PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 18 | 1 | 73-77
Article title

The responsibility as the value in the work of the physiotherapist

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of the paper is to present an analysis of the concept of responsibility which is a crucial element of the Code of Ethics of the Physiotherapist of the Republic of Poland. Responsibility of the physiotherapist is inseparably tied to his/her professional, legal and moral activities and determines the broadest limits of his/her functioning. Responsibility defines the interest of the employee, the interest of the workplace and of society, but above all it allows one to take into account the needs of another person - the patient.
PL
W pracy dokonano analizy pojęcia odpowiedzialności, które jest kluczowe dla Kodeksu Etyki Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność fizjoterapeuty jest nierozerwalnie związana z jego czynnościami zawodowymi, prawnymi oraz wartościami moralnymi, wyznaczając najszersze granice jego funkcjonowania. Określa zarówno interes własny pracownika, interes zakładu pracy, społeczeństwa, ale przede wszystkim uwzględnia potrzeby drugiego człowieka - pacjenta.
Publisher
Journal
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
73-77
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010
Contributors
  • The Faculty of Physiotherapy, Chair of Basics of Physiotherapy, Department of Philosophy and Sociology, University of Physical Education in Wroclaw
References
  • Jedynak S. (red.) Mały Słownik Etyczny. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, 186.
  • Blackburn S. (red.) Oksfordzki Słownik Filozoficzny. Książka i Wiedza, Warszawa 2004, 268.
  • Ingarden R. Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1987, 77, 81, 73-74.
  • Singer P. O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. PiW, Warszawa 1997, 197.
  • Szewczyk K. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej. WN PWN, Warszawa-Łódź 1999, 54.
  • Kiebzak W., Gieremek K., Florczyk M., Kiljański M., Kodeks Etyki Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0047-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.