Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 81-91

Article title

Kynotherapy as a complement of the rehabilitation process in people with developmental deficiencies

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Kynotherapy is a form of contact therapy which employs multi-dimensional influence of animals on all human senses. Its main goal is to facilitate general rehabilitation and to stimulate physical, intellectual, emotional and social development [1]. Due its versatility it is widely used in therapeutic programmes not only in children and youths, but also in adults suffering from all kinds of dysfunctions. Even though, the positive influence of animals on the human body was recognised over two thousand years ago, the use of contact therapy is still controversial, and a practical approach is hindered by unadjusted sanitary regulations of the majority of therapeutic centres.
PL
Kynoterapia jest jedną z wielu form terapii kontaktowej, która wykorzystuje wielopłaszczyznowe oddziaływanie zwierząt na wszystkie zmysły człowieka. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie procesu rehabilitacji ogólnej oraz stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego [1]. Z uwagi na swoją uniwersalność znajduje bardzo szerokie zastosowanie w programach terapeutycznych nie tylko w przypadku dzieci i młodzieży, lecz także i ludzi dojrzałych dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami. Pomimo że pozytywny wpływ zwierząt na organizm człowieka został zidentyfikowany ponad 2 tys. lat temu, stosowanie terapii kontaktowej w dalszym ciągu budzi kontrowersje, a praktyczne podejście utrudnione jest przez niedostosowane przepisy sanitarne obowiązujące w większości placówek terapeutycznych.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

81-91

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

 • The School of Management and Administration in Opole

References

 • Popławska A. Pies przyjaciel i terapeuta, Program dogoterapii przeznaczony do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaciel", Warszawa 2004.
 • Sarpel J. W towarzystwie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. [w:] M. Włodarczyk-Dudka (red.) Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Drwęca, Ostróda 1999.
 • Buck W. F. Cyno-psychoses. Children's thoughts, reactions, and feelings toward pet dogs. Journal of Genetic Psychology, 1903, 10.
 • Bossard J. H. S. The Mental Hygiene of Owning a Dog, [w:] Mental Hygiene, No 28.
 • Czerwińska M. Terapia z udziałem psa w kontekście historycznym i współczesnym. 2006.
 • Levision B. Dog as Co-Therapist. Mental Hygiene, 1962, 46.
 • Beck A., Katscher A. A new look at pet-facilitated therapy. Journal of American Veterinary Medical Association, 1984, 184.
 • McCulloch M. J. Animal-facilitated therapy: Overview and future direction. Phi Kappa Phi Journal, Winter 1986.
 • Internet -
 • Internet -
 • Jalongo M. R., Astorino T., Bomboy N. Canin visitors: The influence of therapy dogs on Young Children's Learning and Well-Being in Classrooms and Hospitals, [w:] Early Childhood Education Journal, 2004, 32, 1, August.[Crossref]
 • Franczyk Krajewska K., Skorupa J. Animaloterapia, Program Przedszkolnego Klubu, "Animals". Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 • Internet -
 • Internet -
 • Internet -
 • Oddendal J. S. J. Animal-assisted Therapy- magic or medicine? Journal of Psychosomatic Research, 2000, 49.
 • Kulisiewicz B. Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oficyna wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.
 • Popławska A. Podstawowe założenia dogoterapii, [w:] N. Bekasiewicz (red.) Dogoterapia. Terapia kontaktowa z udziałem psów: założenia i wykorzystanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przyjaciel Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Warszawa 2003.
 • Machoś-Nikodem M. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się. CMPPP, Warszawa 2007.
 • Internet -

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0062-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.