Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 56-62

Article title

Morphological features and motor skills of girls practicing speed skating as well as volleyball and basketball

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study was to compare morphological development and physical fitness of the girls training basketball, volleyball and speed skating in sports clubs in Sanok on the basis of "Eurofit" tests and to determine correlations between the examined parameters. The research results were compared with the centile charts of the girls tested nationwide and in Krakow. The test group consisted of 63 girls aged 11 and the study was carried out in 2006 and 2007. The results were subjected to a statistical analysis including one-way ANOVA, linear correlation analysis and principal components analysis. Body height and mass in speed skaters, basketball players and volleyball players are within the development norm. The players achieved higher results in most exercise tests than their peers from Krakow and the rest of the country.
PL
Celem opracowania jest porównanie rozwoju morfologicznego dziewcząt uprawiających koszykówkę, siatkówkę i łyżwiarstwo szybkie w sanockich klubach sportowych oraz ich sprawności fizycznej w oparciu o testy "Eurofit". Zawodniczki porównano z populacją polską i krakowską. Celem badań było też określenie współzależności pomiędzy mierzonymi parametrami. Badano 63 dziewczęta 11-letnie w latach 2006-2007. Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji, korelacji prostoliniowej, analizy głównych składowych. Wysokość i masa ciała łyżwiarek, siatkarek i koszykarek mieszczą się w normie rozwojowej. Zawodniczki osiągnęły korzystniejsze wyniki w większości prób sprawności fizycznej niż ich krakowskie rówieśniczki i dziewczęta z próby ogólnopolskiej.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

56-62

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

author
  • Department of Physical Education, University of Rzeszow

References

  • Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa - Kraków 1996.
  • Osiński W. Motoryczność człowieka i jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF, Poznań 1993.
  • Łaska-Mierzejewska T. Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1999.
  • Chrzanowska M., Gołąb S. (red.) Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. AWF, Kraków 2002.
  • Gołąb S., Chrzanowska M. (red.) Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. AWF, Kraków 2003.
  • Stupnicki R., Przewęda R., Milde K. Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów Eurofit. AWF, Warszawa 2002.
  • Grabowski H., Szopa J. Eurofit - Europejski Test Sprawności Fizycznej. AWF, Krakóow 1991.
  • Dobosz M. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  • Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wydawnictwo Statsoft, Kraków 2000, t. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0059-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.