Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 73-80

Article title

Cognitive impairment and dementia - problems of geriatric physiotherapy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the basic causes and symptoms of cognitive impairment and also simple screening tests used to identify them. This is necessary know-how for medical personnel including physiotherapists working with the elderly. Elementary knowledge of dementia psychopathology allows better understanding and proper interpreting of the patients' behaviour, making communication with the patients easier. Such skills help to adapt the rehabilitation process to the cognitive abilities of the elderly and reduce the severity of negative emotions from caretakers and therapists.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny i objawy zaburzeń funkcji poznawczych i zespołów otępiennych oraz proste testy przesiewowe stosowane w celu ich rozpoznania. Jest to niezbędna wiedza, jaką powinien posiadać personel medyczny, w tym fizjoterapeuci pracujący z osobami w podeszłym wieku. Znajomość podstaw z zakresu psychopatologii zaburzeń otępiennych pozwala lepiej zrozumieć i interpretować zachowanie pacjenta, ułatwia komunikowanie się z nim, pozwala dostosować proces usprawniania do możliwości poznawczych seniora oraz zmniejsza natężenie negatywnych emocji ze strony opiekunóow i terapeutów.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

73-80

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

 • The Chair of Physiotherapy in Conservative and Operative Medicine The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
 • The Chair of Physiotherapy in Conservative and Operative Medicine The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw

References

 • Rószkiewicz M. Prognozy demograficzne dla polskiej populacji osób starszych. Psychogeriatria Polska, 2006, 3, 1, 1-10.
 • Givens J. L., Sanft T. B., Marcantonio E. R. Functional recovery after hip fracture: the combined effects of depressive symptoms, cognitive impairment, and delirium. Journal of American Geriatrics Society, 2008, 56, 6, 1075-1079.[Crossref]
 • Holmes J. D., House A. O. Psychiatric illness in hip fracture. Age Ageing, 2000, 29, 6, 537-546.[Crossref][PubMed]
 • Szczepańska J. Problem zaburzeń poznawczych w prowadzeniu i programowaniu fizjoterapii osób w podeszłym wieku. Fizjoterapia, 2007, 15, 1, 67-74.
 • Jóoźwiak A. Otępienie u osób w wieku starszym. Geriatria, 2008, 2, 237-246.
 • Ishizaki T., Yoshida H., Suzuki T. et al. Effects of cognitive function on functional decline among community - dwelling non - disabled older Japanese. Archives Gerontology Geriatrics, 2006, 42, 1, 47-58.[Crossref]
 • Ghisla M. K., Cossi S., Timpini A. et al. Predictors of successful rehabilitation in geriatric patients: subgroup analysis of patients with cognitive impairment. Aging Clinical Experimental Research, 2007, 19, 5, 417-423.[PubMed]
 • Givens J. L., Sanft T. B., Marcantonio E. R. Functional recovery after hip fracture: the combined effects of depressive symptoms, cognitive impairment, and delirium. Journal of American Geriatrics Society, 2008, 56, 6, 1075-1079.[Crossref]
 • Luk J. K., Chiu P. K., Chu L. W. Rehabilitation of older Chinese patients with different cognitive functions: how do they differ in outcome? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2008, 89, 9, 1714-1719.[WoS]
 • Bellelli G., Magnifico F., Trabucchi M. Outcomes at 12 months in a population of elderly patients discharged from a rehabilitation unit. Journal of the American Medical Directors Association, 2008, 9, 1, 55-64.[WoS]
 • Jóźwiak A., Guzik P., Wysocki H. Niski wynik testu Mini Mental State Examination jako czynnik ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego u starszych chorych z niewydolnością serca. Psychogeriatria Polska, 2004, 1, 2, 85-94.
 • Bidzan L., Bidzan M. Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychogeriatria Polska, 2004, 1, 23-28.
 • Szczepańska J., Kowalska J., Greń G. i wsp. Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i behawioralnymi. Fizjoterapia Polska, 2006, 3, 6, 216-221.
 • Szczepańska-Gieracha J., Wieprow J., Kowalska J. Stosunek fizjoterapeutów do pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami mentalnymi i behawioralnymi. Ocena skuteczności przeprowadzonego szkolenia. Psychogeriatria Polska, 2009, 6, 1, 23-31.
 • Knopman D. S., Boeve B. F. Podstawy prawidłowego rozpoznania łagodnych zaburzeń poznawczych i podstawowych podtypów otępienia. Medycyna po Dyplomie, 2004, 13, 8, 16-41.
 • Barcikowska M., Bień B., Bidzan L. i wsp. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006). Czelej, Lublin 2006.
 • Winblad B., Palmer K., Kivipelto M. et al. Mild cognitive impairment- beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. Journal International Medical Research, 2004, 256, 240-246.
 • Dobryszycka W., Leszek J., Rymaszewska J. Choroba Alzheimera. Patogeneza, diagnostyka, leczenie. Continuo, Wrocław 2002.
 • Jones R. W. Otępienia. Medycyna po Dyplomie, 2005, 14, 4, 20-28.
 • Erkinjuntti T. Diagnosis and management of vascular cognitive impairment and dementia. Journal of Neural Transmission, 2002, 63, 91-109.
 • Bilikiewicz A., Barcikowska M., Kądzielawa D. i wsp. Wczesne rozpoznawanie i leczenie otępienia typu Alzheimera. Stanowisko Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania (i leczenia) Otępień (IGERO). Med.-Media, Warszawa 2001.
 • Kose N., Cuvalci S., Ekici G. et al. The risk factors of fall land their correlation with balance, depression, cognitive impairment and mobility skills in elderly nursing home residents. Saudi Medical Journal, 2005, 26, 6, 978-981.
 • Bońkowski K., Klich-Rączka A. Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej. Gerontologia Polska, 2007, 15, 3, 97-103.
 • Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. Mini - Mental State: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal Psychiatrric Research, 1975, 12, 189-198.
 • Dałek B., Czernicki J. Testy w ocenie sprawności funkcjonalnej pacjentów w wieku podeszłym. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 47-51.
 • Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. Journal of the American Geriatrics Society, 1975, 23, 433-441.
 • Opara J., Opieczonek T. Czy istnieje potrzeba stworzenia polskiego systemu oceny stopnia uszkodzenia chorych po udarze mózgu? Neurologia i Neurochirurgia Polska, 1995, 29, 5, 795-798.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0061-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.