Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 48-58

Article title

Quality of life of women after mastectomy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study was to assess the objective and subjective quality of life in women after mastectomy. 53 women, average age 57 years, took part in the study. The methods used included a survey consisting of questions concerning objective quality of life and the Life Satisfaction Questionnaire evaluating subjective quality of life. The study revealed that women after mastectomy are satisfied with their lives, especially with their relations with friends and acquaintances. The study also showed that women after mastectomy more often choose passive forms of entertainment e.g. watching television (64.2%) instead of active ones, e.g. travelling (43.4%). Vocational activity among study participants decreased by 43.4% in comparison to the situation before disease. The main predictors of general life satisfaction in women who took part in the study were satisfaction with their sex life and ways of spending their spare time.
PL
Celem pracy była ocena obiektywnej oraz subiektywnej jakości życia kobiet po mastektomii. W badaniu udział wzięły 53 kobiety, u których średni wiek w dniu badania wyniósł 57 lat. Do badania wykorzystano ankietę zawierającą pytania dotyczące obiektywnej jakości życia oraz Kwestionariusz Satysfakcji Życiowej oceniający subiektywną jakość życia. Badania wykazały, że kobiety po mastektomii są usatysfakcjonowane ze swojego życia, szczególnie z relacji z przyjaciółmi i znajomymi. Badania wykazały również, że kobiety po mastektomii częściej wybierają pasywne formy spędzania czasu wolnego, takie jak oglądanie telewizji (64,2%), niż formy aktywne, np. podróżowanie (43,4%). Aktywność zawodowa u badanych osób spadła o 43,4% w stosunku do sytuacji przed chorobą. Głównymi determinantami ogólnej satysfakcji życiowej badanych kobiet był poziom zadowolenia z życia seksualnego oraz sposobu spędzania czasu wolnego.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

48-58

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • The Chair of Physical Culture in the Disabled, University of Physical Education in Poznan
author
 • University School of Education and Therapy in Poznan
 • The Chair of Physical Culture in the Disabled, University of Physical Education in Poznan

References

 • Sushko V. Posttraumatic stress response symptoms and quality of life in breast cancer patients after mastectomy and stress reduction program. Annals of General Psychiatry, 2008, 7, 1, 230.
 • Pepłońska B., Szeszenia-Dąbrowska N. Zawodowe czynniki ryzyka raka piersi w badaniach epidemiologicznych. Medycyna Pracy, 2001, 52, 6, 483-495.
 • Nowicki A. i wsp. Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą oszczędzającą. Współczesna Onkologia, 2006, 10, 3, 85-91.
 • Mika K., Tchórzewska H. Wpływ leczenia i rehabilitacji na jakość życia kobiet chorych na raka piersi, [w:] J. Meyza,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997, 261.
 • Staunton M. D. i wsp. A 25-year prospective study of modified radical mastectomy (Patey) in 193 patients. Journal of the Royal Society of Medicine, 1993, 86, 381-384.
 • Surdyka D. Problemy medyczne i społeczne kobiet po mastektomii, [w:] D. Karwat,# (red.) Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wydawnictwo LIBER, Lublin 2002, 139-141.
 • Adamczak M., Sęk H. Znaczenie pojęcia "jakość życia" w opiece psychologicznej pacjentów onkologicznych, [w:] J. Meyza,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1997, 248-260.
 • De Walden-Gałuszko K. Jakość życia - rozważania ogólne, [w:] K. De Walden-Gałuszko, M. Majkowicz,# (red.) Jakość życia w chorobie nowotworowej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994, 13-18.
 • Wrońska I. i wsp. The Quality of Women's Life after mastectomy in Poland. Heath Care for Women International, 2003, 24, 10, 900-909.
 • Andrzejewski W. i wsp. Ocena jakości życia kobiet po mastektomii zrzeszonych w Klubie Amazonek. Fizjoterapia Polska, 2008, 8, 1, 51-64.
 • Pawłowska K., Woźniewski M. Wydolność fizyczna kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 14-16.
 • Robb C. i wsp. Impact of breast cancer survivorship on quality of life in older women. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2007, 62, 1, 84-91.
 • Montazeri A. i wsp. Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: an eighteen months follow-up study. BMC Cancer, 2008, 8, 330-330.[Crossref][WoS]
 • Fugl-Meyer A. R. i wsp. Happiness and domain-specific life satisfaction in adult northern Sweden. Clinical Rehabilitation, 1991, 5, 25-35.[Crossref]
 • Tasiemski T. Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego: badania porównawcze polsko-brytyjskie. Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.
 • Pandey M. i wsp. Quality of life of patients with early and advanced carcinoma of the breast. European Journal of Surgical Oncology, 2006, 25, 20-24.
 • Shain W. S., Fetting J. H. Modifiedradical mastectomy versus breast conservation: Psychosocial consideration. Seminars in Oncology, 1992, 19, 3, 239-243.
 • Fallowfield L. Quality of life: a new perspective for cancer patients. Nature Reviews Cancer, 2002, 2, 11, 873.
 • Metcalfe K. i wsp. Predictors of quality of life in women with bilateral prophylactic mastectomy. Breast Journal, 2005, 11, 1, 65-69.[Crossref]
 • Alicikus Z. i wsp. Psychosexual and body image aspects of quality of life in Turkish breast cancer patients: a comparison of breast conserving treatment and mastectomy. Tumori, 2009, 95, 2, 212-218.
 • Klassen A. Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: A qualitative study. BMC Women's Heath, 2009, 9, 1-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0041-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.