Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 67-72

Article title

Tensegration massage

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Massage is one of the basic forms of therapy used in different kinds of dysfunctions of the body, particularly those occurring within the motor system. Although it is commonly recommended and used, its mechanisms have not been fully recognized therefore it is not always performed in a systematized way and thus, it not always fulfils the requirements of medical activity. The study presents the method of tensegration massage based on the concept of structural relation between muscles, fascia and ligaments called the tensegration rule. The authors reviewed references related to the use of tensegration phenomenon in physiotherapy with particular attention paid to theoretical assumptions and the possibility of its use in massage.
PL
Masaż stanowi jedną z podstawowych form terapii wykorzystywaną w różnego rodzaju dysfunkcjach organizmu, szczególnie występujących w obrębie układu ruchu. Pomimo że jest powszechnie zalecany i stosowany nie do końca znane są mechanizmy jego działania, co sprawia, że nie zawsze wykonywany jest w sposób usystematyzowany i co za tym idzie nie zawsze spełnia wymogi działania medycznego. W pracy przedstawiono metodę masażu tensegracyjnego opartą na koncepcji zależności strukturalnych pomiędzy mięśniami, podwięziami i więzadłami, zwaną zasadą tensegracji. Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania zjawiska tensegracji w fizjoterapii ze szczególną uwagą skierowaną na założenia teoretyczne i możliwości jego wykorzystania w masażu.

Keywords

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

67-72

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Physical Therapy and Massage, The Chair of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław
 • Department of Physical Therapy and Massage, The Chair of Physiotherapy, University of Physical Education in Wrocław

References

 • Mizgier P., Kassolik K., Andrzejewski W. Skuteczność serii 10 zabiegów masażu klasycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 3, 44-46.
 • Ebner M. Connective tissue manipulation. Melbourne, Robert E Krieger 1985.
 • Glaser O., Dalicho W. A. Segmentmassage. Leipzig, VEB Georg Thieme 1972.
 • Yamada T. et al. The tensegrity model applied to the lens: a hypothesis for the presence of the fiber cell ball and sockets. Medical Hypotheses, 2000, 55, 36-39.[Crossref]
 • Ingber D. E. Cellular tensegrity: defining new rules of biological design that govern the cytoskeleton. Journal of Cell Science, 1993, 104, 613-627.
 • Ingber D. E. Architecture of life. Scientific American, 1998, 278, 48-57.
 • Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E. Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2007, 20, 15-20.
 • Kassolik K. Czym jest masaż medyczny? Fizjoterapia, 1998, 6, 63-64.
 • Kassolik K., Nowak B. Masaż medyczny w leczeniu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 55-57.
 • Kassolik K., Nowak B., Andrzejewski W. Masaż medyczny jako jeden ze sposobów leczenia zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 519-522.
 • Steciwko A., Kassolik K. Masaż medyczny w bólach dolnego odcinka kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 378-379.
 • Steciwko A., Kassolik K. Masaż medyczny w przypadkach zmiany krzywizny odcinka szyjnego kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 379-380.
 • Chołodecki D. i wsp. Masaż medyczny jako środek terapeutyczny w leczeniu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna, 2001, 3, 217-220.
 • Kassolik K., Krawiecka-Jaworska E., Andrzejewski W. Próba oceny wspomagającego leczenia za pomocą masażu medycznego w łagodnym przeroście stercza. Polska Medycyna Rodzinna, 2001, 3, 327-329.
 • Myers T. W. The Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapies. Edinburgh, Churchill Livingstone 2001.
 • Kassolik K. i wsp. Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 332-343.
 • Ratajczak B. i wsp. Próba zastosowania masażu medycznego w leczeniu nietrzymania moczu. Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 173-176.
 • Andrzejewski W. i wsp. Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta. Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 53, 28-35.
 • Trzęsicka E. i wsp. Wpływ masażu medycznego na odczucia bólowe osób z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 56, 286-288.
 • Kassolik K. i wsp. Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 107-111.
 • Kassolik K. i wsp. Zastosowanie masażu medycznego w terapii zespołu bólowego po mastektomii. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 334-338.
 • Kassolik K. i wsp. Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 201-206.
 • Kassolik K. i wsp. Pilotażowe badania zastosowania masażu medycznego w przywracaniu prawidłowej dystrybucji krwi żylnej i chłonki w wątrobie. Family Medicine and Primary Care Review, 2006, 8, 52-57.
 • Kassolik K. i wsp. Masaż medyczny w bolesnej miesiączce. Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 339-343.
 • Kassolik K. et al. Medical massage as a physiotherapeutic method in benign prostatic hyperplasia in men. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2007, 11, 121-128.
 • Myers T. W. The Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapies. Edinburgh, Churchill Livingstone 2001.
 • Myers T. W. The Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapies. Edinburgh, Churchill Livingstone (second edition) 2009.
 • Kassolik K. et al. Tensegrity principle in massage demonstrated by electro- and mechanomyography. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2009, 13, 2, 164-170.[PubMed]
 • Fischer A. Pressure Threshold Meter: Its Use for Quantification of Tender Spots. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1986, 67, 836-838.
 • Reeves J. L., Jaeger B., Graff-Radford S. B. Reliability of the pressure algometer as a measure of myofascial trigger point sensitivity. Pain, 1986, 24, 313-321.[PubMed]
 • Andrzejewski W., Kassolik K. Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym. Fizjoterapia, 2009, 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0043-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.