Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 4 | 21-26

Article title

Evaluation of the effectiveness of asymmetric breathing exercises according to Dobosiewicz on chosen functional parameters of the respiratory system in girls with scoliosis

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Issues concerning scoliosis in youths are still an important problem since if they are untreated they may have serious health-related consequences in the future. The aim of the study was to evaluate the effects of asymmetric breathing exercises according to Dobosiewicz (modified Lehnert-Schroth method) on ventilation capability of lungs in girls with scoliosis. The research group consisted of 30 girls aged 9 to 18 with diagnosed scoliosis. The spine's development was assessed by means of the Risser test and the degrees of its ossification were marked. Body posture was evaluated at the beginning, a functional examination of the respiratory system was carried out and chosen parameters were marked. After 4-5 weeks the tests were repeated again. Between the tests the patients participated in the treatment employing the specialist method of asymmetric breathing exercises. The authors observed a statistically significant increase of the examined functional parameters of the respiratory system under the influence of the applied method. Therapeutic, asymmetric breathing exercises according to the method of Dobosiewicz significantly improve the examined functional parameters of the respiratory system even over a short period of time.
PL
Zagadnienia dotyczące bocznych skrzywień kręgosłupa u młodocianych stanowią ciągle ważną kwestię, gdyż nieleczone przynieść mogą poważne skutki zdrowotne w przyszłości. Celem pracy była ocena wpływu asymetrycznych ćwiczeń oddechowych wg Dobosiewicz (modyfikacja metody Lehnert-Schroth) na zdolność wentylacyjną płuc dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Badaniami objęto grupę 30 dziewcząt w wieku 9-18 lat z rozpoznanym bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Oceniono rozwój kręgosłupa na podstawie testu Rissera i oznaczono stopnie jego kostnienia. Pacjentki poddano wstępnemu badaniu oceny postawy, a następnie wykonano badanie czynnościowe układu oddechowego i oznaczono wybrane parametry. Po upływie 4-5 tygodni badania powtórzono. W okresie między badaniami pacjentki objęto leczeniem specjalistyczną metodą asymetrycznych ćwiczeń oddechowych. Zaobserwowano istotny statystycznie wzrost każdego z mierzonych parametrów czynnościowych układu oddechowego pod wpływem zastosowanej metody rehabilitacji. Prowadzenie gimnastyki leczniczej w postaci ćwiczeń asymetrycznych oddechowych wg Dobosiewicz ma wysoce istotny wpływ na poprawę wszystkich mierzonych parametrów czynnościowych układu oddechowego już w krótkim okresie po jej intensywnym zastosowaniu.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

