Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 3 | 67-71

Article title

Quality of life in patients undergoing cardiac rehabilitation after myocardial infarction treated with PTCA and stem cells - case study

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims: The aim of this study was to evaluate the quality of life in a patient after myocardial infarctionion undergoing cardiac rehabilitation, who had been treated with PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) and stem cells. Material and method: SF-36 test taken approx 2 years after the infarctionion. Patient: male, 46 years, treated for cardiac infarctionion at Jan Paweł II hospital in Cracow using PTCA and stem cells implantation in order to regenerate the cardiac muscle affected by ischemia. The patient was also subjected to hospital and sanatorium rehabilitation in Polanica Zdrój and continues rehabilitation at home. Conclusions: in comparison to the results of other authors it can be said that the patient after PTCA, stem cells and cardiac rehabilitation had better scores on all of the scales in the test apart from RP scale (role-physical) in comparison to results of other patients after myocardial infarction. The general quality of life and mental health scores proved to be higher than those attained by patients treated only with PTCA, however the GH score (general health) was lower than in the other patients. The general quality of life score was higher as well in comparison to patients after CABG (coronary artery by-pass grafting).
PL
Celem pracy była ocena jakości życia pacjenta po zawale mięśnia sercowego, leczonego PTCA i komórkami macierzystymi szpiku, a także poddanego rehabilitacji kardiologicznej. Materiał i metoda: badanie przy pomocy kwestionariusza SF-36 wykonano około 2 lata po zawale. Pacjent: mężczyzna, 46 lat, z zawałem serca trafił do szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie przeprowadzono zabieg PTCA oraz wszczepienie komórek macierzystych szpiku celem regeneracji uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego. Pacjent przeszedł także rehabilitację szpitalną, sanatoryjną w Polanicy Zdrój oraz kontynuuje rehabilitację w warunkach domowych. Wnioski: w porównaniu z wynikami innych badaczy można stwierdzić, że pacjent po PTCA, komórkach macierzystych i rehabilitacji kardiologicznej uzyskał wyższe wyniki w zakresie wszystkich skal, za wyjątkiem RP (ograniczenia z powodu zdrowia fizycznego), w porównaniu z wynikami innych chorych po zawale mięśnia sercowego. Ogólna ocena jakości życia i całkowite zdrowie psychiczne okazały się także wyższe od wartości uzyskanych przez pacjentów wyłącznie po PTCA, jedynie wartość całkowitego zdrowia fizycznego okazała się niższa. Ogólna jakość życia okazała się również wyższa w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez pacjentów po CABG.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

67-71

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2010
online
6 - 12 - 2010

Contributors

 • Chair of Physiotherapy in Conservative Medicine and Surgery, University School of Physical Education in Wroclaw

References

 • Ratajczak M., Goździk J. Komórki macierzyste - klucz do długowieczności. Medycyna po Dyplomie, 2004, 13, 12, 16-25.
 • Opolski G., Filipiak K., Poloński L. Ostre zespoły wieńcowe. Urban&Partner, Wrocław 2004.
 • Sokal A. Komórki macierzyste - nadzieja czy mit? Kardiologia Polska, 2006, 64, 656-660.
 • Siminiak T. i wsp. Przeszczep autologicznych macierzystych komórek szpikowych w świeżym zawale serca. Kardiologia Polska, 2003, 59, 506-509.
 • Wieczorek P., Tendera M. Zastosowanie komórek szpiku kostnego w zawale mięśnia sercowego. Kardiologia Polska, 2008, 66, 328-334.
 • Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna. Folia Cardiologica, 2004, t. 11, supl. A, A1-A3.
 • Mchorney C. i wsp. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): II. Psychometric and Clinical Tests of Validity in Measuring Physical and Mental Health Constructs. Medical Care, 1993, 31, 247-263.
 • Gralce M. Ocena jakości życia - definicje, metody, zastosowanie. Forum Kardiologiczne, 1996, 1, 33-34.
 • Wrześniewski K. Jak badać jakość życia pacjentów kardiologicznych. Kardiologia Polska, 2009, 67, 790-794.
 • Eysymont Z. Znaczenie oceny jakości życia w procesie rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, 39-43.
 • Tylka J. Jakość życia w odniesieniu do rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, 1, 52-56.
 • Brown N., Melville M., Gray D., Young T., Munro J., Skene A. M., Hampton J. R. Quality of life four years after acute myocardial infarction: short form 36 scores compared with a normal population. Heart, 1999, 81, 352-358.
 • Salabura B., Klimek-Piskorz E., Sokół B. Jakość życia chorych po zawale mięśnia sercowego leczonych angoiplastyką wieńcową. Fizjoterapia, 2005, 13, 3, 33-41.
 • Eysymontt Z., Białkowska B., Bączek. Ocena wybranych elementów jakości życia chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Postępy Rehabilitacji, 2002, 2, 71-81.
 • Pilote L. et al. Quality of life after acute myocardial infarction among patients treated at sites with and without on-site availability of angiography. Internal Medicine, 2002, 162, 553-559.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0064-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.