Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 35-43

Article title

Postural stability of women at the age of 8-22 on the basis of posturographic examinations

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Posture control is a manifestation of very precise neuro-muscular coordination of all body segments which allows maintaining of body balance in any conditions. Body posture is characterized by the position of the vertical axis of the body in relation to the fulcrum which causes postural instability. Therefore permanent posture control by means of the posture control system is necessary to maintain stability. Body posture as well as its stability undergo modifications along with individual development, that is during growth, development, puberty and aging. The aim of the study was to evaluate postural stability of women aged 8-22 on the basis of posturographic parameters. The efficiency of the balance system was evaluated with the use of a measuring device - Pro-Med posturograph. The testing was carried out in women aged 8-22, divided into three age groups. The posturographic test was performed with open and closed eyes. The stabilogram surface area, oscillation index COP, as well as the length of the stabilogram were analysed. The achieved image of postural stability was diversified. An increase of posturographic parameters was noticed in 8 years old girls and a decrease in 15-16 years old girls and 20-22 years old women. Thus, significantly poorer postural stability in standing position was observed in the 8 year-olds. The role of the frontal and sagittal plane in COP oscillation was also examined. That analysis revealed diversity of WCOP index and normalisation of body sways while maintaining balance in standing position in 20-22 years old women. The posturographic evaluation of postural stability in children, youths and adults (women) revealed in those age groups the dynamics of changes in the process of maintaining balance while standing.
PL
Kontrola postawy ciała jest przejawem bardzo precyzyjnej koordynacji nerwowo-mięśniowej wszystkich segmentów ciała, dzięki której człowiek utrzymuje równowagę w każdych warunkach. Postawę człowieka charakteryzuje pionowe ustawienie osi ciała względem małej płaszczyzny podparcia, co powoduje niestabilność posturalną. Dlatego stała regulacja postawy ciała przez system kontroli postawy zapewnia jej stabilność. Postawa ciała człowieka oraz jej stabilność ulegają modyfikacji wraz z rozwojem osobniczym, czyli podczas wzrostu, rozwoju, dojrzewania oraz starzenia się. Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej dziewczą w wieku 8-22 lat na podstawie wielkości parametrów posturograficznych. Badania sprawności działania układu równowagi wykonano zestawem pomiarowym - Posturograf firmy Pro-Med. Badanie wykonano z kontrolą wzrokową i po zamknięciu oczu. Analizie poddano wielkość pola powierzchni stabilogramu, wskaźnik oscylacji COP oraz długość stabilogramu. Uzyskano zróżnicowany obraz stabilności postawy ciała w badanych grupach. Wzrost wielkości parametrów posturograficznych zaobserwowano u ośmiolatek, natomiast zmniejszenie u dziewcząt 15-16-letnich oraz 20-22-letnich. Tym samym wykazano istotnie słabszą stabilność postawy ciała w pozycji stojącej 8-letnich dziewczynek. Zbadano również udział płaszczyzny czołowej i strzałkowej w oscylacji COP. Analiza ta wykazała zróżnicowanie wskaźnika WCOP oraz normalizację wychwiań ciała podczas utrzymania równowagi w pozycji stojącej u kobiet 20-22-letnich. Posturograficzna ocena stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kobiet) wykazała w tych grupach wieku dynamikę zmian w procesie utrzymywania równowagi w pozycji stojącej.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

35-43

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
author
  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
author
  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
  • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw

