Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 3-8

Article title

Influence of the cardiac rehabilitation on regular physical activity after coronary artery bypass grafting

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims: evaluation of physical activity and the influence of outpatient cardiac rehabilitation on regular physical activity after surgical revascularization. Material and method: the study group consisted of 120 male patients, aged between 40-75 years with ischemic heart disease, who had undergone standard coronary artery bypass grafting procedure with extracorporeal circulation. In order to evaluate physical activity of the patients the Paffenbarger Physical Activity Questionnaire was used. The questionnaire was conducted twice, directly prior to the CABG procedure and 12 months after. The information concerning participation of the patients in outpatient cardiac rehabilitation was gathered during the first and second interview. Conclusion: 1. PPAQ showed a significant decrease in total energy expenditure related to physical activity within 12 months following the procedure. 2. Participation in the outpatient cardiac rehabilitation was an essential factor for undertaking physical activity within 12 months after surgical revascularization. 3. There was no correlation between participation in outpatient cardiac rehabilitation before surgical revascularization and the total weekly energy expenditure related to physical activity.
PL
Cel i założenie: celem pracy była ocena aktywności ruchowej (AR) oraz wpływu rehabilitacji kardiologicznej na systematyczny wysiłek fizyczny osób po chirurgicznej rewaskularyzacji serca. Materiał: badaniem objęto 120 mężczyzn w wieku 40-75 lat z chorobą niedokrwienną serca, którzy zostali poddani klasycznej operacji pomostowania wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Metoda badawcza: oceny aktywności ruchowej badanych dokonano na podstawie kwestionariusza Paffenbarger (PPAQ - Paffenbarger Physical Activity Questionnaire). Badanie przeprowadzono dwukrotnie - bezpośrednio przed zabiegiem i 12 miesięcy po pomostowaniu. Podczas pierwszego i drugiego badania u każdego chorego przeprowadzono wywiad w celu pozyskania informacji dotyczących udziału w poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej. Wnioski: 1. W trakcie 12-miesięcznej obserwacji badanie kwestionariuszowe wykazało istotne zmniejszenie całkowitego wydatku energetycznego związanego z aktywnością ruchową. 2. Istotnym czynnikiem podejmowania aktywności ruchowej przez badanych w ciągu 12 miesięcy po rewaskularyzacji chirurgicznej był ich udział w poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej. 3. U chorych po CABG nie stwierdzono korelacji między ich udziałem w rehabilitacji kardiologicznej przed operacją a całkowitym tygodniowym wydatkiem energetycznym związanym z aktywnością ruchową.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

3-8

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

 • Clinic of Cardiac Surgery No 1, Silesian Medical University, Independent Public Clinical Hospital No 7, Katowice
 • Clinic of Cardiac Surgery No 1, Silesian Medical University, Independent Public Clinical Hospital No 7, Katowice

References

 • KROK Raport Krajowego Rejestru Operacji Kardiochi-rurgicznych. Klub Kardiochirurgów Polskich. 2009.
 • Alexander J. L., Wagner C. L. How cardiac rehabilitation relates to quality of life. Rehabil. Nurs., 2006, 31, 155-157.
 • Stewart K. J. i wsp. Cardiac Rehabilitation following percutaneous revascularization, heart transplant, heart valve surgery, and for chronic heart failure. Chest, 2003, 123, 2104-2111.
 • Paluszkiewicz L., Katarzyński S., Cieśliński A. Postępowanie po bezpośredniej rewaskularyzacji serca. Med. Dypl., 2002, 11, 9, 161-168.
 • Dylewicz P., Borowicz-Bieńkowska S. Czy rehabilitacja kardiologiczna jest potrzebna w dobie nowoczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii? Kardiochir. i Torakochir. Pol., 2006, 3, 1, 92-95.
 • Piotrowicz R. i wsp. Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej PTK. Folia Kardiol., 2004, 11, supl. A, A1-A48.
 • Bojko M., Potępa Ł. Wartość kliniczna kardiologicznej rehabilitacji ambulatoryjnej u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Kardiochir. i Torakochir. Pol., 2008, 5, 3, 323-327.
 • Dziduszko-Fedorko E., Zawadzka-Byśko M. Rehabilitacja po zabiegach rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Przewodnik Lek., 2004, 7, 118-126.
 • Borowicz-Bieńkowska S. i wsp. Rehabilitacja stacjonarna po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego. Poprawa wskaźników insulinooporności u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Kardiol. Pol., 2004, 60, 436-439.
 • Rudnicki S. Komentarz redakcyjny. Kardiol. Pol., 2000, 53, 13.
 • Steffenino G. i wsp. Nurses' observational study on the practice of secondary prevention in a cardiovascular departament. Ital. Hart J. 2003, 4, 473-478.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0049-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.