Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 4 | 49-59

Article title

Effectiveness of MA physiotherapist-patient interaction in the view of patients of private and public healthcare centres

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the pilot studies was to investigate the interaction between a Master of physiotherapy and a patient in the tested environments of public and private rehabilitation centers, as we base on an assumption that it largely affects the rate of improvement of patient's motor skills. We were interested in possible similarities and differences resulting from different conditions specific for those environments, which, as a result of research work, may be presented for practical purposes. In order to determine their expectations about personalities, attitude and the competence of the therapists who work with them, the patients were asked to give opinion about the work of their physical therapists. The patients were also asked to express their opinion regarding the effects of therapy, factors that in their opinion are decisive for the the effectiveness of rehabilitation and subjective treatment of the patients. These opinions were gathered and compared by means of a diagnostic survey and questionnaires. There were altogether 90 patients that took part in the study including 39 patients undergoing rehabilitation in private healthcare centers and 51 patients treated in public centers. The X 2 test was used to determine correlations and statistical significance. Findings show that the expectations of patients from public and private centers are different, especially regarding the personality, competence and attitude of the therapist towards their patient. The efficiency of the therapist-patient communication is unsatisfactory in the public healthcare centers. Patients undergoing private rehabilitation are much better informed. The studies discussed in this paper are only a fragment of a national survey conducted on a much larger population of patients and therapists.
PL
Celem badań pilotażowych było poznanie klimatu interakcji mgr fizjoterapii-pacjent w badanych środowiskach publicznych i niepublicznych placówek rehabilitacji leczniczej, bowiem od tego w dużej mierze zależy efektywność procesu usprawniania ruchowego pacjentów. Autorów interesowały ewentualne podobieństwa i różnice wynikające ze specyfiki tych dwóch rżnych środowisk, które można w wyniku badań przybliżyć zainteresowanym dla celów aplikacyjnych. Próbowano więc wysondować opinie pacjentów na temat pracy ich fizjoterapeutów, określić oczekiwania osób usprawnianych dotyczące cech osobowościowych, stosunku do pacjentów oraz kompetencji pracujących z nimi terapeutów. Badano również opinie pacjentów na temat spodziewanych efektów terapii, czynników, które, ich zdaniem, decydują o efektywności rehabilitacji oraz o tym na ile pacjent jest traktowany podmiotowo w procesie rehabilitacji. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w ramach której wykorzystano technikę badań ankietowych oraz test sytuacyjny w odniesieniu do wszystkich respondentów. Opracowaniu poddano kwestionariusze 90 pacjentów, w tym 39 poddawanych terapii w placówkach prywatnych oraz 51 w państwowych. Do określenia zależności statystycznej użyto wskaźnika X 2 Wyniki badań pokazują rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pacjentów usprawnianych w publicznych i niepublicznych zakładach rehabilitacyjnych, a w szczególności dotyczą cech osobowościowych, kompetencji oraz stosunku do pacjentów magistra fizjoterapii. Poziom przekazywania informacji pacjentom nie jest w pełni zadowalający w państwowych placówkach służby zdrowia. Znacznie lepiej poinformowani okazali się pacjenci usprawniani prywatnie. Omówione badania stanowią tylko fragment obecnie prowadzonych badań na terenie Polski południowej, centralnej i wschodniej na liczniejszej populacji respondentów, które obejmują również fizjoterapeutów.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

49-59

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

  • Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Biala Podlaska
  • Department of Physical Education, Academy of Physical Education in Biala Podlaska

References

  • Hills R., Kitchen S. Toward a theory of patient satisfaction with physiotherapy: Exploring the concept of satisfaction. Physiotherapy Theory and Practice, 2007, 23, 5, 243-254.[PubMed]
  • Beattie P., Pinto M. Patient satisfaction with outpatient physical therapy: instrument validation. Physical Therapy, 2002, 82, 6, 557-565.[PubMed]
  • Małecka B., Marcinkowski J. T. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych. Prob. Hig. Epidemiol., 2007, 88, 1, 17-19.
  • Raduj J., Induska A., Janczewska M. Jakość usług medycznych w opinii pacjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2005, 14, 4, 293-298.
  • Zieliński K. Wzorzec relacji terapeutycznych w perspektywie filozofii spotkania. Postępy Rehabilitacji, 2005, XIX, 1, 13-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0071-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.