Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 3 | 60-65

Article title

Between the human and the corpse: the popular reaction to a new definition of death as seen in chosen works of science fiction

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The middle of the twentieth century witnessed a change in the definition of death, involving a shift from the traditional cardio-respiratory standard of death to the newly developed brain death standard. This change, though necessary both for medical and legal purposes due to the development in organ transplants and in the technology involved in life support, proved to be difficult to acknowledge, or even to understand, for the unprofessional. This gave rise to a number of problems and anxieties, many of which were reflected in popular culture. The resent study seeks to analyse the ways in which two science fiction texts, Isaac Asimov and Robert Silverberg's "The Bicentennial Man" and Stanisław Lem's "Layer-Cake" deal with the fears arising from the new definition of death.
PL
Zmiana definicji śmierci, jaka nastąpiła w połowie dwudziestego wieku, oznaczała przejście od tradycyjnych kryteriów orzekania śmierci do uznania śmierci mózgowej za moment zgonu. Zmiana ta, niezbędna pod względem prawnym i medycznym ze względu na rozwój transplantologii oraz techniki związanej z podtrzymywaniem życia, okazała się jednak trudna do zrozumienia i przyjęcia w powszechnej świadomości. Sytuacja ta rodziła szereg problemów i niepokojów, które znalazły odbicie w kulturze popularnej. Bieżąca praca stanowi analizę ujęcia badanej problematyki w dwóch utworach należących do gatunku fantastyki naukowej: "Przekładańca" Stanisława Lema oraz "Pozytronowego człowieka" Isaaca Asimova i Roberta Silverberga.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

60-65

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

  • The Institute of English Philology, The University of Wroclaw

References

  • Whetstine L. The History of the definition(s)of death: From the 18th century to the 20th century, [w:] David W. Crippen (red.) End-of-life communication in the ICU. A Global Perspective. Springer, Nowy Jork 2007, 65-78.
  • Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death, [w:] Helga Kuhse, Peter Singer (red.) Bioethics: an anthology. Wiley-Blackwell, 2006, 339-343.
  • Lem S. Przekładaniec. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
  • Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1996 r. o wytycznych w sprawie kryteriów stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej), Dz. Urz. MZOS z 30 listopada 1996 r. nr 13 poz. 36.
  • DeGrazia D. The definition of death, [w:] Edward N. Zalta (red.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008 http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/death-definition/, dostęp z 20.4.2010.
  • Asimov I., Silverberg R. Pozytronowy człowiek. Rebis, Poznań 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0070-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.