Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 19-25

Article title

Local cryotherapy in patients with the painful shoulder syndrome

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this study was to evaluate the efficacy of locally used cryotherapy in treatment of patients with the painful shoulder, resulting from rotator cuff pathology. Material and methods: 20 patients participated in the physiotherapy programme for two weeks. The programme consisted of daily applications on the local cryotherapy and exercises. In all patients before and after the therapy the following evaluations were carried out: active motion range in the shoulder joints, hand grip strength, pain intensity and chosen functional tests. Conclusions: after the physiotherapy patients reported an increase of muscle strength and pain reduction. In the examined group gender and age were irrelevant as far as obtaining better therapeutic results was concerned.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z zespołem bolesnego barku wynikającego z patologii stożka rotatorów. Materiał i metody badań: 20 pacjentów z zespołem bolesnego barku poddano postępowaniu fizjoterapeutycznemu przez okres dwóch tygodni. Fizjoterapia obejmowała zabiegi krioterapii miejscowej oraz kinezyterapię. U wszystkich badanych przed i po fizjoterapii mierzono: czynny zakres ruchu w zespole stawów barku, siłę ścisku ręki, oceniano stopień natężenia bólu oraz wykonano wybrane testy czynnościowe. Wnioski: po zakończeniu postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów zanotowano zwiększenie siły mięśniowej i zmniejszenie dolegliwości bólowych. W badanej grupie płeć i wiek nie miały znaczenia w uzyskaniu lepszych efektów terapeutycznych.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

19-25

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław
author
 • Department of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław
 • Department of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław
 • Department of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław

References

 • Łyp M., Maciak W., Cabak A., Ogonowski A. Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego a zespół bolesnego barku. Fizjoterapia Polska, 2006, 1, 4, 51-57.
 • Van der Windt D. A., Koes B. W. et al. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient's characteristic and management. Ann. Rheum., 1995, 10, 54, 959-964.
 • Lesiak A. Ocena dysfunkcji obręczy barkowej w badaniu pacjentów z zespołem bolesnego barku. Reh. Med., 2002a, 6 (nr spec.), 20-25.
 • Lisiński P., Grabarczyk G. Aspekty fizjoterapii w leczeniu zaburzeń czynności stawu ramiennego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2005, 70, 4, 295-299.
 • Burbank K. M., Stevenson J. H., Czarnecki G. R., Dorfman J. Przewlekły ból barku. Lekarz Rodzinny 2007, 9, 133, 860-869.
 • Serafin-Król M. Diagnostyka obrazowa chorób stawu barkowego. Medicina Sportiva, 2003, 7, 2, 99-110.
 • Lesiak A. Zespół bolesnego barku - patofizjologia i patobiomechanika. Reh med., 2002b, 6, (nr spec.), 7-19.
 • McMahon P. J., Sallis R. E. Zespół bolesnego barku. Medycyna po Dyplomie, 2001, 10, 5, 113-123.
 • Boerner E., Brzyk R., Bienias-Jędrzejewska M. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leceniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2007, 1, 13, 54-56.
 • Bienias-Jędrzejewska M., Wrzosek Z. Przydatność krioterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku. Fizjoterapia, 1994, 2, 3, 4-6.
 • Jezierski C., Sahraoiu R., Gieremek K. Wstępna ocena wyników pirometrycznych badań schładzania stawów u chorych z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia, 1995, 2, 3, 32-33.
 • Grymel-Kulesza E., Polak A., Kubacki J., Skrzep-Poloczek B., Król P. Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 2, 107-123.
 • Michalik B., Michalik J., Tokarski R. Poziom satysfakcji i redukcja bólu u pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu objętych kriorehabilitacją. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 260-271.
 • Miller E. Porównanie skuteczności działanie krioterapii miejscowej i krioterapii ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 1, 27-31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0048-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.