Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 53-60

Article title

The treatment of urinary stress incontinence with particular consideration of physiotherapeutic methods

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urinary stress incontinence is not only a serious clinical problem, but also a complicated socio - psychological problem, because it results in disorders of psychical condition as well as family life of patients. More and more modern methods of treating urinary incontinence are available nowadays. The aim of the paper is to present the current knowledge, opinions and progress concerning the treatment of patients with urinary incontinence. First of all, conservative forms of therapy should be considered, although surgery still remains the basic treatment and it is a chosen therapy. It needs to be emphasized that success in therapy of stress urinary incontinence is a result of cooperation of various specialists included in the therapeutic team, of established conservative and surgical procedures which are suitable for a particular patient.
PL
Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest nie tylko poważnym zagadnieniem klinicznym, ale również złożonym problemem psychologiczno-socjalnym, gdyż powoduje zaburzenia zarówno w stanie psychicznym, jak i w życiu rodzinnym pacjentek. W leczeniu nietrzymania moczu dostępnych jest wiele coraz nowocześniejszych metod terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu aktualnej wiedzy i poglądów oraz postępów w leczeniu chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W pierwszej kolejności należy zawsze rozważyć zachowawcze formy leczenia, chociaż zabieg operacyjny pozostaje podstawowym sposobem postępowania i jest leczeniem z wyboru. Należy podkreślić, że sukces w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu opiera się na współpracy wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego, na ustalonym sposobie postępowania zachowawczego i operacyjnego, odpowiednim dla określonej pacjentki.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

53-60

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

 • The Chair of Physiotherapy in Dysfunction of The Motor System, University of Physical Education in Wroclaw
 • The Chair of Physiotherapy in Dysfunction of The Motor System, University of Physical Education in Wroclaw
 • The 1st Chair and Clinic of Obstetrics, Medical University in Wroclaw
 • The Chair of Physiotherapy in Dysfunction of The Motor System, University of Physical Education in Wroclaw

