Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 4 | 40-48

Article title

Evaluation of balance and gait in the elderly residents of a nursing home

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Disorders of balance and gait are one of the most disturbing symptoms of ageing. They lead to repeated falls, that are the main reason for injuries in the elderly. They result in suffering, disability, loss of self-dependence and social isolation of the affected individuals. The aim of the study was to evaluate the balance and locomotor abilities in the elderly people living in a nursing home. The study was performed on 58 individuals (30 women and 28 men) aged 65-93 (mean age 77.1 ± 7.7) living in a nursing home in Jelenia Góra. Balance and gait were evaluated by means of the Tinetti test. The result of the test, called Tinetti mobility index, can help evaluate the risk of falls. The results suggest significant deficits in maintaining balance and quality of gait in the examined. The results in women were worse than in men, yet he differences were not statistically significant. Only in four people (13%) the Tinetti index showed the risk of falling. The risk of falling was observed in 15 patients (50%) and in eleven of them the probability of falls was 5 times higher than in the rest. Age significantly influenced body balance and the risk of falls. In the examined group the deficits of body balance and the increased risk of falling related to them were observed in 87% of the elderly. Physiotherapy plays an important role in prophylaxis of falls and it should be introduced in nursing homes for the elderly.
PL
Zaburzenia równowagi i chodu należą do najbardziej niepokojących objawów starzenia. Ich następstwem są upadki, które stanowią główną przyczynę złamań kośćca u starszych osób. Celem pracy była ocena stanu równowagi i zdolności lokomocyjnych starszych osób zamieszkujących w domu opieki społecznej. Badaniami objęto 58 osób (30 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku od 65 do 93 lat (średnio 77,1 ± 7,7), zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieplicach. Ocenę równowagi i chodu przeprowadzono za pomocą testu Tinetti, który pozwala oszacować zagrożenie upadkami. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne deficyty w utrzymywaniu równowagi i chodzie badanych osób. Tylko u 13% uczestników wynik wskaźnika Tinetti wskazał na niewielkie ryzyko upadku. Umiarkowane zagrożenie upadkiem stwierdzono u 50% osób, a u 37% prawdopodobieństwo, że do upadku dojdzie, było pięciokrotnie większe niż u pozostałych. Wykazano istotny związek między wiekiem a stopniem zagrożenia upadkami. W badanej grupie deficyty w równowadze ciała i związane z tym podwyższone ryzyko upadków dotyczyły 87% starszych osób. W zapobieganiu upadkom szczególna rola przypada rehabilitacji ruchowej.

Keywords

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

40-48

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

 • The Chair of Physiotherapy, The University of Physical Education in Wroclaw
 • The Chair of Physiotherapy, The University of Physical Education in Wroclaw
 • The Chair of Physiotherapy, The University of Physical Education in Wroclaw
author
 • Independent State Health Care Centre, Szklarska Poreba

