Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 1 | 10-19

Article title

Kształtowanie się postawy ciała w II krytycznym okresie posturogenezy z uwzględnieniem stopnia dojrzałości płciowej badanych / Formation of body posture in the 2nd critical stage of postural development with regard to sexual maturity of subjects

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study was aimed at evaluating of the antero-posterior spinal curvatures in the sagittal plane, in subjects in the 2nd stage of ontogenetic development. The examination covered 192 children from the 6th grade of primary school and 1st grade of secondary school in Strzelce Opolskie. The mean age of subjects was 12.8 ± 0.8 years. All of the children were divided into two subgroups with regard to sexual maturity. The division was based on evaluation of biological development of subjects (occurrence of secondary sexual characteristics). Body posture was evaluated by means of the photogrammetric method using projection moire. A significant gender dimorphism was observed in the analyzed angular parameters. Girls with explicit secondary sexual characteristics showed significantly higher angular values for particular sections of the spine and the total value of all parameters was also higher than in comparison to boys at the same stage of biological development.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

10-19

Physical description

Dates

published
1 - 01 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Instytut Fizjoterapii PO w Opolu / Department of Physical Education and Physiotherapy, Institute of Physiotherapy, Technical University In Opole
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Instytut Fizjoterapii PO w Opolu / Department of Physical Education and Physiotherapy, Institute of Physiotherapy, Technical University In Opole
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Instytut Fizjoterapii PO w Opolu / Department of Physical Education and Physiotherapy, Institute of Physiotherapy, Technical University In Opole

References

 • [1] Nowotny J., Saulicz E. Niektóre zaburzenia statykiciała i ich korekcja. AWF, Katowice, 1993, 124-131.
 • [2] Kasperczyk T. Wady postawy ciała, diagnostykai leczenie. Wyd. „Kasper” s.c. Kraków, 2002, 25.
 • [3] Krawański A. Ontogenetyczny proces formowania siępostawy ciała człowieka. AWF, Poznań 1990.
 • [4] Wolański N. Krytyczny wiek w kształtowaniu postawyciała. Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 1958, 23, 2, 67-75.
 • [5] Adamczak I.. Malinowski A., Bożiłow W., Biliński W., Talar J. Częstość występowania wad postawy, a stopieńzaawansowania rozwoju somatycznego i płciowego, [w:] A. Malinowski, B. Łuczak, I. Grabowska (red.) Antropologiaa medycyna i promocja zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, 3, 57-72.
 • [6] Raczek J. Problem okresów sensytywnych i krytycznychw rozwoju ontogenetycznym. Antropomotoryka, 1989, 2, 89-101.
 • [7] Tanner J. M. Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszawa 1963.
 • [8] Lievegoed B. Fazy rozwoju dziecka. Wydawnictwo „Akademia”, Toruń 1993, 31-35.
 • [9] Cieślik J., Drozdowska M., Malinowski A. Etapy rozwojuosobniczego człowieka, [w:] A. Malinowski, J. Strzałko (red.) Antropologia. PWN Warszawa-Poznań, 1985, 460-490.
 • [10] Grzegorzewska J. i wsp. Wady postawy dzieci i młodzieży. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2007, 4, 9-11.
 • [11] Malinowski A. Auksologia - rozwój osobniczy człowiekaw ujęciu biomedycznym. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, 248-251.
 • [12] Rogowska E. Wady postawy ciała u dziewcząt w okresiepokwitania. Annales Uniwersitatis Mariae Curie- -Skłodowska, Lublin 2005, 16, 481-485.
 • [13] Zawieska D. Badanie przydatności techniki mory w fotogrametrycznychpomiarach deformacji kręgosłupa. Praca doktorska. Wydział Geodezji i Kartografii. Politechnika Warszawska 2003.
 • [14] Drzał-Grabiec J., Mrozkowiak M., Walicka-Cupryś K. Ocena postawy ciała - z wykorzystaniem zjawiskamory projekcyjnej.Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2009, 9, 16-18.
 • [15] Prędkiewicz-Abacjew E. Wybrane cechy postawy ciaław płaszczyźnie strzałkowej u chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania płciowego. Dysfunkcje kręgosłupa,Diagnostyka i terapia, cz. 1. Materiały Konferencyjne, Katowice 1993, 225-238.
 • [16] Wilczyński J. Najczęściej występujące wady postawyu chłopców w wieku 13-16 lat badanych komputerowąmetodą moire’. Medycyna Pracy, 2006, 57, 4, 347-352.
 • [17] Wilczyński J. Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowejdziewcząt i chłopców w wieku 12-15 lat z województwaświętokrzyskiego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2007, 1, 11-13.
 • [18] Walicka-Cupryś K. i wsp. Kształtowanie się przedniotylnychkrzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnychi licealnych. Rehabilitacja Medyczna, 2008, 12, 4, 28-36.
 • [19] Zeyland-Malawka E. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupajako układ odniesienia w badaniu postawyciała. Fizjoterapia, 2003, 11, 3, 5-12.
 • [20] Mrozkowiak M. Uwarunkowania wybranych parametrówpostawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmiennośćw świetle mory projekcyjnej. Polskie TowarzystwoNaukowe Kultury Fizycznej. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Maszynopis pracy habilitacyjnej, 2007, 240-243, 372- -374.
 • [21] Lee D. Obręcz biodrowa. Badanie i leczenie okolicylędźwiowo-miedniczno-biodrowej. Wydawnictwo DB Publishing, Warszawa 2001.
 • [22] Jakóbczak J. Postawa ciała dziewcząt w wieku 8-12 lat. Auksologia a Promocja Zdrowia, 2004, 3, 53-59.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0007-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.