Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 3 | 52-59

Article title

Disabled Body as Perceived in M. Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Regardless of any historic predispositions, regardless of any scientific paradigms whenever the question of corporeality emerges, along comes the question of the soul. It seems that the mutual relation between the bodily and spiritual aspects has been predestined and oftentimes one may have the impression that we are still under the influence of Platonic idea of the body, possessed by the soul. A contemporary discourse on Paralympics can serve as an example of domination of the Platonic paradigm. Considering the issue of a disabled body in the light of rehabilitation and sport, the author would like to present how it is possible to think, and therefore write about the body in terms that refer not only to the opposition between that which is physical - spiritual. Merleau-Ponty's philosophy of the body is an attempt to overcome this opposition. Let us use Phenomenology of Perception hoping that its deep thoughts will pave the way to our new concept of the body and will help us to see it from a new perspective.
PL
Niezależnie od historycznych uwarunkowań, niezależnie od zmieniających się naukowych paradygmatów, zawsze, gdy na horyzoncie myślenia pojawia się kwestia cielesności, wraz z nią niechybnie uobecnia się kwestia duszy. Wydaje się, że wzajemna relacja tego, co cielesne i tego, co duchowe, została przesądzona, nierzadko bowiem można odnieść wrażenie, że wciąż pozostajemy pod wpływem platońskiego wyobrażenia ciała, którym włada dusza. Jednym z przykładów dominacji platońskiego paradygmatu jest współczesny dyskurs paraolimpijski. Stawiając problem ciała niepełnosprawnego w kontekście rehabilitacji oraz sportu autorka chciała pokazać, jak możliwe jest myślenie, a tym samym mówienie o ciele w kategoriach innych niż te tylko, które odwołują się do opozycji fizyczne - duchowe. Próbą przezwyciężenia tej opozycji jest filozofia cielesności Merleau-Ponty'ego. Sięgamy zatem po Fenomenologię percepcji w nadziei, że zawarte w niej rozważania utorują drogę naszemu spojrzeniu i pomogą nam ujrzeć ciało w nieznanej dotąd perspektywie.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

52-59

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

  • The University of Physical Education in Wrocław

References

  • Böhme G. Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. IFiS PAN, Warszawa 1998.
  • Shusterman R. Świadomość ciała. Dociekania z zakresu soma estetyki. Universitas, Kraków 2010.
  • Merleau-Ponty M. Pochwała filozofii. Aureus, Kraków 2003.
  • Merleau-Ponty M. Fenomenologia percepcji. Aletheia, Warszawa 2001.
  • Sacks O. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Zysk i S-ka, Poznań 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0068-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.