References

 • Giovanni E. Wysiłkowe nietrzymanie moczu - pokonywanie przeszkód utrudniających uprawianie sportu. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, 8, 78-89.
 • Wojciechowski A. Ocena przydatności ultrasonografii w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet. Praca doktorska. AM, Warszawa 1999.
 • Jarvis G. J. Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu. Wiad. Położniczo.-Ginekol., 2001, 1, 23, 55-63.
 • Asmussen M., Miller A. Urologia ginekologiczna. PZWL, Warszawa 1988.
 • Thakar R., Stanton S. Objawy i badania diagnostyczne w uroginekologii. Wiad. Położniczo.-Ginekol., 2000, 1, 23, 42-53.
 • Kozłowska J. Teoria i praktyka rehabilitacji w ginekologii i położnictwie. AWF, Kraków 1991.
 • Czaplicki M., Bablok L. Leczenie nietrzymania moczu u kobiet. Nowa Medycyna, 1997, 13, 28-30.
 • Radziszewski P. Europejska Szkoła Urologii - nietrzymanie moczu. Przeg. Urol., 2002, 4, 36-39.
 • Gorton E., Stanton S. L., Monga A., Wd A., Lentz G., Bland D. Perurethral collagen injections: long term follow-up. Br. J. Urol., 1999, 84, 966-971.
 • Kegel A. H. Physiologic therapy for urinary stress incontinence. JAMA., 1951, 146, 10, 915-917.
 • Fűssgen I. Mocz w "nadmiarze". MMW - edycja polska, 1998, 10, 40-41.
 • Knapp P. M. Decydująca rola lekarza pierwszego kontaktu w leczeniu nietrzymania moczu. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, 5, 63-75.
 • Ratajczak B., Kassolik K., Andrzejewski W., Steciwko A. Próba zastosowania masażu medycznego w leczeniu nietrzymania moczu. Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 2, 173-176.
 • Dutkiewicz S. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Nowa Medycyna, 2002, 117, 27-28.
 • Paczkowska A., Friebe Z., Koszla M. Skojarzone leczenie mieszanych postaci nietrzymania moczu elektrostymulacją i biofeedback. Przeg. Urol., 2002, 6, 57-59.
 • Thakar R., Stanton S. Postępowanie w przypadku nietrzymania moczu u kobiet. Br. Med. J., 2001, 12, 45-50.
 • Petri E., Faber P. Urologia Ginekologiczna, [w:] W. Pschyrembel, G. Strauss, E. Petri Ginekologia praktyczna. PZWL, Warszawa 1994, 358-367.
 • Cendrowski K., Śpiewankiewicz B., Sawicki W. Wpływ dopochwowego stosowania estrogenów na wyniki leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Nowa Medycyna, 1997, 3, 8-11.
 • Pisarska M., Sajdak S. Nietrzymanie moczu - problem ginekologiczny (cz. I). Ginekologia Praktyczna, 1999, 2, 48-51.
 • Jabłońska Z. Ocena wyników podwieszenia cewki moczowej na szwach chirurgicznych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą "3 - 2 - 1". Praca doktorska. AM, Wrocławi 2002.
 • Smith A. R. B., Lawton V. Chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu. Wiad. Położniczo.-Ginekol., 2001, 1, 23, 65-73.
 • Górecki R. Operacyjne i zabiegowe metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Med. Rodz., 1999, 2, 5-9.
 • Rechberger T., Skorupski P., Adamiak A., Baranowski W., Tomaszewski J., Michalak J., Urban M., Jakowicki J. Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Urol. Pol., 2002, 55, 1, 40-44.
 • Singla A. Nowe aspekty leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Ginekologia po Dyplomie, 2001, 3, 23-33.
 • Radziszewski P., Dobrobski P., Borkowski A. Leczenie farmakologiczne nietrzymania moczu. Terapia, 4, 3, 11-14.
 • Rizvi J. H., Naru T. Pooperacyjne nietrzymanie moczu oraz przetoki. Wiad. Położniczo.-Ginekol., 2000, 2, 25-31.
 • Burch J. C. Urethrovaginal fixation to Cooper's ligament for correction of stress incontinence, cystocele and prolapse. Am. J. Obstet. Gynecol., 1961, 81, 281-290.
 • Radziszewski P., Dobrobski P., Borkowski A. Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Terapia, 2002, 4, 3, 15-19.
 • Broś M., Czajkowski K., Kornacki P. Powikłania po leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem TVT. Gin. Pol., 2003, 74, 9, 930-935.
 • Prajzner A., Borówka A. Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet - rekomendacje EAU. Przeg. Urol., 2002, 1, 20-24.
 • Borówka A., Górecki R. Leczenie chirurgiczne nietrzymania moczu z zastosowaniem hydraulicznego zwieracza AMS 800 - sprawozdanie z seminarium. Nowa Medycyna, 1997, 3, 29-30.
 • Pisarska-Krawczyk M. Czynność dolnego odcinka moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych. Rozprawa habilitacyjna. AM, Poznań 2003.
 • Fijałkowski W., Michalczyk H., Markowska R., Sadowska L. Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii. AWF, Wrocław 1998.
 • Fourcroy J. L. Postępy urologii ginekologicznej. Nietrzymanie moczu. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, 2-11.
 • Marianowski L. Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, [w:] J. Kuch Rehabilitacja - podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1989, 224-258.
 • Strzyżowski J., Kwias Z. Opieka poszpitalna i rehabilitacyjna chorych urologicznych, [w:] R. Góral Zarys chirurgii - podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1987, 274-276.
 • Paczkowska A., Friebe Z., Koszla M. Rehabilitacja mięśni dna miednicy metodą biofeedback w leczeniu mieszanych postaci nietrzymania moczu u kobiet. Przeg. Urol., 2002, 5, 76-78.
 • Połujański J., Zajda J. Ambulatoryjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT - doświadczenia własne. Urol. Pol., 2002, 55, 2A, 147.
 • Plefka H., Jacob E., Kolster B., Dittrich-Scherer I. Ginekologia, [w:] B. Kolster, G. Ebelt-Paprotny Poradnik Fizjoterapeuty. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa, Wrocław, Kraków 2001, 531-541.
 • Rosenman A. Laparoskopowe podwieszenie pochwy sposobem Burcha - nowa technika. Wiad. Położniczo-Ginekol., 1998, 6, 320-331.
 • Roslan M., Lubocki M. Operacja TVT u kobiet. Przeg. Urol., 2002, 6, 63.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0051-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.