pediatrician, 1990, 17, 278-282.
 • [16] Urbaniak A. Terapeuta zajęciowy jako osoba wspierającai animująca niepełnosprawnych w placówkachrehabilitacyjno terapeutycznych. Wspólne Tematy, 2009, 2, 44-46.
 • [17] Liwiak A., Rusinek B. Terapia zabawą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Klanza w Czasie Wolnym, 2004, 2, 3-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0008-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.