References

 • Alexander N. B. Postural control in older adults. J. Am. Geriatr. Soc., 1994, 421, 93-108.
 • Galus K., Kocemba Podręcznik Geriatrii. Urban & Partner, Wrocław 1999.
 • Lin S. I., Woollacott M. H. Postural muscle responses following changing balance threats in young, stable older and unstable older adults. J. Mot. Behav., 2002, 34, 1, 37-44.[PubMed]
 • Robbins A. S., Rubenstein L. Z., Josephson K. R., Schulman B. L., Osterweil D., Fine G. Predictors of falls among elderly people. Arch. Intern. Med., 1989, 149, 7, 628-633.
 • Badurski J. E. Osteoporoza a złamania. Blackhorse. Warszawa 2003.
 • Liu-Ambrose T., Eng J. J., Khan K. M, Carter N. D., McKay H. A. Older women with osteoporosis have increased postural sway and weaker quadriceps strength than counterparts with normal bone mass: overlooked determinants of fracture risk? J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci., 2003, 58, 9, M862-866.
 • Ostrowska B., Rożek-Mróz K., Giemza Cz. Body posture in elderly, physically active males. Aging. Male., 2003, 6, 4, 222-229.[Crossref][PubMed]
 • Lin S. I., Woollacott M. Association between sensorimotor function and functional and reactive balance control in the elderly. Age Ageing, 2005, 34, 4, 358-363.[PubMed][Crossref]
 • Sixt E., Landahl S. Postural disturbances in a 75-yearold population: I. Prevalence and functional consequences. Age Ageing, 1987, 16, 6, 393-398.[Crossref]
 • Campbell A. J., Renken J., Alan. B. Falls in old age a study in frequency and related clinical factors. Age Ageing, 1981, 10, 264-270.[PubMed][Crossref]
 • Runge M., Schacht E. Multifactorial pathogenesis of falls as a basis for multifactorial interventions. J. Musculoskielet Neuronal Interact, 2005, 5, 2, 127-134.[PubMed]
 • Rubenstein L. Z Falls in older people; epidemiology, risk factor and strategies for prevention. Age Ageing, 2006, 35, suppl. 2, 37-41.
 • Skalska A., Walczewska J., Ocetkiewicz T. Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających upadki oraz okoliczności ich występowania. Rehabilitacja Medyczna, 2003, 7, 3, 49-53.
 • Tinetti M. E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J. Am. Geriatr. Soc., 1986, 34, 119.
 • Tinetti M. E., Williams I. F., Mayerski R. Fall risk index for elderly patients based on number et chronic disabilities. Am. J. Med., 1986, 80, 3, 429-434.[PubMed][Crossref]
 • Thornby M. Balance and falls in the frail older persons: a reviev of the literature. Topic in Geriatric Rehabilitation, 1995, 11, 35-43.
 • Luukinen H., Koski K Hiltunen Incidence rate of falls in aged population in Northen Finland. J. Clin. Epidemiol., 1994. 47, 843-850.
 • Pruszyński J., Cicha-Mikołajczyk A., Gębska-Kuczerowska A. Ocena wydolności czynnościowej i sprawności motorycznej osób przyjmowanych do pielęgniarskiego domu opieki w Polsce. Przegl. Epidemiol., 2006, 60, 331-338.
 • Francis R. M. Falls and fractures. Age Agein, 2001, 30, suppl. 4, 25-28.[WoS]
 • Lord S. R., Menz H. B. Visual contributions to postural stability in older adults. Gerontology, 2000, 46, 6, 306-310.[PubMed][Crossref]
 • Lord S., Hylton B., Menz H. B., Tiedemann A. A physiological profile approach to falls risk assessment and prevention. Phys. Ther., 2003, 83, 3, 237-252.[PubMed]
 • Sinaki M., Brey R. H., Hughes C. A, Larson D. R., Kaufman K. R. Balance disorder and increased risk of falls in osteoporosis and kyphosis: significance of kyphotic posture and muscle strength. Osteoporos Int., 2005, 16, 8,1004-1010.[PubMed]
 • Giemza Cz., Ostrowska B., Matczak-Giemza M. The effect of physiotherapy training programme on postural stability in men with hip osteoarthritis. The Aging Male, 2007, 10, 2, 67-70.[PubMed]
 • Ostrowska B. Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą. Studia i Monografie AWF, Wrocław 2009, 95.
 • Ishikawa Y., Miyakoshi N., Kasukawa Y., Hongo M, Shimada Y. Spinal curvature and postural balance in patients with osteoporoisis. Osteoporos Int., 2009, 20, 2049-2053.
 • Tinetti M. E., Baker D. I. Mc Vay G. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N. Engl. J. Med., 1994, 331, 821.
 • Day L., Fildes B., Gordon I., Fitzharris M., Flamer H., Lord S. Randomized factorial trial of falls prevention among older people living in their own homes. BMJ, 2002, 325, 1-6.
 • Ostrowska B., Sadocha Z., Skolimowski J. Ocena zaburzeń stabilności postawy u osób w starszym wieku leczonych uzdrowiskowo. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2006, 4, 441-448.
 • Maciaszek J., Osiński W., Szeklicki R., Stemplewski R. Effect of Tai Chi on body balance: randomized controlled trial in men with osteopenia or osteoporosis. Am. J. Chin. Med., 2007, 35, 1, 1-9.[Crossref]
 • Suomi R., Koceja D. M Postura sway charakteristic in women with lower extermity artrithis befor and after aquatic exercise intervention. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2000, 81, 6, 780-785.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0077-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.