PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 1 | 49-53
Article title

O korygowaniu nawyków spontanicznego ciała (Dewey, Shusterman) / About correcting spontaneous body habits (Dewey, Shusterman)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Filozoficzną tradycję wypełnia w dużej mierze historia pogardy wobec cielesności. Także i teraz dla wielu myślicieli ludzkie ciało to przede wszystkim źródło fałszu, zła i szpetoty. Na szczęście filozoficzna refleksja nad ciałem nie wyczerpuje się tylko w retorycznym sporze i znaleźli się teoretycy nie tracący z oczu rzeczywistego przedmiotu swoich dociekań. Richard Shusterman, amerykański neopragmatysta i twórca tzw. somaestetyki, zainspirowany koncepcją „ciało-umysłu” Johna Deweya, doceniając spontaniczny charakter naszej cielesności, przestrzega jednocześnie przed jego przeszacowaniem. Zwraca uwagę na konieczność refleksyjnej kontroli somatycznych automatyzmów, podkreślając przy tym, że potrzeba sprawdzania i ewentualnego korygowania cielesnych nawyków wzrasta zwłaszcza teraz, gdy współczesny człowiek wciągany jest coraz głębiej w wir cyfrowych, wirtualnych światów.
EN
Philosophical reflection is largely pervaded by the air of contempt for the body. Even now, for many thinkers, the body appears to be the source of deception, evil and ugliness. Luckily, the philosophical reflection does not exhaust itself in rhetorical disputes and some theorists have not lost sight of the real subject of their investigation.Richard Shusterman, an American neo-pragmatist, and the author of the “somaesthetics”, inspired by the John Dewey’s concept of the ”body-mind”, appreciating the spontaneous nature of the body, warns us, however, not to overestimate it. He draws our attention to the necessity of the reflective control over the somatic automatisms. He emphasizes the need to scrutinize and, if need be, to rectify the somatic habits, now that the contemporary man is drawn ever deeper into the vortex of the digital, virtual worlds.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
49-53
Physical description
Dates
published
1 - 01 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / The University of Physical Education In Wroclaw
References
  • [1] Shusterman R. Świadomość ciała. Dociekania z zakresusomaestetyki. UNIVERSITAS, Kraków 2010, 206.
  • [2] Merlau-Ponty M. Fenomenologia percepcji. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, 184.
  • [3] Shusterman R. O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopudo filozofii somatycznej.Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2007, 105.
  • [4] Koczanowicz D. Doświadczenie sztuki, sztuka życia.Wymiary estetyki pragmatycznej. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008, 164.
  • [5] Shusterman R. Świadomość ciała, 96.
  • [6] Shusterman R. O sztuce i życiu, 90-91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0005-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.