Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 67-70

Article title

Physiotherapy in diastasis of the rectus muscles of abdomen in women during pregnancy and postpartum

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to show the problem of diastasis of the rectus muscles of abdomen during pregnancy and after birth in women and to suggest physical therapy based on the available literature. Diastasis of the rectus muscles of abdomen usually appears in the last trimester of pregnancy. After birth the rectus muscles do not always return to normal. The abdominal muscles remain significantly weakened and their functioning is impaired what may lead to incorrect body posture and chronic low back pain. In order to reduce the risk of such complications it is recommended to routinely perform the test for diastasis of the rectus muscles of abdomen in pregnancy and postpartum. If diastasis of the abdominal muscles is found, the indications regarding everyday life activities and a proper selection of exercises are very important in the physiotherapeutic programme. The article includes instructions regarding modifications of the exercises of the abdominal muscles as well as a description of the therapeutic exercise recommended in diastasis of the rectus muscles of abdomen after giving birth.
PL
Celem artykułu jest wskazanie problemu rozstępu mięśni prostych brzucha u kobiet w ciąży i po porodzie oraz zaproponowanie postępowania fizjoterapeutycznego w oparciu o dostępną literaturę. Do rozstępu mięśni prostych brzucha dochodzi najczęściej w ostatnim trymestrze ciąży. Po porodzie mięśnie proste nie zawsze samoistnie powracają do prawidłowego położenia. Pozostają one znacznie osłabione, a ich funkcja jest zaburzona, co może prowadzić do nieprawidłowej postawy ciała i przewlekłych bólów krzyża. Aby zmniejszyć ryzyko takich powikłań, zaleca się rutynowe stosowanie testu na rozpoznanie rozstępu mięśni prostych brzucha w ciąży i w połogu. W przypadku stwierdzenia rozstępu bardzo ważne są zalecenia odnośnie do wykonywania codziennych czynności, jak również odpowiedni dobór ćwiczeń w postępowaniu fizjoterapeutycznym. W artykule zawarte są wskazówki dotyczące modyfikacji ćwiczeń mięśni brzucha oraz opis ćwiczenia terapeutycznego zalecanego w przypadku rozstępu mięśni prostych brzucha po porodzie.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

67-70

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Katowice
 • Department of Gineacology, Obstetrics and Pathology in Pregnancy, NZOZ-Non-public Health Care Centre in Gliwice

References

 • Boss N., Jäckle R. Hexal: podręczny leksykon medycyny, wyd. 2. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1996, 605.
 • Reicher M. i wsp. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, [w:] A. Bochenek,# (red.) Anatomia człowieka, t. 1., wyd. 7. WL PZWL, Warszawa 1999, 710-711.
 • Rohen J. W. Anatomia topograficzna. Repetytorium dla lekarzy i studentów, wyd. 2. WL PZWL, Warszawa 1972, 149-153.
 • Urbanowicz Z. Podstawy anatomii człowieka, t. 1. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000, 299.
 • Boissonnault J. S., Blaschak M. J. O. Incidence of diastasis recti abdominis during the childbearing year. Phys. Ther., 1988, 68, 7, 1082-1086.
 • Bursch S. G. Interrater reliability of diastasis recti abdominis measurement. Phys. Ther., 1987, 67, 7, 1077-1079.
 • Gilleard W. L., Brown J. M. Structure and function of the abdominal muscles in primigravid subjects during pregnancy and the immediate postbirth period. Phys. Ther., 1996, 76, 7, 750-762.
 • Nobel E. Essential exercises for the childbearing Year, ed. 4. New Life Images, Harwich (MA), 1995, 81-105.
 • Gonzalez-Ulloa M. Abdominal wall disfigurement. Annals of Plastic Surgery, 1980, 4, 5, 357-369.
 • Rote B. The pregnant exerciser. American Fitness, 1995, 13, 1, 24-30.
 • DeRosa C., Porerfield J. A. The spine, [w:] T. R. Malone i wsp.,# (red.) Orthopedic and sports physical therapy, ed. 3. Mosby - Year Book, St Louis (MI), 1997, 529-530.
 • Konkler C. J. Principles of exercise for the obstetric patient, [w:] C. Kisner, L. A. Colby L. A.,# (red.) Therapeutic exercise foundations and techniques, ed. 2. Davis Company, Philadelphia (PA), 1990, 547-576.
 • Van de Velde T. The thoracic spine, [w:] L. Ombregt i wsp.,# (red.) A system of orthopaedic medicine, ed. 2. Saunders Company, London 1997, 413-415.
 • Plefka H. i wsp. Ginekologia, [w:] B. Kolster, G. Ebelt-Paprotny,# (red.) Poradnik fizjoterapeuty. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2001, 531-536.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0039-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.