PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 1 | 3-9
Article title

Związki pomiędzy wysklepieniem poprzecznym stóp a wybranymi cechami morfologicznymi u młodych osób dorosłych / Correlations between the transverse arch of the foot and chosen morphological characteristics in young adults

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W piśmiennictwie brakuje doniesień naukowych o związkach pomiędzy wysklepieniem poprzecznym stop a wybranymi cechami morfologicznymi.Cel pracy stanowiła proba oceny związkow pomiędzy wysklepieniem poprzecznym stop a wybranymi cechami budowy ciała u młodych osob dorosłych. Badaniami przekrojowymi w latach 2008 i 2009 objęto losowo dobraną grupę 280 studentow Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu, w wieku 20-28 lat. Metodą badawczą była plantograficzna ocena stop w warunkach statycznych. Odbitki stop wykonano techniką niebrudzącą przyrządem pomysłu Ślężyńskiego. Z plantogramow uzyskano następujące wskaźniki: wskaźnik Wwp Wejsfloga i kąt piętowy (γ). W celu charakterystyki zebranego materiału obliczono podstawowe statystyki opisowe. Do oceny związkow pomiędzy wysklepieniem poprzecznym stop a wybranymi cechami morfologicznymi zastosowano korelację liniową Pearsona. U kobiet odnotowano korelacje między wskaźnikiem Wwp Wejsfloga stopy prawej i lewej a wysokością ciała, długością względną kończyn dolnych i długością stopy uzyskaną w pomiarach bezpośrednich. Stwierdzono związki między wysklepieniem poprzecznym stopy a obwodem uda. U mężczyzn wskaźnik Wwp stopy lewej koreluje z wysokością ciała, długością względną kończyn dolnych i długością stopy prawej i lewej. Wysklepienie poprzeczne stop badanych osob koreluje z cechami długościowymi ciała (wysokość ciała, długość względna kończyn dolnych, długość stop), a w przypadku kobiet rownież z obwodami uda.
EN
There are no reports on the correlations between the transverse arch of the foot and chosen morphological characteristics. Evaluate the correlations between the transverse arch of the foot and the chosen morphological features in young adults. Cross-sectional studies were carried out in 2008-2009 in a group of 280 students aged 20-28 randomly selected from The University of Rzeszow and Beskidy Higher School of Skills in Żywiec. The method used in the study was plantographic evaluation of the feet in static conditions. The prints of the feet were obtained by means of the non-stain technique invented by Ślężyński. The plantograms gave grounds for calculating the following indexes: Wejsflog index (Wwp) and heel angle (γ). The characteristics of the gathered material was based on descriptive statistics. In order to evaluate the correlations between the transverse arch of the foot and the chosen morphological characteristics the Pearson’s linear correlation way employed. The transverse arch of the left and right foot in women showed a correlation with body height, relative length of the lower limbs and of feet. There was also a correlation between the transverse arch and circumferences of thighs. In men there was a correlation between the transverse arch of the left foot and body height, relative length of the lower limbs and of feet. The transverse arch in the examined students correlated with body height, relative length of the lower limbs, feet and in women with circumferences of thighs.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
3-9
Physical description
Dates
published
1 - 01 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii / University of Rzeszów, Faculty of Medicine, Institute of Physiotherapy, ewalizis@poczta.onet.pl
References
 • [1] Yang S. M., Kayamo J., Noriamatsu T., Fujita M., Matsusaka N., Suzuki R., Okamura H. Dynamic changesof the arch of the foot during walking. Biomechanics IX-A. J. Hum. Kinet., 1985, 417-422.
 • [2] Lizis P., Kasperczyk T., Szmigiel Cz., Całka-Lizis T., Emmerich W., Szczygieł P. Postawa ciała i jej związkiz cechami morfologicznymi dzieci otyłych, [w:] J. Ślężyński (red.) Postawa ciała człowieka i metody jejoceny. AWF, Katowice 1992, 99-107.
 • [3] Ślężyński J., Rottermund J. Cechy plantograficznestop kobiet w średnim i starszym wieku w zależności odcharakteru pracy oraz czynnikow środowiskowychi osobniczych. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1999, 4, 41-67.
 • [4] Přidalowa M., Voralkowa D., Elfmark M., Janura M. The evaluation of morphology and foot function. Acta Univ. Palacki Olomuc. Gymnica, 2004, 34, 1, 49-56.
 • [5] Fuhrmann R. A., Trommer T., Venbrocks R. A. The acquiredbucking-flatfoot. A foot deformity due to obesity? Ortopaedics, 2005, 34, 682.[PubMed]
 • [6] Mickle K. J., Steele J. R., Munro B. J. The feet of overweightand obese young children: are they flat or fat? Obesity, 2006, 14, 11, 1949-1953.
 • [7] Villarroya M. A., Esquivel J. M., Toma’s C., Buenafe A., Moreno L. Foot structure in overweight and obese children. Int. J. Pediatr. Obes., 2007, 17, 1-7.
 • [8] Daneshmandi H., Rahnema N., Mehdizadeh R. Relationshipbetween obesity and flatfoot in high-schoolboys and girls. Int. J. Sports Sci. Engine, 2009, 3, 1, 43-49.
 • [9] Ślężyński J., Dudar B. Przyrząd do odbitek plantograficznychstop, [w:] J. Ślężyński (red.) Postawa ciałaczłowieka i metody jej oceny. AWF, Katowice, 1992, 275-276.
 • [10] Knapik H. Kąty koślawości palucha i szpotawości palcamałego u dzieci w wieku szkolnym w aspekcie fizjoterapii,ortopedii i ergonomii. Fizjoterapia Polska, 2001, 2, 135-142.
 • [11] Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie rozwojuprogresywnego człowieka. AWF, Wrocław 2003, Studia i Monografie, 66, 88-95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0003-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.