References

  • Błaszczyk J. W. Biomechanika kliniczna. PZWL, Warszawa 2004.
  • Hobeika C. P. Equilibrium and Balance in the elderly. Ear, Nose and Throat Journal, 1999, 78, 558-566.
  • Nashner L. M., Igarashi F. O., Black M. (red.) Strategies of organization of human posture, [w:] Vestibular and visual control on posture and locomotor equilibrium. 7th International Symposium of the International Society of Posturography, Houston 1983, 1-8.
  • Morecki A. i wsp. Bionika ruchu. PWN, Warszawa 1971.
  • Grochmal S., Zielińska-Charszewska S. Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego. PZWL, Warszawa 1986.
  • Iwankiewicz S. i wsp. Sterowanie postawą i równowagą, [w:] M. Nałęcz (red.) Problemy biocybernetyki inżynierii biomedycznej. Biosystemy. t. 1, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991.
  • Era P., Sainio P., Koskinen S., Haavisto P., Vaara M., Aromaa A. Postural balance in a random sample of 7,979 subjects aged 30 years and over. Gerontology 2006, 52, 204-213.
  • Lebiedowska M. K., Syczewska M. Invariant sway properties in children. Gait Posture, 2000, 12, 200-204.[Crossref][PubMed]
  • Błaszczyk J. W. Kontrola stabilności postawy. Kosmos, 1993, 42, 473-486.
  • Lord S. R., Menz H. B. Visual contributions to postural stability in older adults. Gerontology, 2000, 46, 306-310.[PubMed][Crossref]
  • Melzer I., Benjuya N. i wsp. Age-related changes of postural control: effect of cognitive tasks. Gerontology, 2001, 47, 189-194.[Crossref]
  • Błaszczyk J. W., Lowe D. L., Hansen P. D. Ranges of postural stability and their changes in the elderly. Gait Posture, 1994, 2, 11-17.[Crossref]
  • Błaszczyk J. W., Lowe D. L., Hansen P. D. Age-related differences in performance of stereotype arm movements: movement and posture interaction. Acta Neurobiologia Experimentalis, 1997, 57, 49-57.
  • Tinetti M. E., Richman D., Powell L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. Journal of Gerontology: Biological, Psychological Sciences and Social Sciences, 1990, 45, 239-243.
  • Speechley M., Tinetti M. E. Assessment of risk and prevention of falls among elderly persons: role of the physiotherapist. Physiotherapy Canada, 1990, 42, 75-78.
  • Fichman M. Falling Down-Multiple Sclerosis, Proprioception and Reafferent Feedback. Biology, 2004, 202.
  • Kuczyński M., Ostrowska B. Understanding falls in osteoporosis: the viscoelastic modeling perspective. Gait Posture, 2006, 23, 1, 51-58.
  • Mraz M., Curzytek M., Mraz M., Gawron W., Czerwosz L., Skolimowski T. Body balance in patients with systemic vertigo after rehabilitation exercise. Journal of Physiology and Pharmacology, 2007, 58, 5, 427-436.
  • Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Statystyki podstawowe. Kraków 2006, Stastsoft.
  • Czochańska J. Neurologia Dziecięca. PZWL, Warszawa.
  • Sheldon J. H. Effect of age on control of sway. Gerontology Clinical, 1963, 5, 129-138.
  • Dietz V. Role of peripheral afferents and spinal reflexes in normal and impaired human locomotion. Revista de Neurologia, 1987, 143, 241-254.
  • Grochmal S. Zaufaj sobie. PZWL, Warszawa 1987.
  • Figura F. i wsp. Assessment of static balance in children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1991, 2, 235-242.
  • Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Cz. 2, PWN, Warszawa 1986.
  • Roncesvalles M. N., Schmitz C., Zedka M., Assaiante C., Woollacott M. From egocentric to exocentric spatial orientation: development of posture control in bimanual and trunk inclination task. Journal of Motor Behavior, 2005, 37, 404-416.
  • Riach C. L., Starkes J. L. Stability limits of quiet standing postural control in children and adults. Gait & Posture, 1993, 1, 105-112.
  • Bawa P. Neural development in children - a neurophysiological study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1981, 52, 149-156.
  • Peterson M. L. Christiu E., Rosengren K. S. Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12 years old. Gait & Posture, 2006, 23, 455-463.
  • Steindl R., Kunz K., Schrott-Fischer A., Scholtz A. W. Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. Development Medicine & Child Neurology, 2006, 48, 477-482.[Crossref]
  • Sikora A. Analiza przebiegu stabilogramów różnicujących udział kończyn dolnych w procesie utrzymywania równowagi. Człowiek i Ruch/Human Movement, 2001, 2, 51-54.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0057-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.