Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 21-27

Article title

Impact of epidemiological factors on occurrence of platypodia in children

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this study was to verify the effect of selected epidemiological factors on the occurrence of platypodia in children and to establish a mathematical model of correlations for the impact of the following factors on the height of the longitudinal arch of the foot: gender, age, domicile and Cole's coefficient. 450 children from north-eastern parts of Poland were screened for the purpose of this study. After initial analysis, 80 children with valgus flat foot aged 7-15 years were chosen for further examination. The results of further examination were used to establish the mathematical model, which helped find out that age and the Cole coefficient have the highest impact on the height of the longitudinal arch of the foot. It was observed that the height of the arch increases with age, but decreases when the Cole coefficient rises. The height of the arch was greater in girls.
PL
Celem pracy jest weryfikacja wpływu wybranych czynników epidemiologicznych na wystąpienie płaskostopia u dzieci oraz opracowanie modelu matematycznego zależności wysokości łuku podłużnego stopy od takich czynników, jak: wiek, płeć, wskaźnik wagowo-wzrostowy Cole'a oraz miejsce zamieszkania dziecka. W badaniach przesiewowych uczestniczyło 450 uczniów z północno-wschodniej Polski. Po wstępnej analizie danych wytypowano 80 dzieci ze stopą płasko-koślawą w wieku 7-15 lat. W oparciu o uzyskane dane opracowano model matematyczny, za pomocą którego wykryto, że największy wpływ na wysokość łuku podłużnego stopy wykazują wiek i wskaźnik wagowo-wzrostowy Cole'a. Zaobserwowano, że wysokość łuku zwiększa się z wiekiem. Natomiast zwiększeniu wskaźnika Cole'a towarzyszy zmniejszenie się wysklepienia stopy. U chłopców wysokość łuku podłużnego była mniejsza niż u dziewczynek.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

21-27

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

author
 • Technical University of Białystok
 • Technical University of Białystok
 • Childrens' Clinical Hospital, Medical University of Białystok

References

 • Broks M. Flat feet in children. Br. Med. J., 1991, 302.
 • Lizis P. Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy korekcji płaskostopia u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym. Krakóow 2000.
 • Ciechomski K., Kozłowski B. Kryteria oceny płaskostopia u dzieci i młodzieży. Przegląd Techniki, Ortopedii i Rehabilitacji, 2, 1978, 85-97.
 • Krysicki W., Bartos J. i wsp. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, II. Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 2003.
 • Cole T. J., Belizzi M. C. i wsp. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Br. Med. J., 320, 2000, 1-6.
 • Homer D. W., Lemshow S. Applied logistic regression. John Wiley and Sons, New York, BMD Statistical Software, University of California Press, Berkeley 1989.
 • Trzcińska D., Olszewska E. Cechy plankturograficzne stóp dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych. Postępy Rehabilitacji, 1, 2006, 47-53.
 • Ślężyński J., Rottermund J. Cechy plankturograficzne stóp kobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakteru pracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych. WFiS, 4, 43, 1999, 42-68.
 • Gawron A., Janiszewski M. Płaskostopie u dzieci - częstość występowania wady a wartości masy i wzrostu odniesione do siatki centylowej. Polish Journal of Sports Medicine, 21, 2, 2005, 111-122.
 • Volpon JB. Footprint analysis during the growth period. J. Pediatr. Orthop., 14, 1994, 83-85.
 • Morley A. J. M. Knock-knee in children. Br. Med. J., 2, 1957, 976-979.
 • Lebioda H. Próba oceny stanu wysklepienia stopy u młodzieży szkolnej i akademickiej. Przegląd Antropologiczny, 31, 1, 1965, 52-64.
 • Rajchel Z. Wysklepienie stopy w rozwoju osobniczym człowieka. Przegląd Antropologiczny, 25, 2, 1959, 421-32.
 • Gołąb S., Chrzanowski M. i wsp. Ontogenetyczna zmienność wymiarów stopy i podudzia oraz wady budowy stóp u młodzieży krakowskiej. Rocznik Naukowy AWF, Krakóow, 17, 1980, 176-180.
 • Nadolska-Ćwikła I. Wysklepienie stopy dzieci i młodzieży 7-14 letnich ze szkół koszalińskich. AWF Poznań, Monografie, 315, 1994.
 • Lizis P. Propozycja ustalenia normy dla wysklepienia podłużnego stopy u dzieci w wieku 8-15 lat. Postępy Rehabilitacji, 9, 1, 1995, 25-35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0055-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.