Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 73-77

Article title

The responsibility as the value in the work of the physiotherapist

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The objective of the paper is to present an analysis of the concept of responsibility which is a crucial element of the Code of Ethics of the Physiotherapist of the Republic of Poland. Responsibility of the physiotherapist is inseparably tied to his/her professional, legal and moral activities and determines the broadest limits of his/her functioning. Responsibility defines the interest of the employee, the interest of the workplace and of society, but above all it allows one to take into account the needs of another person - the patient.
PL
W pracy dokonano analizy pojęcia odpowiedzialności, które jest kluczowe dla Kodeksu Etyki Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność fizjoterapeuty jest nierozerwalnie związana z jego czynnościami zawodowymi, prawnymi oraz wartościami moralnymi, wyznaczając najszersze granice jego funkcjonowania. Określa zarówno interes własny pracownika, interes zakładu pracy, społeczeństwa, ale przede wszystkim uwzględnia potrzeby drugiego człowieka - pacjenta.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

73-77

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

  • The Faculty of Physiotherapy, Chair of Basics of Physiotherapy, Department of Philosophy and Sociology, University of Physical Education in Wroclaw

References

  • Jedynak S. (red.) Mały Słownik Etyczny. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, 186.
  • Blackburn S. (red.) Oksfordzki Słownik Filozoficzny. Książka i Wiedza, Warszawa 2004, 268.
  • Ingarden R. Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1987, 77, 81, 73-74.
  • Singer P. O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. PiW, Warszawa 1997, 197.
  • Szewczyk K. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej. WN PWN, Warszawa-Łódź 1999, 54.
  • Kiebzak W., Gieremek K., Florczyk M., Kiljański M., Kodeks Etyki Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0047-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.