Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 4 | 27-39

Article title

Assessment of body posture in younger schoolchildren

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Development of science and technology, apart from its obvious advantages, carries a significant threat to development and health. Technicalization and a rapid pace of living, excess of school work and other duties, limited physical activity and bad nutrition habits cause unfavourable changes in the body posture of younger Poles. The lifestyle of the young generations, which is unfavourable to their health and fitness, has resulted in increased rate of postural disorders in this population. This study aimed at investigating the changes in body posture of children at the age of 6-7. Examinations covered 348 children at the age of 6-7 from randomly chosen public kindergartens and elementary schools in Wrocław. The research method was based on the assessment of body posture by means of photogrammetric examination and the measurement of body mass and height. The assessment of quality of posture in saggital plane was performed according to Wolański's criteria modified by Zeyland-Malawka, whereas body posture in the frontal and transverse plane was assessed on the basis of the values of linear and angular asymmetry indexes according to the classification Bibrowicz. A considerable percentage of faulty postures were found in the examined children. Faulty postures in saggital plane were more frequent in the group of younger children, whereas faulty postures in frontal plane were more frequent in the group of seven-year-old children. In the group of six-year olds, faulty postures were more frequent in boys, whereas, in the group of seven-year olds - in girls. The differences in the shape and size of anterior and posterior spinal curvatures and the values of asymmetry indices were not statistically significant between the girls and boys.
PL
Intensywny rozwój nauki i techniki, poza wieloma korzyściami dla człowieka, niesie także duże zagrożenia dla jego rozwoju i zdrowia. Technizacja i bardzo szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków szkolnych i pozaszkolnych, ograniczenie aktywności fizycznej i złe nawyki żywieniowe wpływają na powstawanie niekorzystnych zmian w postawie ciała coraz młodszych Polaków. Duży udział w powstawaniu wad postawy ciała ma styl życia młodego pokolenia, który negatywnie odbija się na zdrowiu i sprawności fizycznej. Celem pracy było prześledzenie zmian w postawie ciała dzieci w wieku 6-7 lat. Badaniami objęto 348 dzieci w wieku 6-7 lat z losowo wybranych, publicznych przedszkoli i szkół podstawowych Wrocławia. Metoda badań obejmowała ocenę postawy ciała w płaszczyźnie metodą fotogrametryczną oraz pomiar masy i wysokości ciała. Oceny jakości postawy badanego dziecka w płaszczyźnie strzałkowej dokonano według kryteriów Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki, natomiast postawę ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej oceniono na podstawie wartości wskaźników asymetrii liniowej i kątowej wg klasyfikacji Bibrowicza. Wśród badanych dzieci w wieku 6-7 lat stwierdzono znaczny odsetek występowania wad postawy ciała. Postawy nieprawidłowe w płaszczyźnie strzałkowej występowały liczniej w grupie dzieci młodszych, natomiast w płaszczyźnie czołowej w grupie dzieci 7-letnich. W grupie sześciolatków częściej postawy nieprawidłowe stwierdzono wśród chłopców, natomiast u siedmiolatków wśród dziewcząt. W badanych grupach kształt i wielkość krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz wielkość wskaźników asymetrii nie różniły się istotnie statystycznie między dziewczętami a chłopcami.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

27-39

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

author
 • Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University School of Physiotherapy in Wrocław
 • Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University School of Physiotherapy in Wrocław
 • Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University School of Physiotherapy in Wrocław
 • Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University School of Physiotherapy in Wrocław

References

 • Nowotny J., Czupryna K., Rudzińska A., Nowotny Czupryna O. Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciu latach nauki szkolnej. Fizjoterapia Polska, 2008, 8, 4, 378-383.
 • Janiszewski M., Bitner-Czapińska E. Postępowanie prewencyjne u dzieci z wadami postawy. Medycyna Manualna, 2002, 6, 3-4, 62-65.
 • Olszewska M., Żołyński K., Olszewski S. Wady postawy u siedmiolatków a ich aktywność ruchowa w życiu codziennym. Kwartalnik Ortopedyczny, 2006, 1, 35-43.
 • Wojna D., Anwajler J., Barczyk K. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej w starszym wieku przedszkolnym. Fizjoterapia, 2006, 14, 4, 29-37.
 • Lichota M. Zmiany kształtu przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku 6-7 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2008, 5, 1, 13-16.
 • Rudzińska A., Nowotny J., Dąbrowska J., Szymańska J., Witkoś J. Sposób trzymania się siedmiolatków a budowa ciała. Fizjoterapia, 2006, 14, 1, 59-64.
 • Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa 2006.
 • Malinowski A. Auksologia: rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 • Zygmunt T. Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Lider, 2002, 3.
 • Makris M., Umiastowska D. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, 387.
 • Zeyland-Malawka E. Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i Nowojorskiego Testu Klasyfikacyjnego. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 52-55.
 • Bibrowicz K., Skolimowski T. Występowanie zaburzeń symetrii postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6 do 9 lat. Fizjoterapia, 1995, 3, 3, 16-20.
 • Suder A., Sobiecki J., Kościuk T., Pałosz J. Sprawność motoryczna a postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Nowiny Lekarskie, 2002, 71, 4-5, 230-235.
 • Prętkiewicz-Abacjew E., Resiak M., Wróblewska A. Postawa ciała i sprawność fizyczna dzieci rozpoczy-nających naukę w szkole, [w:] Nauki o kulturze fizycznej w służbie współczesnego człowieka. AWF, Gdańsk 1996.
 • Zeyland-Malawka E., Prędkiewicz-Abacjew E. Objawy asymetrii w postawie ciała dzieci i młodzieży - potencjalne 0zagrożenie niepełnosprawności układu ruchu i zdrowia. Nowiny Lekarskie, 2006.
 • Barczyk K., Skolimowski T., Anwajler J., Chamera-Bilińska D. Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała dzieci w wieku 7-lat. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 7, 5, 555-562.
 • Barczyk K., Skolimowski T. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci 7-letnich. Fizjoterapia, 1998, 6, 1-2, 48-50.
 • Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 2003, 66.
 • Barczyk K., Skolimowski T., Hawrylak A. Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 3.
 • Standera J. 0Analiza zaburzeń statycznych w obrębie miednicy oraz ich wpływ na powstawanie skolioz. Medycyna Manualna, 1999, 3, 1-2.
 • Brzęk A., Nowotny-Czupryna O., Famuła A., Kowalczyk A. Postrzeganie przebiegu pionu i poziomu u dzieci z nieprawidłową postawą ciała. Fizjoterapia Polska, 2008, 8, 4, 445-453.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0079-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.