21-26

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

 • Provincial Children Rehabilitation Hospital in Jastrzębie-Zdrój

References

 • Asher M. A., Burton D. C. Adolescent idiopathic scoliosis: natural history and long term treatment effects. Scoliosis, 2006, 1, 2.[Crossref][PubMed]
 • Wong C. A. i wsp. Pulmonary function before and after anterior spinal surgery in adult idiopathic scoliosis. Thorax, 1996, 51, 534-536.
 • Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K. Problem zróżnicowanego podejścia do ćwiczeń korekcyjnych stosowanych w zachowawczym leczeniu skolioz. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2010, 1, 6, 12, 1-11.
 • Michalski P. Wyniki leczenia skolioz u dorosłych. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2005, 7, 3, 251-253.
 • Zarzycka M., Rożek K., Zarzycki M. Alternatywne metody leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2009, 5, 6, 11, 396-412.
 • Durmała J., Tomalak W., Kotwicki T. Function of the respiratory system in patients with idiopathic scoliosis: reasons for impairment and methods of evaluation. Stud. Health Technol. Inform.,0 2008, 135, 237-245.
 • Smyth R. J. i wsp. Pulmonary function in adolescents with mild idiopathic scoliosis. Thorax, 1984, 39, 901-904.
 • Żaba R. Effect of intensive movement rehabilitation andbreathing exercise on respiratory parameters in children with idiopathic stage-I scoliosis. Przegl. Lek., 2003, 60, Suppl 6, 73-75.
 • Żaba R. A twenty-year research on the pathogenesis of functional disorders of the respiratory tract in children and adolescents with idiopathic scoliosis. Wiad. Lek., 2002, 55, Suppl 1, (Pt 2), 998-1002.[PubMed]
 • Żaba R. Pulmonary compensatory indexes in children and adolescents with idiopathic scoliosis I degree. Wiad Lek., 2003, 56, 5-6, 250-253.[PubMed]
 • Żaba R. Peak expiratory flow in children and adolescents with idiopathic scoliosis. Wiad Lek., 2003, 56, 11-12, 552-555.
 • Żaba R. Influence of intensive movement rehabilitation in scout camps on ventilatory parameters of the respiratory tract in children with mild idiopathic scoliosis from highly polluted areas. Wiad Lek., 2002, 55, Suppl 1(Pt2), 1003-1008.[PubMed]
 • Dyner-Jama I., Dobosiewicz K., Niepsuj K. i wsp. Wpływ leczenia metodą asymetrycznych ćwiczeń oddechowych na czynność układu oddechowego ocenianą za pomocą badania spirometrycznego u dzieci z idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Wiadomości Lek., 2000, 53, 11-12, 603-610.
 • Wnuk B., Durmala J., Dzierzega J., Piotrowski J., Walusiak M. The short-term effects of simultaneous treatment using two different methods of physiotherapy in the treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis: a pilot study. Scoliosis, 2009, 4, Suppl 2, O30.[Crossref]
 • Gnat R., Saulicz E., Zięba M., Ryngier P. Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I i II stopnia. Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 1, 21-31.
 • Boyer J., Amin N., Taddonio R., Dozor A. J. Evidence of airway obstruction in children with idiopathic scoliosis. Chest, 1999, 109, 1532-1535.
 • Durmała J. Metoda Dobosiewicz (DoboMed). Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 1, 25-27.
 • Dobosiewicz K., Durmała J., Kotwicki T. Biodynamiczna metoda trójpłaszczyznowej korekcji skolioz idiopatycznych - opis metody. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2005, 7, 1, 49-54.
 • Dobosiewicz K., Durmała J., Kotwicki T. Dobosiewicz method physiotherapy for idiopathic scoliosis. Stud. Health Technol. Inform., 2008, 135, 228-236.
 • Sponseller P. D., Stephens Heidi M. Ortopedia dziecięca. Universitas, Kraków 1996.
 • Dobosiewicz K. Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.
 • Durmała J. Wpływ zachowawczej metody leczenia skolioz wg Dobosiewicz na wydolność wysiłkową - badania pilotażowe. Acta Pneumonol. et Allergol. Pediatr., 2003, 6, 2, 23-27.
 • Kotwicki T. i wsp. Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych - wskazówki oparte o zalecenia SOSORT 2006. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2009, 5, 6, 11, 379-395.
 • Górniak K. Importance of prophylactics and posture correction for youth during adolescence. Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska Lublin-Polonia 2004, LIX, Suppl. XIV, 136, 221-225.
 • Winiarski A., Zarzycki D., Koniarski A., Kaliciński M. Historia naturalna skoliozy idiopatycznej. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2005, 7, 1, 1-7.
 • Fabian K. M. Ocena czynności oddechowej płuc, ruchomości klatki piersiowej oraz sprawności fizycznej w procesie rehabilitacji dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2010, 4, 6, 12, 301-309.
 • Durmała J., Tomalak W. Ocena czynności mięśni oddechowych u młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Acta Pneumonol. et Allergol. Pediat., 2002, 5, 4, 14-17.
 • Santos Alves V. L., Stirbulov R., Avanzi O. Impact of a physical rehabilitation program on the respiratory function of adolescents with idiopathic scoliosis. Chest, 2006, 130, 500-505.
 • Rożek-Mróz K. Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego. Praca habilitacyjna AWF, Wrocław 2002.
 • Durmała J., Kotwicki T., Piotrowski J. Stabilization of progressive thoracic adolescent idiopathic scoliosis usung brace treatment and DoboMed physiotherapy. Scoliosis, 2009, 4, (Suppl 2), O29.
 • Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa. Rozpoznanie i korekcja. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000.
 • Durmała J. Wydolność wysiłkowa dziewcząt z bocznym, piersiowym skrzywieniem kręgosłupa. Acta Pneumonol. et Allergol. Pediat., 2002, 5, 4, 10-13.
 • Kotwicki T., Szulc A., Dobosiewicz K., Rąpała K. Pato-mechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2002, 4, 6, 758-765.
 • Żórawska-Banaś E. Analiza progresji skolioz u dzieci w okresie przedpokwitaniowym. Reh. Med., 2003, 7, 1, 61-66.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0072-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.