Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 3 | 25-33

Article title

Medicalization as form of the body discourse

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The power of contemporary medicine and social phenomena related to it may be perceived in various ways. One of them is medicalisation. Those who criticize it, focus on its negative consequences including the iatrogenic ones. One of many effects of medicalisation is creation of new diagnosis and therapies. Some of them are especially controversial. Medicalised discourse can be perceived as one of the sophisticated methods of body control and discipline. However, when we visit a physician for consultation, or are admitted to hospital and we subject our body to certain procedures, we rather do not think that we are often fully controlled by a specific social construction. Our aim is to consider those issues and we are aware that they frequently cause various, sometimes contrary reactions. We will attempt to use the presented diagnostic results to illustrate the discourse and social control affecting individuals.
PL
Potęgę współczesnej medycyny i związane z nią zjawiska społeczne można postrzegać na wiele sposobów. Jednym z nich jest medykalizacja. Krytycy wskazują negatywne skutki tego zjawiska z włączeniem jatrogennych. Do pokłosia medykalizacji zalicza się również tworzenie coraz to nowych diagnoz i powiązanych z nimi procedur terapeutycznych. Niektóre z nich wzbudzają szczególnie silne kontrowersje. Medykalizację można uznać za jeden z dyskursów o ciele i jedną z metod sprawowania kontroli, dyscyplinowania ciała. Jednak korzystając z pomocy lekarza, poddając ciało określonym praktykom nie myślimy raczej o tym, że wpisujemy się w określony dyskurs czy procedury stanowiące kolejne piętro kontroli społecznej. Spróbujemy zastanowić się nad tymi zagadnieniami, świadomi tego, że wzbudzają one różnorakie, częstokroć sprzeczne reakcje i oceny. Postaramy się wykorzystać przywołane rozpoznania jako ilustracje dyskursu i kontroli społecznej, dotyczące ciała jednostki.

Keywords

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

25-33

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

author
 • The Institude of Sociology, The University of Wroclaw
 • University of Physical Education in Poznan

References

 • Giddens A. Socjologia. PWN, Warszawa 2004.
 • Goffman E. Zachowania w miejscach publicznych. PWN, Warszawa 2008.
 • Heath J., Potter A. Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S. A., Warszawa 2010.
 • Melosik Z. Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002.
 • Figiel W. Moralność a medykalizacja kultury. Fizjoterapia 2007, 15, 1, 85-91.
 • Kołakowski A. i wsp. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Breggin P. R. Talking back o ritalin: what doctors aren't telling you about stimulants for children. Monroe 1998.
 • Illich I. Medical Nemesis. The Expropriation of Health, London 1975.
 • Buczkowski A. Społeczne tworzenie ciała. Uniwersitas, Kraków 2005.
 • Jakubowska H. Socjologia ciała. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Breggin P. R. Toxic Psychiatry. Drugs and electroconvulsive therapy: the truth and the better alternatives. Glasgow 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0066-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.