Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 1 | 26-31

Article title

The use of Moiré phenomenon in assessing the shape of the spine in the frontal plane

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this study was to assess applicability of the Moiré method for initial evaluation of body posture in children and youths. The study was carried out in a group of girls aged 12-14 years, altogether fifty-eight subjects with first- and second-degree scoliosis. Additionally, the projection Moiré method for posture examination was applied. In order to compare the results obtained with the projection Moiré with the Cobb angle values, Spearman correlation was used. The comparative analysis of the two methods evaluating scoliosis revealed that the pictures recorded with the device using the Moiré phenomenon is similar to that received in the X-ray examination. Spearman correlation values show high and mean correlations between the size of deviations of the spinal line from the vertical line obtained in the author's own examinations and the scoliosis degree as seen in the X-rays. The projection Moiré method is effective in evaluating spinal shape in the frontal plane and that method can be employed in screening studies for preliminary detection of faulty posture.
PL
Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania fotogrametrycznej metody wykorzystującej zjawisko mory do wstępnej oceny postawy ciała. Zbadano 58 dziewcząt w wieku 12-14 lat, u których na podstawie zdjęcia RTG stwierdzono skoliozę I○ lub II○. Dodatkowo wykonano badanie postawy ciała z zastosowaniem metody wykorzystującej zjawisko mory. W celu porównania wyników uzyskanych tą metodą z wartościami kąta Cobba zastosowano korelację Spearmana. Przeprowadzona analiza wskazuje, że obraz zarejestrowany urządzeniem z wykorzystaniem zjawiska mory jest zbliżony do wyników uzyskanych w badaniu RTG. Wartości korelacji Spearmana świadczą o wysokich lub średnich związkach między wynikami uzyskanymi w obu metodach. Metoda fotogrametryczna jest skuteczną metodą oceny kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i może być stosowana do badań przesiewowych prowadzonych w celu wstępnego wykrycia wad postawy.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

26-31

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2010
online
16 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Bio-structure, University of Physical Education, Wroclaw
author
 • Specialist Centre of Prophylaxis and Treatment "PROVITA" Wroclaw

References

 • Borejko M, Dziak A. Badanie radiologiczne w ortopedii. PZWL, Warszawa 1988.
 • Dega W, Senger A. (red.) Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1996.
 • Kutzner-Kozińska M. Korekcja wad postawy. WSZiP, Warszawa 1992.
 • Milanowska K, Dega W. Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2001.
 • Nowotny J. Fototopografia z wykorzystaniem rastra optycznego i komputer jako sposób oceny postawy. Postępy Rehabilitacji, 1992, 1, 15-26.
 • Śliwa W. Posturomed-S jako urządzenie diagnozująco-pomiarowe, [w:] W. Śliwa. Powstawanie wad postawy ciała, ich ocena i postępowanie korekcyjne. Posmed, Wrocław 1993.
 • Takasaki H. Moire topography. Appl. Optics, 1970, 9, 1467-1472.
 • Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice, Anthropos, 2001.
 • Adair I. Moire topography in scoliosis screaming. Clin. Ortop., 1977, 129, 165-171.
 • Andonian A. T. Detection of stimulated backmuscles contractions by moire topography. J. Biomechanic, 1985, 17, 653-661.
 • Daruwalla J. S., Balasubramaniam P. Moire topography in scoliosis. Its accuracy indetecting the site and size of the curve. J. Bone Joint Surg. Br., 1985, 67, 2, 211-213.
 • Laulund T., Sojbjerg J. O., Horlyck E. Moire topography in school screening for structural scoliosis. Acta Orthop. Scand. 1982, 53, 5, 765-768.
 • Nissinen M., Heliovaara M., Ylikoski M., Poussa M. Trunk asymmetry and screening for scoliosis: a longitudinal cohort study of pubertal schoolchildren. Acta Paediatrica, 1993, 82, 1, 77-82.
 • Skolimowski T., Podhorski M., Bibrowicz K. Zastosowanie fotogrametrycznej metody oceny postawy ciała w badaniach skriningowych, [w:] J. Nowotny (red.). Cz. 1. Dysfunkcje kręgosłupa: diagnostyka i terapia. Katowice 1993, 157-168.
 • Bibrowicz K, Skolimowski T. Występowanie zaburzeń postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6 do 9 lat. Fizjoterapia, 1995, 2, 26-29.
 • Benoni G, Willner S. Asymmetry of moire pattern in scoliosis at different levels of the spine. In Drerup B, et al (eds): Moire Fringe Topography and Spinal Deformity. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1983, 93-98.
 • Csongradi J. J., Bleck E. E. Moire topography: Use in scoliosis observation. In Drerup B, et al (eds): Moire Fringe Topography and Spinal Deformity. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag 1983, 141-147.
 • Emans J. B., Bailey T. E., Hall J. E. Preliminary observations in the longitudinal follow-up of mild idiopatic scoliosis utilizing shadow moire topography. In Moreland MS, et al (eds): Moire Fringe Topography and Spinal Deformity: Proceedings of an international Symposium. Elmsford, NY: Pergamon Press Inc, 1981, 166-170.
 • Ruggerone M., Austin J. H. M. Moiré Topography in Scoliosis: Correlations with Vertebral Lateral Curvature as Determined by Radiography. Phys. Ther., 1986, 66, 7, 1072-1077.
 • Denton T. E., Randall F. M., Deinlein D. A. The use of instant moiré photographs to reduce exposure from scoliosis radiographs. Spine, 1992, 17, 5, 509-512.
 • Adler N. S., Csongradi J., Blenck E. E. School Screening for Scoliosis - One Experience in California Using Clinical Examination and Moiré Photography. West J. Med., 1984, 141, 5, 631-633.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0042-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.